Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Pritožba = Complaint

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Pritožba = Complaint"

1) Short explanation = Kratka razlaga

We write complaint letters when we want to clarify some unusual matters that occurred in doing business or to complain over unprofessional service. Each complaint should contain description of the background of the problem, the cause and effect of the problem, solution suggested and, if necessary, a warning.

= Pritožbe pišamo, ko želimo razjasniti nekatere nenavadne zadeve, ki so se zgodile pri poslovanju, ali da se pritožimo nad nestrokovno storitvijo. Vsaka pritožba mora vsebovati opis ozadja problema, vzrok in posledico problema, predlagano rešitev in, če je potrebno, opozorilo.

 

2) Useful phrases = Uporabne fraze

 • I am writing to express my dissatisfaction with the service... = Pišem, da izrazim nezadovoljstvo s postrežbo…
 • I am writing to complain about... = Pišem, ker bi se rad pritožil zaradi…
 • I would like to pursue a complaint against your employee… = Rad bi vložil pritožbo proti vašemu zaposlenemu…
 • I must urge you to… = Nujno vam moram predočiti…
 • Please note that the goods we ordered from your company on 6 January have not been supplied correctly/have not yet arrived. = Prosim upoštevajte, da dobrine, ki smo jih 6. januarja naročili pri vašem podjetju, niso bila pravilno dostavljena/še niso prispele..
 • We regret to inform you that our order number 5894, which should have been delivered by 13th February, is now considerably overdue. = Žal vas moramo obvestiti, da je naše naročilo št. 5894, ki bi moralo biti dostavljeno do 13. februarja, sedaj že precej zakasnelo.
 • Our Director is extremely concerned at.... = Naš direktor je nadvse zaskrbljen nad…
 • I should like to query the charge for shipping which seems exceptionally high. = Rad bi se pozanimal o stroških ladijskega prevoza, ki so nenavadno visoki.
 • We are sorry to hear that the goods we sent by ship are damaged. = Izvedeli smo, da so se dobrine, ki smo vam jih poslali z ladjo, poškodovale.
 • I am afraid that your product I purchased last week does not work properly. = Bojim se, da vaš izdelek, ki sem ga kupil prejšnji teden, ne deluje pravilno.
 • Poor standard of service… = Slaba kvaliteta storitve…
 • We demand a refund. = Zahtevamo povračilo.
 • We wish to get a compensation. = Želimo prejeti nadomestilo.
 • Thank you for your cooperation in correcting this mistake. = Hvala za sodelovanje pri odpravljanju te napake.

 

3) Commonly used words = Pogosto rabljene besede

 • Damage = Škoda
 • To complain/to pursue a complaint = Pritožiti se
 • In the strongest terms = Najostreje
 • Dissatisfaction = Nezadovoljstvo
 • Compensation = Nadomestilo

 

4) Notes = Opombe

You should write complaint letter in non-aggressive and polite tone, expressing your willingness to settle the matter and suggesting positive actions.

You should quote all data necessary so that the receiver will not have to write back requesting details.

Unless the situation is unavoidable, you do not threat with legal action in your first complaint. It is better for your future business to settle the problem peacefully.

=Pritožbo morate napisati tako, da ne zveni napadalno, temveč vljudno. Izrazite pripravljenost do tega, da se zadevo uredi in predlagajte pozitivno delovanje.

V svoji prvi pritožbi, razen v primeru, da je to neizogibno, ne grozite s tožbami. Za vaše nadaljnje poslovanje je bolje, da se problem reši na miren način.

Naša ponudba