Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Prezentacija/predstavitev = Presentation

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Prezentacija/predstavitev = Presentation"

Prezentacije so običajno uradni nastopi pred večimi ljudmi, poslovnimi partnerji, strankami, nadrejenimi, sodelavci - pred občinstvom, ki od nas pričakuje prepričljiv in uspešen nastop.

Osnovni in glavni namen vsake prezentacije je sporočilnost, pa naj bo to informiranje, prepričevanje, prodajanje, ali kaj drugega.

Nemalokrat nas že sama misel, da moramo pripraviti in voditi prezentacijo, spravlja v neugodje. Prezentacija v maternem jeziku nam predstavlja izziv, v tujem jeziku pa je ta še toliko večji. Vsekakor se je potrebno na vsako prezentacijo najprej dobro pripraviti. Zato vam v tem poglavju ponujamo besede in izraze, ki vam bodo v pomoč pri pripravi in izpeljavi prezentacij. Naloge vam bodo olajšale zahtevno pot do uspešnega nastopa.

1. TYPES OF BUSINESS PRESENTATIONS = VRSTE POSLOVNIH PREZENTACIJ

 • seminar = sestanek namenjen razpravi ali usposabljanju (an expert on investments presents his point of view and gives advice to a group of people = strokovnjak na področju investicij predstavi svoj pogled in svetuje skupini ljudi)
 • briefing = sestanek, na katerem ljudje dobijo navodila in informacije, navadno od svojega nadrejenega
 • press conference = tiskovna konferenca
 • demonstration = demonstriranje/npr. prikaz delovanja nekega izdelka, naprave…
 • product launch = lansiranje nekega izdelaka/prva predstavitev nekega izdelka v javnosti
 • power point presentation = predstavitev s pomočjo powerpointa
 • lecture = predavanje
 • workshop = delavnica/delovni seminar/tečaj
 • informative presentation = prezentacija, katere namen je posredovati informacije ali določena dejstva (npr. o učinkovitosti določenega izdelka)
 • instructional presentation = prezentacija, na kateri dobijo ljudje navodila in ukaze
 • arousing presentation = prezentacija, ki naj bi pri poslušalcih vzbudila zanimanje za določeno temo/problem
 • persuasive presentation = prezentacija, pri kateri je naš namen poslušalce prepričati, da sprejmejo nek naš predlog, neko spremembo ali izvedbo
 • decision-making presentation = prezentacija, pri kateri podamo svoje ideje, predloge in argumente dovolj prepričljivo, da jih poslušalci sprejmejo/prezentacija katere namen je prepričati poslušalce, da sprejemejo naš predlog

 

