Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Odvisni govor = Reported Speech

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Odvisni govor = Reported Speech"

Odvisni govor uporabljamo, ko poročamo o tem, kar je nekdo povedal. Pri odvisnem govoru moramo v angleščini biti pozorni na prilagajanje zaimkov, glagolskih časov in časovnih izrazov:

 • Peter said: “I like your flat.” = Peter je rekel: “Všeč mi je tvoje stanovanje.”
 • Peter said that he liked my flat. = Peter je rekel, da mu je všeč moje stanovanje.

 

1. POROČANJE TRDILNIH IN NIKALNIH POVEDI

 

Če je glagol v glavnem stavku v času “Past Simple”, glagole v odvisniku premaknemo za en čas nazaj (1.1.). Kadar pa je glagol glavnega stavka v sedanjiku, prihodnjiku ali glagolskem času “Present Perfect”, časi v odvisnikih ostanejo nespremenjeni (1.2.).

1.1.Glagol glavnega stavka je v pretekliku:

 • Andrej said: “I don't know this person.” = Andrej je rekel: Ne poznam te osebe.
 • Andrej said that he didn't know that person. = Andrej je rekel, da ne pozna te osebe.

Za razlago, kako prestavljamo čase (poleg teh prestavljamo tudi prislove in zaimke) si poglejte preglednice, ki sledijo.*

1.2.Glagol glavnega stavka je v prihodnjiku, sedanjiku, času "Present Perfect":

 • He always says: “Everything will be just fine.” = On vedno pravi: Vse bo dobro.
 • He always says that everything will be just fine. = On vedno pravi, da bo vse dobro.
 • I am sure that she will say: “I know what you mean.” = Prepričan sem, da bo rekla: Vem kaj misliš.)
 • I am sure that she will say that she knows what I mean. = Prepričan sem, da bo rekla, da ve, kaj mislim.
 • She has just inquired: “How long have you lived here?” = Pravkar je vprašala: Kako dolgo že živiš tu?
 • She has just inquired how long I have lived there. = Pravkar je vprašala, kako dolgo že živim tu.

ŽELIM KNJIGO Z VAJAMI

*Ko je glagolski čas v glavnem stavku v času “Past Simple” prestavimo glagolski čas v odvisnem stavku na sledeč način:

Prestavljanje časov

Present Simple

Past Simple

Past Simple

Past Perfect

Present Perfect

Past Perfect

will

would

Primeri prestavljanja glagolov

am/are/is

was/were

was/were

had been

has been

had been

 

Primeri prestavljanja "Continuous" časov (Present/Past/Perfect Continuous)

Janez: "I'm cooking Chinese food."

Janez said that he was cooking Chinese food.

Janez: "I was cooking Chinese food."

Janez said that he had been cooking Chinese food.

Peter: "I have been cooking Chinese food."

Peter: "I had been cooking Chinese food."

Primeri prestavljanja "Simple" časov

Janez: "I cook Chinese food."

Janez said that he cooked Chinese food.

Janez: "I cooked Chinese food."

Janez said that he had cooked Chinese food.

Janez: "I have cooked Chinese food."

Janez: "I had cooked Chinese food."

Janez: "I will cook Chinese food."

Janez said that he would cook Chinese food.

Primeri prestavljanja modalnih glagolov (spremeni se samo “can”, ostali modalni glagoli ostanejo isti)

Janez: "I can cook Chinese food."

Janez said that he could cook Chinese food.

Janez: "I must cook Chinese food."

Janez said that he must cook Chinese food.

Če stavek vsebuje časovni izraz, je tudi tega potrebno prilagoditi:

 • Janez: "I cooked Chinese food last week." = Janez: "Prejšnji teden sem skuhal kitajsko hrano."
 • Janez said that he had cooked Chinese food  the week before.= Janez je rekel, da je prejšnji teden skuhal kitajsko hrano.

