Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Present Tense Simple

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Present Tense Simple"

1) RABA

 

1)      Ponavljajoča dejanja, navade v sedanjosti (pogosto skupaj s prislovi: every hour/day/week/month/year, always, often, sometimes, never, occasionally, usually, generally, hardly ever, normally, rarely, seldom):

 • I visit my grandparents every month. = Svoje stare starše obiščem vsak mesec.
 • She never comes on time. = Nikoli ni točna.

2)      Splošne resnice:

 • Water freezes at a temperature of zero degrees Celsius. = Voda zmrzne pri nič stopinj Celzijah.
 • The Earth turns 360 degrees every day. = Zemlja se vsak dan obrne za 360 stopinj.

3)      Ustaljeni dogovori, planirani dogodki (npr. vozni red, TV spored):

 • The train arrives at Ljubljana at five o'clock. = Vlak prispe v Ljubljano ob petih.
 • The film starts at nine. = Film se začne ob devetih.

4)      Dejanja v sedanjosti, eno za drugim (first – then/after that):

 • I get up at six, brush my teeth, get dressed and go to work. = Vstanem ob šestih, si umijem zobe in grem na delo.

5)      Navodila:

 • Push the button to continue. = Za nadaljevanje pritisnite gumb.
 • Add some salt. = Dodajte nekaj soli.

6)      Za nekaterimi posebnimi glagoli, pri katerih ne uporabljamo časa "Present Continuous". To so glagoli, ki izražajo čustva  (want, like, dislike, wish, love, prefer, hate, adore), stanja (belong, remain, own, seem, have, contain), miselne procese (understand, know, realize, think), zaznavanje (smell, feel, taste, see, hear):

 • I understand Chinese. = Razumem kitajsko.
 • He doesn't like meat. = Ne mara mesa.
 • I know him. = Poznam ga.
 • I have a big house. = Imam veliko hišo.

Present Simple Priskrbi si knjigo z razlagami časa "Present Simple" in številnimi vajami

2) OBLIKA

 

nedoločnik / pri 3.osebi ednine (he, she, it) nedoločnik z obrazilom "-s"

 

3) TRDILNE/NIKALNE/VPRAŠALNE POVEDI

+
I/we/you/they eat Chinese food.
He/she/it eats Chinese food. 
Pri "he, she, it" ne pozabite obrazila "-s". Nedoločniku dodamo obrazilo "-s" samo v trdilnih povedih, v nikalnih in vprašalnih ne.

-
uporabljamo pomožni glagol "do/does".
I/we/you/they do not play football. (“do not” lahko okrajšamo z “don’t”)
He/she/it does not play football. (“does not” lahko okrajšamo z “doesn’t”)

Pogosto uporabljamo kratke oblike:
I/we/you/they don't play football. 
He/she/it doesn't play football.

?
Do I/we/you/they play football? 
Does he/she/it play football?

 

4) PRISLOVI

 

Always, often, usually, sometimes, seldom, never, every day/week/month/year, on Mondays/Fridays, after school

 

5) POSEBNI GLAGOLI

 

Pri teh v nikalnih in vprašalnih stavkih ne uporabljamo pomožnega glagola “do/does”

1) "be"  v pomenu "biti, obstajati"

+

I am from Britain.
We/you/they are from Britain.
She/he/it is from Britain.

-

I am not from Britain.
We/you/they are not from Britain.
She/he/it is not from Britain.

?

Am I from Britain?
Are we/you/they from Britain?
Is she/he/it from Britain?

2) modalni glagoli "can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would" Modalni glagoli imajo vsakič, ne glede na osebo (I, he, she, it, we, you, they) enako obliko; nikoli jim ne dodamo obrazila "-s".

+

She can play the piano.

-

She cannot (= can't) play the piano.

?

Can she play the piano?

 

6) RAZLIKOVANJE ČASA "PRESENT SIMPLE" OD OSTALIH ČASOV

7) ČRKOVANJE (dodajanje obrazila "-s" glagolom)

 

 

Present Simple Priskrbi si knjigo z razlagami časa "Present Simple" in številnimi vajami

 • Vstavljanje glagolov v čas "Present Tense Simple" (trdilne povedi) [1]
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (1)
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (2)
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (3)
 • Vstavljanje nikalnih oblik glagolov v čas "Present Tense Simple" (nikalne povedi)
 • Vstavljanje glagolov v vprašanja v času "Present Tense Simple" (vprašalne povedi)
 • Vsi prihodnjiki (1)
 • Vsi prihodnjiki (2)
 • Vsi prihodnjiki (3)
Naša ponudba