2. USEFUL VOCABULARY = UPORABNO BESEDIŠČE

 • presentation venue = kraj, kjer poteka prezentacija
 • business presentation = poslovna prezentacija
 • audience = občinstvo
 • participants/delegates/attendees = udeleženci (na konferenci)
 • conference moderator = moderator conference (tisti, ki povezuje)
 • speaker/presenter = govornik
 • guest speaker = povabljeni govorec
 • keynote speaker = govorec, ki predstavi ključno temo prezentacije
 • speaker/presenter information = podatki o govorcu
 • to prepare a presentation = pripraviti prezentacijo
 • preparation = priprava
 • to rehearse = vaditi
 • timing = izbira in razporeditev časa/poteka predstavitve
 • to communicate = sporočiti
 • to inform = informirati/obveščati
 • to persuade = prepričati/prepričevati
 • to sell = prodajati/prodati
 • to create a presentation with someone in mind = pripraviti prezentacijo, tako da imamo nekoga (občinstvo) v mislih
 • to give a presentation = izvesti prezentacijo
 • to make a presentation = pripraviti/narediti prezentacijo
 • to have/hold a presentation = voditi/imeti prezentacijo
 • to attend/participate in a presentation = udeležiti se prezentacije
 • presentation on = prezentacija o/prezentacijo na temo
 • opening speech/plenary = uvodni nagovor
 • rhetorical question = retorično vprašanje
 • anecdote = anekdota
 • outline = opis
 • overview = pregled
 • not to wait for latecomers = ne čakati na ljudi, ki zamujajo na prezentacijo
 • to break the ice = prebiti led
 • to address someone = nagovoriti/nagovarjati nekoga
 • keynote = glavna tema
 • agenda = program prezentacije
 • to refer to = navezati se na/nanašati se na
 • to refer to your notes = držati se svojih zapiskov med prezentacijo
 • to deal with = ukvarjati se z
 • to focus on = osredotočiti se na
 • to discuss in more detail = podrobneje razpravljati
 • to appeal to someone = vzbuditi zanimanje pri nekom
 • to call/draw someone’s attention to = vzbuditi pozornost
 • to carry out = izvesti/izpeljati
 • to be interested in = zanimati se za
 • to depend on = biti odvisen od
 • to stress on = osredotočiti se na
 • to be aware of = zavedati se
 • to remind of = spomniti na/opomniti na
 • to get across = sporočiti
 • to concentrate on = osredotočiti/usmeriti se na
 • to bring up-to-date with = seznaniti o nečem
 • to point out = poudariti
 • a gesture = kretnja
 • to ask/raise questions = postaviti vprašanja
 • to highlight = poudariti
 • to move on to = nadaljevati z (naslednjo temo)
 • to digress from = oddaljiti se od (teme)
 • not to labour a particular point = ne zavlačevati z določeno točko
 • not to speak in a monotone = ne govoriti monotono
 • to go back to = vrniti se (k prejšnji temi, prvem delu…)
 • a presentation falls on deaf ears = prezentacija naleti na gluha ušesa/občinstvo prezentacije ne posluša (z zanimanjem)
 • appropriate tone of a presentation = primeren način/ton prezentacije (npr. resen/hudomušen/sproščen…)
 • to maintain eye contact = vzdrževati kontakt z očmi (poslušalce gledamo v oči, ko govorimo)
 • to face the audience = biti z obrazom nasproti svojega občinstva
 • to make your case = podati svoje razloge (zakaj je nekaj dobro/pravilno)
 • sessions/papers = več prezentacij, ki si sledijo ena drugi
 • to run out of time = zmanjkati časa
 • to recap = povzeti kjučne točke
 • to sum up = povzeti/obnoviti
 • presentation summary = povzetek prezentacije
 • presentation evaluation = ocena prezentacije
 • presentation feedback = povratno mnenje/povratna informacija o prezentaciji
 • to give feedback = posredovati povratno mnenje
 • adjourn/adjournment = zaključek
 • to adjourn/to conclude = zaključiti

 

2.1.             EQUIPMENT = PRIPOMOČKI

 • notes = zapiski
 • handouts = izročki
 • podium = oder
 • lectern = govorniški pult
 • microphone = mikrofon
 • loudspeakers = zvočniki
 • visual aids = slike, videoposnetki, filmi, ki jih uporabljajo ljudje kot pripomoček, ko poučujejo ali vodijo predstavitev
 • overhead projector (ohp) = grafoskop (za prosojnice)
 • transparency = prosojnica
 • projector = projektor
 • (portable) projection screen = (prenosno) projekcijsko platno
 • video recorder (vcr) = videorekorder
 • laptop = prenosni računalnik
 • board = tabla
 • white board = velika bela tabla s posebno gladko, belo površino, na katero pišemo s flomastri
 • portable board = prenosna tabla
 • wiper = goba za brisanje table
 • magnets = magneti
 • flipchart = tabla na stojalu s papirji
 • pointer = kazalna palica
 • marker = marker
 • desk = miza
 • chair = stol
 • chair with a writing table = stol s pisalno površino
 • operator chair = vrtljivi stol
 • blinds = žaluzije
 • curtains = zavese
 • light switch = stikalo za luči
 • power socket (American English: outlet) = vtičnica
 • extension lead (American English: cord) = podaljšek

 

 

3. USEFUL PHRASES = UPORABNE FRAZE

3.1.            INTRODUCTION = UVOD

3.1.1. Welcoming the audience = Pozdravimo občinstvo

Formal = uradno:

 • Good morning ladies and gentlemen. I would like to welcome you to/at today’s presentation (of)... = Dobro jutro gospe in gospodje. Rad bi vam izrekel dobrodošlico na današnji prezentaciji (o)...
 • Dear guests, it is a great pleasure to welcome you in Maribor... = Dragi gostje, z velikim veseljem vas pozdravljam v Mariboru...

Informal = neuradno:

 • Hello everybody. It's good to see you all here. = Lep pozdrav vsem. Veseli me, da vas vidim vse tukaj.
 • Dear all, I'm happy so many of you could make it today/thanks for coming. = Dragi moji, veseli me, da vam je uspelo priti danes/hvala, da ste prišli.

