Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Telesni gibi = Body Movements

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Telesni gibi = Body Movements"

1. ELEMENTARY LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          to walk = hoditi
-          to run = teči
-          to stand = stati
-          to jump = skočiti
-          to sit = sedeti
-          to lie* = ležati
-          to smile = smehljati se
-          to laugh = smejati se
-          to speak = govoriti
-          to tell = povedati
-          to cry = jokati

* Glagol “to lie” v smislu “ležati” je nepravilen, s preteklima oblikama “lay” in “lain” (npr. “he lay in a bed,” oziroma “he has lain in a bed”).

Opozoriti velja na ločevanje med njim in pravilnim glagolom “to lie”, ki pomeni “lagati” (npr. “he lied to me,” oziroma “he has lied to me”).

 

1.2. Phrases = Fraze

-          He smiled at her. = Nasmehnil se ji je.
-          She laughed at him. = Smejala se mu je.
-          He spoke to her. = Govoril je z njo.
-          She told him the news. = Povedala mu je novico.

 

2. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          to breathe = dihati
-          breath = sapa
-          to lie down = uleči se
-          to stand up = vstati
-          to sit down = usesti se
-          to fall down/off* = pasti
-          to hop = skakljati
-          to throw = vreči, metati
-          to kick = brcniti
-          to clap = ploskati
-          to wave = (po)mahati
-          to point = kazati
-          to reach = (do)seči
-          to push = potisniti
-          to lift = dvigniti
-          to shake = tresti

* Predlog “down” se na tem mestu uporablja, kadar gre za padec na nižjo raven istega objekta, predlog “off” pa kadar gre padec iz nekega objekta, pri čemer je pristanek nekje drugje, denimo: “fall down the slope” (“pasti po pobočju”, kjer je pristanek še vedno na pobočju) in “fall off a bridge” (“pasti z mostu”, kjer pristanek ni na mostu, temveč pod njim).

 

2.2. Phrases = Fraze

-          They shook hands. = Dala sta si roke.
-          He wanted to shake hands with him. = Hotel mu je dati roko.
-          She folded her arms. = Prekrižala je roke.
-          He crossed his legs. = Prekrižal je noge.
-          Breathe in the fresh air. = Vdihni sveži zrak.
-          Breathe out slowly. = Počasi izdihni.
-          She had to catch her breath. = Morala je ujeti sapo.
-          Hold your breath. = Zadrži sapo.
-          Don’t bite your nails. = Ne grizi si nohtov.
-          He clapped his hands. = Plosknil je z rokami.
-          I reached for the glass. = Segel sem po kozarcu.
-          She fell down the stairs. = Padla je po stopnicah.
-          He fell off a cliff. = Padel je s pečine.

 

3. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

3.1. Vocabulary = Besedišče

-          to perspire/sweat* = potiti se
-          perspiration = potenje
-          sweat = pot
-          to sigh = vzdihniti
-          a sigh = vzdih
-          to snore = smrčati
-          to hiccough = kolcati
-          a hiccough = zvok kolcanja
-          to cough = kašljati
-          to sneeze = kihati
-          a cough = kašelj
-          a sneeze = kih
-          to burp = rigati, “podreti kupček”
-          to suck = sesati, cuzati
-          to blush = zardeti
-          a blush = rdečica
-          to shiver = to tremble = tresti se, drgetati (od mraza ali strahu)
-          a shiver = drget
-          to crawl = plaziti se
-          to kneel = poklekniti, klečati
-          to lean = nasloniti/naslanjati, nagibati se
-          to bow = prikloniti se
-          to pull = to drag** = vleči
-          to punch = udariti s pestjo
-          a punch = udarec s pestjo
-          to slap = udariti z splosko roko
-          to catch = ujeti
-          to grab = zgrabiti
-          to stamp = (za)cepetati, udariti z nogo ob tla
-          to step = stopiti
-          to slip = zdrsniti
-          to trip = spotakniti se
-          to collapse = zgruditi, sesesti se
-          to tiptoe = hoditi po prstih
-          to limp = šepati
-          to stroll = pohajkovati, sprehajati se brez cilja
-          to march = korakati, marširati

* Glagol “to perspire” je bolj formalen od “to sweat”.

** Glagol “to drag” se za razliko od “to pull” uporablja izključno v smislu vlečenja po tleh.

 

3.2. Phrases = Fraze

-          The thought of ghosts sent shivers down her spine. = Ob misli na duhove jo je zmrazilo po hrbtu.
-          She gave him a slap in the face. = Prisolila mu je klofuto.
-          He breathed a sigh of relief. = Oddahnil si je.
-          He stamped his feet. = Zacepetal je z nogami.
-          She took her bow and left the stage.* = Priklonila se je in zapustila oder.
-          He doesn’t pull any punches. = Prav nič ni obziren in vedno pove, kar misli.

* Izraz “to take a bow” se uporablja le v smislu priklanjanja občinstvu pred zastorom.

Image: FreeDigitalPhotos.net

 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [1]
 • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [1]
 • Povezovanje delov povedi [2]
 • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [2]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami (predvsem predlogi/prislovi) [2]
 • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [3]
 • Povezovanje delov povedi [3]
 • Dopolnjevanje teksta z ustreznimi besedami/besednimi zvezami [3]
Naša ponudba