Pokličite nas: 031 556 388

Slikovne kartice – nepogrešljiv didaktični pripomoček za poučevanje besedišča

44,80

  • set 100 slikovnih kartic 
  • obojestranska plastifikacija
  • zelo trpežne
  • velikosti 148 x 210mm (A5)
  • namenjen vzgojiteljem in učiteljem tujih jezikov
  • učenje s slikovnimi karticami omogoča hitrejše in lažje pomnjenje
  • so odličen didaktični pripomoček, s katerim zmanjšamo čas potreben za učenje in povečamo obseg naučenega
  • Dobavni rok: 5 delovnih dni

 

PODROČJA BESEDIŠČA:
1. barve
2. družinski člani
3. prevozna sredstva
4. vreme
5. hrana
6. živali
7. deli telesa
8. oblačila
9. števila
10. šport
11. poklici

Category:

Podrobnosti

Človek okolico sprejema z vsemi svojimi čutili, zato je tudi pri učenju tujega jezika pomembno, da učenca nagovorimo preko več kanalov: vizualno, avditivno, kinestetično… Slikovne kartice omogočajo interaktivne metode poučevanja, s poudarkom na vseh receptivnih in produktivnih jezikovnih spretnostih. Kartice lahko uporabimo kot uvod ali ogrevanje v neko novo temo, ali za utrjevanje snovi na bolj lahkoten način.  Imajo pomemben socialen doprinos, saj omogočajo druženje in občutek igre, ne le učenja. Nenazadnje pa nas slikovne kartice kot pedagoga včasih lahko tudi rešijo v  nepredvidenih situacijah (na primer, ko nam zagode tehnika in ni moč takoj uporabiti računalnika) ali pa so priročne takrat, ko nam pred zvoncem ostane še nekaj časa, ki bi ga želeli produktivno in na otrokom zabaven način izkoristiti.

30 DRUŽABNIH IGER S KARTICAMI

Slikovne kartice nudijo obilo možnosti za ponavljanje in utrjevanje besedišča. Spodaj smo opisali 20 različnih iger, ki jih omogočajo:

1. Poslušaj opis in povej: slikovne kartice razporedimo po tleh, si izberemo eno in opišemo, kaj je na njej (če je na primer kenguru: I am brown. I eat plants. I have a long tail. I have large powerful legs.), otroci pa ugibajo, katero smo opisali.
2. Igra na izpadanje: posedemo otroke predse v polkrog, pokažemo slikovno kartico in povemo besedo. Če povemo pravilno besedo, otroci še naprej sedijo, če napačno, morajo vstati.
3. Ples ob slikovnih karticah: na tla položimo  slikovne kartice (po celem razredu), predvajamo glasbo, otroci plešejo po razredu, ko naenkrat glasbo ustavimo in izgovorimo besedo na eni izmed kartic. Otroci se morajo te kartice dotakniti (alternativa tej igri so kartice na stolih: ko ugasnemo glasbo, morajo otroci, preden lahko sedejo, povedati kaj je na kartici).
4. Izvleči in povej: otroci vlečejo slikovne kartice iz vrečke in ob tem povedo, kaj je na njih.
5. Pantomima: en otrok izvleče  slikovno kartico (tako, da ostali otroci te kartice ne vidijo) in brez izgovora besede s telesnimi gibi pokaže, kaj je na kartici, medtem ko ostali ugibajo. Ko nekdo ugane, otrok pokaže kartico vsem in je na vrsti tisti, ki je uganil.
6. Hrbet na hrbet: otroci izvlečejo kartice, jih dajo na prsa, da se ne vidi, kaj je na kartici, se dajo v pare, tako da se dva otroka dotikata drug drugega s hrbtom, ko učitelj/ica ploskne, se otroka v paru obrneta drug proti drugemu in drugemu in pokažeta kartico, kdor prvi izgovori besedo na kartici drugega otroka, zmaga.
7. Izginula kartica: postavimo kartice v vrsto, otroci si jih pozorno pogledajo, potem si pokrijejo oči in eno kartico vzamemo, otroci pa poskusijo priklicati v spomin, katero smo vzeli.
8. Ugibanje: en otrok si izbere eno slikovno kartico in ostali ugibajo, katero si je izbral. Ko nekdo ugane, otrok kartico pokaže vsem in kdor ugane, je naslednji na vrsti, da si izbere svojo kartico.
9. Kviz v skupinah: otroke razdelimo v skupine in pokažemo kartico. Skupina, ki prva dvigne roko in pravilno pove besedo na kartici, dobi točko.
10. Most nad reko: kartice položimo na tla od ene strani razreda na drugo – otrokom povemo, da kartice predstavljajo most čez reko, v kateri so krokodili, na naslednjo kartico pa lahko stopijo le, če vedo pravilno povedati, kaj je na njej – tu lahko merimo čas, da vidimo, kdo uspe priti na nasprotni breg reke najhitreje.
11. Igra »Telefončki«: otroke posedemo v krog in sredi kroga porazdelimo slikovne kartice. Prvi v krogu si izbere eno izmed besed na karticah in jo potiho na ušesa pove sosedu, ta pove naprej, vse do zadnjega, ki se dotakne slikovne kartice s to besedo.
12. Branje ustnic: otrok si izbere slikovno kartico, je ne pokaže ostalim in potem z ustnicami (lahko pretirava) pokaže izgovor besede narisane na kartici, na da bi jo pri tem slišno izgovoril, ostali pa ugibajo besedo.
13. Igra s kocko: na hrbtno stran plastificiranih slikovnih kartic napišite števila do 6, razdelite otroke v dve skupini, nekdo iz prve skupine vrže kocko in odkrije kartico s številko, ki jo je vrgel, če skupina zna poimenovati, kar je na kartici, dobi točko.
14. Skoči in povej: otroke razdelimo v dve skupini in po tleh postavimo dve vrsti slikovnih kartic (najbolje vsako vzdolž svoje stene v razredu), ki so postavljene tako, da je med njimi manjši presledek, da otroci skočijo vmes. Ko otrok skoči med dve kartici, mora povedati besedo, na kartici, ki sledi, da lahko skoči naprej. Skupina, ki prej pride v celoti do konca vrste, zmaga.
15. Bliskovito hitro: postavite se pred učence in za manj kot sekundo pokažite prednjo stran kartice, otroci pa povedo ustrezno besedo.
16. Počasi razkrijemo: vzemimo barven papir in počasi razkrivajmo sliko na kartici, otroci pa povedo ustrezno besedo.
17. Povej in podaj naprej: posedite se v krog in pošljite okrog nekaj kartic, ko posamezni otrok od soseda dobi  slikovno kartico, pove ustrezno besedo in kartico poda naprej.
18. Povej hitro/počasi, z visokim/nizkim tonom: besede na slikovnih karticah izgovorite na različne načine in otroci  jih ponovijo na enak način, kot ste jih izgovorili vi.
19. Kartice na tabli: slikovne kartice s pomočjo magnetov razporedimo po tabli in ko povemo besedo, se otroci dotaknejo ustrezne kartice.
20. Zavrti steklenico: otroci se posedejo v krog sredi katerega zavrtimo steklenico. Učenec/ka, na katerega pokaže steklenica, pove besedo na slikovni kartici  po izbiri učitelja/ice.