3.1.2. Introducing yourself = Predstavimo se

Formal = uradno:

 • Let me introduce myself. I'm Marko Jereb, consultant at AMK. I'm responsible for... = Naj se vam predstavim. Sem Marko Jereb, svetovalec pri AMK. Odgovoren sem za...
 • I'm Janko Sedej, chief assistant to the Finance Manager. I am responsible for... These are my colleagues...= Sem Janko Sedej, glavni pomočnik finančnega direktorja. Odgovoren sem za... To so moji sodelavci...

Informal = neuradno:

 • I'm Marko Jereb, consultant at AMK. I'm in charge of... = Sem Marko Jereb, svetovalec pri AKM. Zadolžen sem za...
 • I'm Janko Sedej and I'm here in my function as the chief assistant to the Finance Manager. = Sem Janko Sedej in tukaj delam kot glavni pomočnik finančnega direktorja.

 

3.1.3. Introducing the speaker (when we are the keynote speaker/moderator) = Predstavimo govorca (ko smo glavni govornik ali moderator)

 • Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Maribor. The purpose of today's presentation is to present the advantages of the AMK’s development of new branches in Asia. The speaker is a leading authority on Asian business market areas and the new Marketing Manager at AMK, Mr Gregor Bajc. = Dobro jutro, gospe in gospodje. Dobrodošli v Mariboru. Namen današnje prezentacije je predstaviti prednosti razvoja novih podružnic podjetja AMK v Aziji. Govorec je vodilna avtoriteta na azijskem trgu in novi vodja trženja pri AMK, gospod Gregor Bajc.

PREZENTACIJE in številno ostalo gradivo je zajeto tudi v knjigi Poslovna angleščina.

ŽELIM SVOJ IZVOD

 

3.1.4. Introducing the topic = Predstavimo temo

Formal = uradno:

 • The purpose of the presentation today is to present/report… = Namen današnje prezentacije je predstaviti/poročevati…
 • We have gathered today in order to… = Danes smo se zbrali z namenom, da…

Informal = neuradno:

 • The topic of the presentation today is… = Tema današnje prezentacije je…
 • What I would like to present to you today is… = Danes vam želim predstaviti…

 

3.1.5. Introducing the topic in more detail = Bolj natančno predstavimo temo

Formal = uradno

 • Today I’ll present… = Danes vam bom predstavil…
 • During the presentation I’ll discuss… = Med prezantacijo bom govoril o…
 • Today I’ll report on… = Danes bom poročal o …
 • During the following hour we’ll meet… = Med naslednjo uro se bomo seznanili z/s

Informal = neuradno

 • Today I’ll talk to you about… = Danes vam bom govoril o…
 • My objective today is to… = Moj namen danes je…
 • During the next few hours we’ll get familiar with… = V naslednjih nekaj urah se bomo seznanili z/s…
 • I’d like to show you… = Rad bi vam pokazala…

 

3.2. BEFORE THE START OF THE PRESENTATION = PRED ZAČETKOM PREZENTACIJE

 • The presentation today is divided into four parts. Point one deals with… Point two…, point three…, and point four… To conclude I’ll… = Današnja prezentacija je razdeljena na štiri dele. Prvi del bo… Drugi del…, tretji del… in četrti del… Zaključil bom…
 • In my presentation I’m going to focus on two main parts. I’ll begin with… I’ll continue with… In conclusion I’ll… = V svoji prezentaciji se bom osredotočil na dva glavna dela. Začel bom z/s… Nadaljeval bom z/s… V zaključku bom…
 • First/firstly/first of all; secondly/thirdly; after that/next/then; lastly/last of all/finally = Najprej/prvič; drugič/tretjič; nazadnje/na koncu/končno
 • It will take around thirty minutes to cover the issues. = Potreboval bom pol ure, da predstavim te zadeve.
 • The presentation will take about one hour. = Prezentacija bo trajala približno eno uro.

 

3.3. QUESTIONS = VPRAŠANJA

 • I’ll be happy to answer any question you’ll have during the presentation. = Z veseljem bom odgovoril na vsa vaša vprašanja med prezentacijo.
 • Feel free to ask any question you may have. = Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, vam bom z veseljem odgovoril.
 • I’d like to invite you to ask any questions you may have at the end of the presentation. = Vabim vas, da kakršnakoli vprašanja zastavite ob zaključku prezentacije.
 • There will be time for questions after my presentation. = Čas za vprašanja bo po koncu moje prezentacije.

