Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Vojna = War

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Vojna = War"

1. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          a war = vojna
-          to declare = razglasiti
-          to fight = boriti, vojskovati se
-          to wage = voditi (vojno), spustiti se v (vojno)
-          peace = mir
-          a soldier = vojak
-          a civilian = civilist
-          a civil war = državljanska vojna
-          a world war = svetovna vojna
-          a weapon = orožje (eno)
-          a gun = a firearm = strelno orožje, puška
-          to arm = oborožiti
-          arms = orožje (vojna oprema)
-          to shoot = ustreliti, streljati
-          a target = tarča
-          a bomb = bomba
-          to explode = eksplodirati
-          an explosion = eksplozija
-          to assassinate = izvesti atentat
-          an assassination = atentat
-          a hostage = talec
-          to demand = zahtevati
-          a demand = zahteva
-          to release = izpustiti
-          a release = izpust
-          to negotiate = pogajati se
-          a negotiation = pogajanje
-          to settle = sporazumeti se
-          a settlement = sporazum
-          an army = vojska
-          the military = the army = vojska*
-          an enemy = sovražnik
-          an attack = napad
-          to attack = napasti

* Izraz »an army« označuje vojsko kot skupino vojakov, medtem ko se »the army« oziroma »the military« navezujeta na vojsko kot (vladno) organizacijo.

 

1.2. Phrases = Fraze

-          They went to war. = Začeli so vojno. (Spustili so s v vojno.)
-          He declared war on their nation. = Napovedal jim je vojno.
-          We are at war. = V vojni smo.
-          I was in a war. = Bil sem v vojni.
-          They wanted to make war on them. = Hoteli so iti v/začeti vojno z njimi.
-          They waged war against terrorism. = Vodili so vojno proti terorizmu.
-          The terrorists took hostages and made demands to negotiate their release. = Teroristi so vzeli talce in postavili zahteve za pogajanje o njihovi izpustitvi.
-          They’ve reached a peace settlement. = Dosegli so mirovni sporazum.
-          She decided to take up arms against the enemy. = Odločila se je, da se bo oborožila proti sovražniku.
-          He did military service. = Opravil je vojaško službo.
-          I was doing target practice. = Streljal sem v tarčo.

 

2. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          a casualty = ranjenec, smrtni primer
-          a victim = žrtev, ki trpi posledice
-          a survivor = preživeli
-          a refugee = begunec
-          a camp = taborišče
-          the wounded = ranjeni
-          a battle = bitka
-          a combat = boj
-          to break out = izbruhniti
-          nuclear = atomski, jedrski
-          a tank = tank
-          a rifle = puška
-          a machine gun = strojnica
-          a handgun = ročna pištola
-          a landmine = zemeljska mina
-          a naval mine = podvodna mina
-          a minesweeper = minolovka
-          a torpedo = torpedo
-          a cruiser = križarka
-          a grenade = granata
-          a warship = vojna ladja
-          a submarine = podmornica
-          a fighter plane = lovsko letalo
-          an aircraft = letalo
-          an aircraft carrier = letalonosilka
-          a bomber = bombnik
-          to blow up = to explode = eksplodirati
-          to shoot down = ustreliti, sestreliti
-          a conflict = boj
-          a dispute = spor
-          a treaty = podoba
-          a ceasefire = ustavitev ognja
-          an armistice = a truce = premirje*
-          to call for = zahtevati
-          to invade = vdreti
-          an invasion = invazija, vdor
-          to escalate = stopnjevati (se)
-          a territory = ozemlje
-          troops = (vojaške) čete
-          a guerrilla = gverilec
-          guerrilla = gverilski
-          a hostility = sovražnost, bojevanje
-          a shelter = zaklonišče
-          to open fire = začeti obstreljevati
-          court-martial = vojaško sodišče
-          to court-martial = postaviti na vojaško sodišče
-          to engage = napasti
-          to engage in = spopasti se, lotiti se
* Izraz »an armistice« se uporablja izključno v smislu vojnega premirja, medtem ko se »a truce« navezuje na prenehanje kakršnihkoli sovražnih spopadov.

 

2.2. Phrases = Fraze

-          They took him to a refugee camp. = Peljali so ga v begunsko taborišče.
-          War broke out in the East. = Na Vzhodu je izbruhnila vojna.
-          I saw an aircraft in the distance. = V daljavi sem videl letalo.
-          Five aircraft were shot down. = Sestreljenih je bilo pet letal.
-          They signed a peace treaty. = Podpisali so mirovno pogodbo.
-          They called for a ceasefire. = Zahtevali so ustavitev ognja.
-          He opened fire on them. = Začel jih je postreljevati.
-          He died in combat/battle. = Padel je v boju/bitki.
-          They engaged in mortal combat. = Spopadla sta se na smrt.

 

 

Image: Tim Beach / FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje delov povedi [1]
 • Izbiranje ustreznih besed/besednih zvez za dopolnitev povedi [1]
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja (prav/narobe) [1]
 • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed v oklepaju [2]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami/besednimi zvezami [3]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [3]
 • Povezovanje povedi [3]
Naša ponudba