Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Politika = Politics

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Politika = Politics"

1. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          politics* = politika
-          a country = država
-          a state = država**
-          a kingdom = kraljestvo, kraljevina
-          a monarchy = monarhija***
-          a republic = republika
-          a president = predsednik
-          a vice-president = podpredsednik
-          the Prime Minister = ministrski predsednik
-          a monarch = monarh
-          a king = kralj
-          a queen = kraljica
-          a politician = politik
-          a government = vlada
-          to rule = vladati
-          to lead = voditi
-          a ruler = vladar
-          a leader = voditelj
-          to represent = predstavljati
-          a representative = predstavnik
-          a democracy = demokracija
-          democratic = demokratičen
-          a democrat = demokrat
-          a dictatorship = diktatura
-          a dictator = diktator
-          independence = neodvisnost, samostojnost
-          conservatism = konservatizem
-          conservative = konservativen
-          a conservative = konservativec
-          liberalism = liberalizem
-          liberal = liberalen
-          a liberal = liberalec
-          socialism = socializem
-          socialist = socialističen
-          a socialist = socialist
-          communism = komunizem
-          communist = komunističen
-          a communist = komunist
-          nationalism = nacionalizem
-          nationalist = nacionalističen
-          a nationalist = nacionalist
-          capitalism = kapitalizem
-          capitalist = kapitalističen
-          a capitalist = kapitalist
-          a (political) leaning = (politična) težnja
-          a social class = družbeni razred
-          classless = brezrazreden
* Glagol, ki se veže s samostalnikom »politics«, je lahko bodisi v množinski bodisi v edninski obliki, pri čemer je raba odvisna od pomena.
Kot edninski samostalnik se »politics« pojavlja v pomenu politične vede oziroma politike kot posebnega sklopa družbenih odnosov, na primer: »Politics is not my favourite conversation topic.« (= Politika ni moja priljubljena tema pogovora.)
Po drugi strani pa se »politics« kot množinski samostalnik pojavlja v navezavi na sklop dejavnosti vladnih sistemov oziroma sistemov oblasti, kot na primer: »Our country's politics were unstable at the time.« (= Naša država takrat ni bila politično stabilna.)
** Natančna pomenska razlika med »a country« in »a state« je odvisna od posamezne državne enote, v splošni rabi pa se samostalnik »a state« nanaša na politične in upravne razsežnosti posamezne države, medtem ko se »a country« navezuje na državo kot samostojno politično enoto, geografsko ločeno od drugih držav. Primer prve rabe bi bil: »Slovenia is a small country.« (= Slovenia je majhna država.) Primer slednje pa: »It's a state property.« (= Gre za državno posest.)
*** Kljub temu, da sta zraza »a monarchy« in »a kingdom« v določenih kontekstih lahko sinonimna, se prvi navezuje na tip politične organizacije, medtem ko se drugi nanaša predvsem na geografsko zamejitev območja, ki mu vlada monarh.

 

2. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          a parliament = parlament, skupščina
-          a Member of Parliament = an MP = poslanec, član parlamenta
-          an ambassador = veleposlanik
-          an embassy = veleposlaništvo
-          a ministry = ministrstvo
-          a mayor = župan
-          a cabinet = ministrski svet
-          a council = svet
-          an election = volitve*
-          to elect = izvoliti
-          to vote = voliti
-          a vote = volilni glas
-          to stand** = kandidirati
-          a candidate = kandidat
-          the opposition = opozicija
-          a referendum = referendum
-          a majority = večina
-          a party = stranka
-          a policy = (politični) program
-          the right wing = politična desnica
-          right-wing = desničarski
-          the left wing = politična levica
-          left-wing = levičarski
-          reactionary = reakcionaren
-          revolutionary = revolucionaren
-          progressive = napreden
-          radical = radikalen
-          an electoral campaign = volilni boj
-          a landslide = odločilna zmaga
-          a victory = zmaga
-          a defeat = poraz
-          to win = zmagati
-          a seat = sedež
-          an ideology = ideologija
-          a reform = reforma

* Običajno se uporablja množinska oblika: »elections«.
** V ameriški angleščini se uporablja izraz »to run«.

 

2.2. Phrases = Fraze

-          He will stand/run in the election. = Kandidiral bo na volitvah.
-          She stands for Parliament. = Kandidira za članico parlamenta.
-          I’m running for office. = Kandidiram za vodilni položaj (v vladi, mestni občini ali drugje).
-          I voted for him. = Volila sem zanj.
-          We’re holding elections next month. = Naslednji mesec imamo volitve.
-          It was a landslide victory. = She won by a landslide. = Zmagala je z veliko prednostjo v točkah glasov.
-          He won a seat in the parliament. = Izvoljen je bil za poslanca.

 

Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje delov povedi [1]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [1]
 • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed v oklepaju [1]
 • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed/besednih zvez v oklepaju
 • Povezovanje delov povedi [2]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [2]
Naša ponudba