 

3.4. DURING THE PRESENTATION = MED PREZENTACIJO

3.4.1. Starting the presentation = Začnemo s prezentacijo

Za zanimiv  uvod/začetek lahko uporabimo retorično vprašanje, zanimivo dejstvo ali anekdoto. Retorično vprašanje ustvari vtis, kot da je enosmerna komunikacija pravzaprav dialog med tistim, ki predstavlja in občinstvom.

 • Do we really have to continue to be the second best Slovenian manufacturer? = Ali moramo res biti še naprej drugi najboljši slovenski proizvajalec?
 • There is a very interesting fact/story I’d like to share with you… = Z vami bi rad delil zelo zanimivo dejstvo/zgodbo…
 • While reading this article yesterday morning, I remembered an interesting story… = Ko sem včeraj prebiral ta članek sem se spomnil zanimive zgodbe…

Or:

 • I’d like to begin by giving a few/outlining/explaining… = Rad bi začela z nekaj/z orisom/razlago…
 • Let me start the first part of the presentation with… = Prvi del prezentacije bom začel z…
 • So let me first give an outline of… = Naj vam za začetek predstavim oris…

 

3.4.2. Ending a section/point of a presentation = Zaključimo del prezentacije

 • This brings us to the end of the first/second/… point. I’ll go on with… = S tem smo prišli do konca prve/druge/… točke. Nadaljeval bom z…
 • That is all I wanted to say about… I’ll continue with… = To je vse, kar sem želel povedati o… Nadaljeval bom z…
 • Before moving on to the next part, let me summarize… = Preden nadaljujemo z naslednjim delom, naj povzamem…
 • I’d like to recap the main points of this part/of what I’ve said so far. = Rad bi povzel glavne točke tega dela/kar sem do sedaj povedal.
 • This leads directly to the next point. = To nas je pripeljalo naravnost do naslednje točke.
 • This brings us to the next question. = To nas je pripeljalo do naslednjega vprašanja.

 

3.4.3. Problems during the presentation = Težave med prezentacijo

When the listeners hesitate to participate (ask questions) = Kadar poslušalci oklevajo z sodelovanjem (vprašanji…)

 • To break the ice, let us first take a look at the video and then start with the questions. = Da prebijemo led, predlagam, da si najprej ogledamo video in potem začnemo z vprašanji.
 • How about if we start with an (interesting) question I’ve received earlier/during a break… = Morda pa bi lahko začeli z (zanimivim) vprašanjem, ki sem ga prej prejel prej, med odmorom.

We do not find the right English expression = Ne najdemo pravega izraza v angleščini

 • I’m sorry, but how do you say ____________ /that in English? = Oprostite, ampak kako se reče _____________ /temu v angleščini?
 • I’m sorry, what is the word for ___________/that in English? = Oprostite, kako se reče __________/temu po angleško?

We are running out of time = Zmanjkuje nam časa

 • Perhaps we can go through this part quickly… = Morda bi lahko ta del na hitro obravnavali…
 • I suggest we go through this quickly and then move on to… = Predlagam, da gremo hitro skozi ta del in nato nadaljujemo z…

Problems with equipment = Težave z opremo/gradivom:

 • I’m sorry, but we’ll have to wait until Gregor comes back and brings the computer. = Oprostite, ampak morali bomo počakati, da Gregor prinese računalnik.
 • It seems the projector won’t work. While we’re waiting for Miran to come and fix it, I’d like to continue/say/explain/recap. = Izgleda, da projektor ne bo delal. Medtem ko čakamo na Mirana, da ga pride popravit, bi rad nadaljeval/rekel/razložil/povzel…
 • I’m sorry, I’ll ask my assistant for some extra copies of the handout. It won’t take long and while we’re waiting let me… = Oprostite, moja pomočnica bo priskrbela dodatne kopije izročka. Ne bo trajalo dolgo. Medtem pa naj vam…

Letting know that time for questions will come at the end = Nakažemo, da bo pravi čas za vprašanja na koncu

 • This a very interesting/important question, but it will probably take more time to answer it. Thus I would like to answer it at the end of my presentation. Is that all right? = To je zelo zanimivo/pomembno vprašanje, ki pa bo najbrž zahtevalo več časa za odgovor. Zato bi nanj rad odgovoril na koncu svoje prezentacije. Bo to v redu?
 • Tanja, I’m glad you’ve asked this question. I’ll answer it at the end of the presentation. Is that OK with you? = Tanja, veseli me, da ste postavili to vprašanje. Odgovoril bom na koncu prezentacije. Vam je v redu tako?

