Pokličite nas: 031 556 388

Pogodbe = Contracts

Že pri samem vstopu v delovno okolje, ob prvi zaposlitvi se srečamo s pogodbo, in sicer to o zaposlitvi, če nas ne zaposlijo, lahko v nekaterih primerih podpišemo pogodbo o avtorskem delu. Nadaljnje v poslovnem življenju na pogodbe naletimo praktično na vsakem koraku, na primer pri sklepanju poslov (pogodba o izvedbi del), zavarovanju svojega podjetja (zavarovalna pogodba), sklepanju naročniških razmerij z mobilnimi operaterji in ponudniki interneta, itd.

Poglavje, ki sledi, je malo krajše, vendar zajame vso terminologijo značilno za pogodbe in bo torej več kot dobrodošla nadgraditev vaših znanj potrebnih v poslovnem življenju.