Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Odpoved = Resignation

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Odpoved = Resignation"

1) Short explanation = Kratka razlaga

Letter of notice has to be given when one’s employment is terminated by the employee or the employer. Notice has to be given in written form, with set period defined.

= Odpoved damo, ko končamo delovno razmerje, bodisi kot zaposleni ali delodajalec. Odpoved moramo dati pisno in z določenimi časovnimi obdobji.

 

2) Useful phrases = Uporabne fraze

 • I am writing to formally notify you about/to announce my resignation, effective three weeks from this date. = Pišem vam, da vas uradno obvestim/da najavim svoj odstop, s tritedenskim odpovednim rokom.
 • Please accept this letter as a formal notification that… = Prosim sprejmite to pismo kot uradno obvestilo da…
 • Please accept this letter as my formal resignation from your company as secretary general. = Prosim, sprejmite to pismo kot moj uraden odstop iz mesta generalnega sekretarja pri vašem podjetju.
 • I have enjoyed working for your company... = Užival/=a sem v delu pri vašem podjetju…
 • The reason for my leaving is… = Razlog za odpoved je…
 • This was a tough decision for me to make… = Zame je to bila težka odločitev…
 • Thank you for all the opportunities your company had given me during my time here… = Hvala za vse priložnosti, ki mi jih je vaše podjetje v času zaposlitve nudilo…
 • Due to the unforeseen circumstances, I need to resign immediately. = Zaradi nepredvidenih okoliščin moram odstopiti takoj.
 • Please notify me if I can be of any assistance during the transition period. = Prosim da me obvestite, če vam v prehodnem obdobju lahko kakorkoli pomagam.
 • I confirm that your employment with our company is terminated with effect from 1.12.2010/with immediate effect. = Potrjujem, da vaša zaposlitev v našem podjetju preneha z dnem 1. 12. 2010/takoj.
 • The reasons for the termination of your employment are as follows: … = Razlogi za prenehanje vaše zaposlitve so sledeči: …
 • The termination of your employment is due to your working place having to be made redundant… = Razlog za prenehanje vaše zaposlitve je dejstvo, da je vaše delovno mesto postalo odvečno.

 

3) Commonly used words = Pogosto rabljene besede

 • Employment = Zaposlitev
 • To resign = Odstopiti s položaja
 • Resignation = Odstop
 • Termination (of employment) = Prenehanje (zaposlitve)
 • With four week’s notice = S štiritedenskim odpovednim rokom
 • With immediate effect = Takoj
 • Without notice = Brez odloga (npr. odpuščen)

 

4) Notes = Opombe

The term ‘resignation letter’ is also used when the employee wishes to terminate his job at a company. The term ‘dismissal’ is used when the company gives notice to the employee.

Resignation should go smoothly if one writes his letter in a diplomatic way. Thus one can still stay on good terms with his old employer.

= Za poimenovanje pisma, ki ga zaposleni napiše, ko želi prekiniti zaposlitev, je v  rabi tudi besedna zveza ‘resignation letter’. Obvestilu, ki ga podjetje da zaposlenemu ob odpustitvi rečemo ‘dismissal’.

Odpoved poteka bolj gladko, če se pismo napiše diplomatsko. Na ta način je še vedno možno ostati v dobrem razmerju z bivšim delodajalcem.

Naša ponudba