Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Religija = Religion

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Religija = Religion"

1. ELEMENTARY LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          a religion = verstvo, religija
-          religious = verski, verujoč
-          faith = vera, zaupanje
-          to believe = verjeti
-          to believe in = verovati
-          a belief = prepričanje
-          a believer = vernik
-          a follower = privrženec, častilec
-          a church = cerkev
-          a temple = tempelj, svetišče
-          a cathedral = katedrala
-          a monastery = samostan (za menihe)
-          a convent = samostan (za nune)
-          a priest = duhovnik, svečenik
-          a priestess = duhovnica, svečenica
-          a nun = nuna
-          a monk = menih
-          a bishop = škof
-          Mass = maša
-          the Pope = papež
-          to pray = moliti
-          a prayer = molitev
-          to worship = častiti
-          an angel = angel
-          a/the devil = hudič
-          a god = bog
-          God = (krščanski) Bog
-          the Bible = Sveto pismo
-          heaven = nebesa
-          hell = pekel
-          paradise = raj
-          Christianity = krščanstvo
-          a Christian = kristjan
-          Islam = islam
-          a Muslim = musliman
-          Judaism = judovstvo
-          a Jew = jud
-          Hinduism = hinduizem
-          a Hindu = hindujec
-          Buddhism = budizem
-          a Buddhist = budist
-          Catholicism = katolicizem
-          a Catholic = katolik, katoličan
-          Protestantism = protestantizem
-          a Protestant = protestant
-          a seat = sedež

 

1.2. Phrases = Fraze

-          We go to church every Sunday. = Vsako nedeljo gremo v cerkev.
-          I went to Mass yesterday. = I attended Mass yesterday. = Včeraj sem šel k maši.
-          I have faith in you. = Verjamem vate.
-          Show some faith. = Pokaži malo zaupanja.
-          I spend a lot of time in prayer. = Pogosto molim.

 

2. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          a sin = greh
-          sinful = grešen
-          a deity = božanstvo
-          divine = božanski, božji
-          holy = svet
-          a spirit = duh
-          spiritual = duhoven
-          a pilgrimage = romanje
-          a pilgrim = romar
-          to reincarnate = reinkarnirati se
-          (a) reincarnation = reinkarnacija
-          an idol = idol, malik
-          to idolise = malikovati
-          idolatry = malikovanje
-          a shrine = svetišče, oltar, relikvarij
-          atheism = ateizem
-          an atheist = ateist
-          agnosticism = agnosticizem
-          an agnostic = agnostik
-          paganism = poganstvo
-          a pagan = pogan
-          pagan = poganski
-          a heathen = brezbožnik, pogan, barbar
-          heathen = brezbožen, poganski, barbarski
-          a druid = druid
-          (a) blasphemy = bogokletsvo
-          blasphemous = bogokletski
-          a chapel = kapela
-          a mosque = mošeja
-          a synagogue = sinagoga
-          a muezzin = muezin
-          a minaret = minaret
-          an imam = imam, iman
-          a rabbi = rabin
-          a vicar = vikar
-          a service = cerkveni obred, maša
-          a sermon = pridiga
-          an altar = oltar
-          a hymn = himna, hvalnica
-          a pew = cervena klop
-          a font = kropilnica
-          a pulpit = prižnica
-          piety = pobožnost
-          pious = spoštljivo pobožen (vesten v opravljanju verskih dolžnosti)
-          devotion = vdanost
-          devout = goreče pobožen, globoko veren
-          orthodox = ortodoksen
-          a dogma = dogma
-          dogmatic = dogmatičen
-          a fundamentalist = fundamentalist
-          the clergy = duhovščina
-          a clergyman = duhovnik
-          the Koran* = koran
-          a denomination = veroizpoved
-          a ritual = obred
-          to meditate = meditirati
-          meditation = meditacija
-          the afterlife = posmrtno življenje
-          to bless = blagosloviti
-          to repent = obžalovati, pokesati se
-          to preach = pridigati
-          a preacher = pridigar
-          a prophet = prerok
-          to praise = hvaliti
-          a praise = hvalnica
-          the Lord = Gospod
-          to sacrifice = žrtvovati
-          a cross = križ
-          to crucify = križati
-          a crucifixion = križanje
-          a crucifix = razpelo

* Koran se lahko črkuje tudi »Quran« ali »Qur'an«.

 

2.2. Phrases = Fraze

-          I committed a mortal sin. = Zagrešil sem smrtni greh.
-          I believe in reincarnation. = Verjamem v reinkarnacijo.
-          My son is a reincarnation of a great spiritual leader. = Moj sin je reinkarnacija velikega duhovnega voditelja.
-          It is a symbol of the Holy Spirit. = Gre za simbol Svetega Duha.
-          He gave a sermon on morals. = Podal je pridigo o morali.
-          She lifted her hands in praise of God. = V poveličevanju Boga je dvignila roke kvišku.

Image: dan / FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje delov povedi [1]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [1]
 • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [1]
 • Povezovanje nazivov ali označb z ustreznimi prepričanji oziroma dejavnostmi [3]
 • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed v oklepaju [3]
 • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed v oklepaju [3]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [3]
Naša ponudba