Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Zahvala = Thank You Letter

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Zahvala = Thank You Letter"

1) Short explanation = Kratka razlaga

By writing a thank you letter you express your goodwill. Everyone loves a letter that says you are grateful for their deed or help. When you send a thank you letter after a job interview, this increases your opportunities for being accepted.

= S pisanjem zahval izrazite svojo naklonjenost. Vsakdo ima rad pismo, ki nam sporoča hvaležnost za kakšno dejanje ali pomoč. Pošiljanje zahvale po razgovoru za službo poveča možnosti, da vas bodo sprejeli.

 

2) Useful phrases = Uporabne fraze

 • Many thanks for…/Thank you very much for… = Najlepša hvala za…
 • We were delighted to receive your invitation… = Bili smo navdušeni, ko smo prejeli vaše povabilo…
 • I am writing to tell you how very much thankful I am for… = Pišem da vam povem, kako zelo sem vam hvaležna za...
 • I appreciate your concern for... = Cenim tvojo skrb za...
 • I would like to express my thanks for… = Rad bi izrazil zahvalo za…
 • We are most grateful to you... = Zelo smo vam hvaležni za…
 • It was very enjoyable to speak with you about the editor position… = Zelo prijetno je bilo govoriti z vami o mestu urednika…
 • It seems that the position of technical director, as you presented it, would match my interests and abilities. = Kaže, da bi položaj tehničnega vodje, kakor ste ga predstavili, ustrezal mojim interesom in sposobnostim.

 

3) Commonly used words = Pogosto rabljene besede

 • Enjoy = Uživati
 • Thankful/grateful = Hvaležen

 

4) Notes = Opombe

Do not send your thank you letter to the company in general. It should be intended to a specific person or team.

Write the thank you letter as soon as possible after the occasion arose. For a job interview this means within one day.

Thank you letters should be handwritten and on a good quality paper.

=Ne pošiljajte zahval celotnemu podjetju. Pismo mora biti naslovljeno določeni osebi ali skupini.

Pismo napišite čimprej po dogodku, ki je pisanje spodbudilo. Pri razgovorih za službo to pomeni en dan.

Zahvale naj bi bile napisane na roko in na kvaliteten papir.

 • Dopolnjevanje povedi iz zahval
Naša ponudba