Pokličite nas: 031 556 388

Valute in trgovanje na FOREX-u = Currencies and FOREX Trading

Forex (Foreign exchange), ta največji svetovni finančni trg, zaradi svojih dobičkov postaja vse bolj privlačen tudi za Slovence. Vendar je dobro vedeti, da 90% ljudi, ki kot posamezniki vstopijo na Forex, v nekaj mesecih izgubi svoj vložek. Poslovanje z dobičkom namreč zahteva ogromno znanja, izkušenj in časa, ki pa ga z izjemo tistih, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, veliko ljudi nima.

Poglavje, na katerem se nahajate, vas bo opremilo z vsem pomembnejšim izrazoslovjem s področja FOREX-a, s pomočjo katerega boste sploh lahko začeli trgovati.

Valute – Deseti sklop besedišča

  1) gap Definicija: n. – any difference in the close price of the previous trading period and the open price of the next trading period Primer rabe: There is normally no significant gap in the close and open price in forex trading. Prevod: cenovni preskok 2) hedging (transaction) Definicija: n. – a strategy (or transaction) […]
  Preberi več

  Valute – Deveti sklop besedišča

   1) bottom Definicija: n. – the lowest point reached by a price, market, index etc. during a specific period of time Primer rabe: The EUR/USD is expected to reach its bottom by Christmas. Prevod: najnižja točka 2) carry trade Definicija: n. – a capital transaction in which a bond dealer borrows short-term funds and invests […]
   Preberi več

   Valute – Osmi sklop besedišča

    1) resistance Definicija: n. – where a price can trade at a certain level, but not exceed, for a period of time Primer rabe: EUR/USD has reached its strongest resistance level since Easter. Prevod: odporno območje 2) support Definicija: n. – price level at which there is difficulty falling below Primer rabe: It is unlikely […]
    Preberi več

    Valute – Sedmi sklop besedišča

     1) margin Definicija: n. – the money an investor must deposit with a broker in order to trade, supporting any losses incurred from margin trading Primer rabe: Investors are normally required to maintain a 5% margin with the broker. Prevod: polog začetnega zneska pokritja kot zavarovanje, začetno kritje 2) leverage or margin Definicija: n. – […]
     Preberi več

     Valute – Šesti sklop besedišča

      1) order Definicija: n. – an order issued to a broker to buy or sell currency at a certain rate Primer rabe: ABC Limited placed an order with the broker to sell half its dollar holding. Prevod: naročilo 2) market order Definicija: n. – an order to buy or sell a lot at a current […]
      Preberi več

      Valute – Peti sklop besedišča

       1) BACS Definicija: abb. – a UK system for transferring money electronically Primer rabe: My clients normally pay invoices via a BACS transfer. Prevod: BACS 2) ADX (average directional index) Definicija: abb. – technical measure of the strength of a trend Primer rabe: The forex trading software shows the ADX. Prevod: krivulja povprečnega smernega gibanja […]
       Preberi več

       Valute – Četrti sklop besedišča

        1) currency Definicija: n. – money used in a particular country Primer rabe: The US dollar is the world’s most important currency. Prevod: valuta 2) convertible currency Definicija: n. – a currency that can be converted into gold or other currencies without any restrictions imposed by the government Primer rabe: The British Pound, Euro, US […]
        Preberi več

        Valute – Tretji sklop besedišča

         1) exchange rate Definicija: n. – the price for which the currency of one country can be exchanged for the currency of another country Primer rabe: Do you know where I could find the latest currency exchange rates for all the world’s major currencies? Prevod: menjalni tečaj 2) floating exchange rate Definicija: n. – a […]
         Preberi več

         Valute – Drugi sklop besedišča

          1) cash market Definicija: n . – market where cash is bought and sold; (derivative trading) the markets of underlying securities or commodities in which transactions are completed immediately Prevod: denarni trg 2) broker Definicija: n. – a person or organisation selling securities Primer rabe: Brokers normally charge a commission to buy shares on your […]
          Preberi več

          Valute – Prvi sklop besedišča

           1) FOREX Definicija: abb. – abbreviation for foreign exchange market; the market where foreign currencies are bought and sold. Primer rabe: I work as a forex trader. Prevod: devizni trg, finančni trg 2) bull market (inf) Definicija: n. – where a stock market is in a prolonged period of rising stock prices (opposite of a […]
           Preberi več