Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Naročilo = Order

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Naročilo = Order"

1) Short explanation = Kratka razlaga

Placing an order is simple from the point of view of letter-writing as very often the purchasing department or the buyer fills in an order form. One may better write a letter to make certain points, e.g. on import regulations, terms of delivery, payment, instructions, etc. clear. Three basic forms of letter concerning orders are placing of order, acknowledgement of order and refusal of order.

= Naročanje je z vidika pisanja preprosto, saj pogosto nabavni oddelek ali kupec samo izpolnita naročilnico. Ko pa nanese na stvari kot so predpisi o uvažanju, določila o pošiljki, plačilo, navodila, itd. pa je vendarle bolje napisati pismo, saj je sledenje bolj jasno. Tri osnovne vrste naročil so: naročanje, potrdilo o prispeli pošiljki in zavrnitev pošiljke.

 

2) Useful phrases = Uporabne fraze

a) For placing orders = Oddaja naročila

 • According to your web site presentation… = Glede na vašo predstavitev na spletni strani…
 • We enclose our order number 222… = Prilagamo naročilo številka 222
 • We have examined the brochure given to us by your agent Ms Green… = Pregledali smo vašo brošuro, ki nam jo je ponudila vaša agentka gospa Green…
 • Please send us the undermentioned goods = Prosimo, pošljite spodaj navedene dobrine
 • We are pleased to place an order with your company for… = Veseli nas, da lahko pri vašem podjetju naročimo
 • We can accept your offer on the terms you sent us, and are very pleased to place an order for… = Vašo ponudbo z zahtevanimi pogoji sprejmemo in z veseljem naročamo…
 • Please confirm that you can supply all articles by the required date. = Prosimo potrdite, da nam lahko dostavite artikle do zahtevanega datuma.
 • Please confirm receipt of our order. = Prosimo, potrdite prejem našega naročila.
 • If any articles are out of stock, please submit a quotation for a substitute. = Če katerega artikla nimate na zalogi, nam prosim pošljite posebno ponudbo za nadomestni artikel.
 • We have thus decided not to place an order with you. = Zato smo se odločili, da pri vas ne bomo izvedli naročila.

b) For acknowledgement of orders = Potrditev naročila

 • We are pleased to acknowledge your order for… = Veseli smo, da lahko potrdimo vaše naročilo…
 • Thank you for your quotation of (15 March 2010) ... = Hvala za posebno ponudbo (z dne)…
 • Please quote number 222 on all correspondence… = Prosimo, navedite to številko ob vsaki korespondenci
 • Your order is already being processed by our dispatch department, and delivery will be made in accordance with your wishes. = Vaše naročilo že obdeluje oddelek za razpošiljanje. Dostava se bo izvršila v skladu z vašimi željami.
 • Your order will be processed as quickly as possible/ in two weeks time. = Vaše naročilo bo izvedeno v najkrajšem možnem času/v dveh tednih.
 • We can guarantee delivery in (one week) / before the end of the month... = Zagotavljamo vam dostavo v (roku enega tedna)/pred koncem meseca
 • Delivery will be made immediately on receipt of your cheque/remittance/letter of credit. = Dostavo bomo izvršili takoj po prejetju vašega čeka/menice/kreditnega pisma.
 • We are afraid that your order has gone missing. = Bojimo se, da se je vaše naročilo izgubilo.

 

c) For cancelling/refusing an order = Preklic/zavrnitev naročila

 • We should like to cancel our order… = Želimo preklicati svoje naročilo.
 • We regret to inform you/Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock. = Žal nam je, da vam moramo sporočiti/Na žalost ti artikli niso  več dosegljivi/ niso na zalogi.
 • We can offer you a substitute… = Lahko vam ponudimo nadomesten artikel…

1) Commonly used words = Pogosto rabljene besede

 • Cod /cash on delivery= Plačilo po povzetju
 • Delivery = Dostava
 • To enclose = Priložiti
 • Out of stock = Ni na zalogi
 • Place an order = Naročiti
 • Receipt = Prejem
 • Stock = Zaloga
 • Quotation = Navedba cene

2) Notes = Opombe

In most cases, it is not necessary to confirm an order you have made; however, if you have had previous problems with a company, or if you need to change your order, a written confirmation may help.

At the end of a letter you may express your wishes for further cooperation of the two companies.

= V večini primerov ni treba potrditi naročila, ki ste ga naredili. V primeru, da ste že imeli probleme s podjetjem, ali želite spremeniti naročilo, pa lahko pisno potrdilo pride prav.

Na koncu pisma lahko izrazite svojo željo za nadaljnjo sodelovanje s podjetjem.

Priskrbite si BREZPLAČNE primere obrazcev naročil
Vpišite svoje ime in e-mail in v roku petih minut boste na svoj mail prejeli obrazce naročil, ki jih boste lahko dopolnili s svojimi podatki in uporabili.


An example of a purchase order form = Primer obrazca naročila


Naša ponudba