 

Spreminjanje časovnih izrazov:

this (evening)

that (evening)

today/this day

that day

these (days)

those (days)

now

then

(a week) ago

(a week) before

last weekend

the weekend before / the previous weekend

here

there

next (week)

the following (week)

tomorrow

the next/following day

Spreminjanje osebnih zaimkov

V odvisnem govoru ustrezno prilagodimo tudi zaimke:

 • Andreja: “I can't wait for you to come.” = Andreja: Komaj čakam, da prideš.

Recimo, da želite povedano posredovati nekomu drugemu:

 • Andreja said that she could not wait for me to come. = Andreja je rekla, da komaj čaka, da pridem.

 

2. POROČANJE VELELNIH POVEDI

 

Ukazi (tell + to + nedoločnik)

Prepovedi (tell + not to + nedoločnik)

My boss: "Finish the report by Friday."

My boss: "Don't be late."

Boss told me to finish the report by Friday.

Boss told me not to be late.

 

3. POROČANJE VPRAŠANJ

 

Ko vprašanja enkrat poročamo, nimamo več vprašalnih povedi, temveč trdilne, zato se tudi vrstni red stavčnih členov spremeni v takšnega, kot ga najdemo v trdilnih povedih.

Vrstni red stavčnih členov v vprašalni povedih je tak, da pomožnim glagolom sledijo osebki:

 • Nataša asked: “Where does she come from?” = Nataša je vprašala: “Od kod prihaja?”

Pri vprašanju je najprej pomožni glagol "does", ki mu sledi osebek "she".

Vrstni red stavčnih členov v poročanju vprašanj pa je tak kot v trdilnih povedih, torej osebek in šele potem glagol:

 • Nataša asked where she came from. = Nataša je vprašala, od kod prihaja.

Pomožnega glagola "does" ni več, namesto tega imamo trdilno obliko.

 

3.1.Vprašanja z vprašalnicami

 

Če se vprašanja začno z vprašalnicami (why, how, where, when, who) je poročanje sledeče:

 • Urška: "Why are you so nervous?" = Urška: "Zakaj si tako živčen?"
 • Urška asked me why I was so nervous.= Urška me je vprašala, zakaj sem tako živčen.

Samo ponovimo vprašalnico, v tem primeru "why" (namesto "why" bi lahko imeli: who(m), when, how, where, which, whose, what) in sledi stavek katerega vrstni red stavčnih členov je tak kot v trdilnih povedih.

ŽELIM KNJIGO Z VAJAMI

3.2.Vprašanja brez vprašalnic

 

Nanje odgovarjamo z "ja/ne" in se ne začnejo vprašalnicami (who(m), when, how, where, which, whose, what), ampak s pomožnimi glagoli (do/does/am/are/is/did/have/had):

 • Urška: "Do you like studying English with me?" = Urška: "Se rad učiš angleščino z mano?"
 • Urška asked me whether (/if) I liked studying English with her.= Urška me je vprašala, če se rad učim angleščino z njo.

Pri poročanju vprašanj brez vprašalnic si torej pomagamo z “whether” ali “if” in temu sledi stavek katerega vrstni red stavčnih členov je tak kot v trdilnih povedih.

 • Izbiranje ustreznih dopolnitev odvisnega govora 3
 • Izbiranje ustreznih dopolnitev odvisnega govora 2
 • Spreminjanje prislovov in kazalnih zaimkov pri odvisnem govoru
 • Izbiranje ustreznega odvisnega govora 1
 • Izbiranje ustreznega odvisnega govora 2
 • Izbiranje ustreznega odvisnega govora 3
 • Izbiranje ustreznega odvisnega govora 4
 • Izbiranje ustreznih dopolnitev odvisnega govora 1
 • Dopolnjevanje odvisnega govora z ustreznimi oblikami glagolov 1
 • Dopolnjevanje odvisnega govora z ustreznimi oblikami glagolov 2
 • Dopolnjevanje odvisnega govora z ustreznimi oblikami glagolov 3
Naša ponudba