We do not know the answer = Odgovora ne poznamo

 • Perhaps there is someone in the audience who could answer this question/who could tell us more about this? = Mogoče bi kdo iz občinstva lahko odgovoril na to vprašanje/lahko povedal več o tem?
 • I think Mr_______/Ms________ would be the best person to answer this question. = Mislim, da bi na to lahko najbolje odgovoril gospod__________/gospa___________.
 • I’m sorry but I’d have to check that information and get back to you later. Is that OK with you? = Oprostite, ampak te podatke/informacije bi moral preveriti. Ali te/vas lahko kontaktiram kasneje?

Someone poses a question that you have already answered = Nekdo postavi vprašanje, na katerega ste že odgovorili

 • I’m sorry, but I have already answered a similar question. Nonetheless, I can recap quickly/I can add that… = Oprostite, ampak na podobno vprašanje sem že odgovoril. Vseeno pa lahko na hitro povzamem/lahko dodam…
 • I believe we’ve already answered this question. I’ll sum up quickly… = Mislim, da smo na to vprašanje že odgovorili. Naj na hitro povzamem…

Obscurities = Nejasnosti

 • I’m sorry, if I understand you/your question correctly, you’re interested in/you’d like more information about… Is my understanding correct? = Oprostite, ampak, če vas prav razumem, vas zanima/bi želeli dobiti več podatkov o… Ali sem vas prav razmel?
 • Correct me if I’m wrong, you’d like to know about… = Popravite me, če se motim, mislim, da želite izvedeti o…
 • Marko, you might be right. Nonetheless, the current situation is… = Marko, morda imate prav. Vseeno pa je trenutna situacija…
 • Tanja, I find your information a bit unusual. Can you explain that for us, please? = Tanja, vaša informacija se mi zdi nekoliko nenavadna. Nam jo lahko objasnite, prosim?
 • Perhaps I wasn’t clear enough… = Mogoče nisem bil dovolj jasen…
 • Let me clarify/recap that. = Naj vam pojasnim/povzamem to.

Digression = Oddaljimo se od glavne točke/teme:

 • I’m sorry, but I think we’ve digressed from the main point/topic. Let us go back to the previous topic/what we’ve said earlier… = Oprostite, ampak mislim, da smo zašli/da smo se oddaljili od glavne točke/teme. Vrnimo se k prejšnji točki/k temu, kar smo prej povedali…

 

3.4.4. Adding additional information/ideas = Dodamo dodatne informacije/ideje

 • At this point I’d like to add that… = Na tej točki bi rad dodal…
 • In addition to this, let me say that/mention that… = Kot dodatek, naj vam povem/omenim, da…
 • Furthermore/Moreover, there are some other very unusual facts we must consider.= Nadaljnje obstaja še nekaj nenavadnih dejstev, ki jih moramo upoštevati.

 

3.4.5. Inviting attendees to ask questions (starting to conclude the presentation) = Udeležence povabimo, da postavijo vprašanja (začnemo s sklepnim delom prezentacije)

 • This is the final part of this presentation. I’d like to invite you to ask any questions concerning the presentation. = Prišli smo do sklepnega dela te prezentacije. Vabim vas, da postavite kakršnokoli vprašanje v povezavi s prezentacijo.
 • And now I’ll be happy to answer any questions you may have. = Z veseljem bom odgovoril na kakršnokoli vprašanje imate.
 • We have time for questions now. Would anyone like to ask something? = Zdaj imamo čas za vprašanja. Bi kdo želel kaj vprašati?

 

3.4.6. Indicating that the presentation is close to an end = Nakažemo, da se prezentacija približuje koncu

 • Before we finish, let me just say/mention/add… = Preden končamo, naj samo povem/omenim/dodam…
 • Before finishing, I’d like to answer one more question/the question related to… = Preden končamo, bi rad odgovoril na še eno vprašanje/na vprašanje v zvezi z…
 • We’re approaching the end of the presentation. I’d like to sum up the key issues… = Približujemo se koncu. Rad bi povzel glavne točke razprave…
 • Well, this brings me to the end of my presentation. Let me just run through the main points… = Tako sem prišel do konca prezentacije. Naj samo še preletim ključne točke…

 

3.5. ENDING A PRESENTATION = PREZENTACIJO ZAKLJUČIMO

 • Let me finish by… = Naj zaključim/končam z…
 • To conclude, let me just mention/add that there is more material waiting for you and I invite you to send us your ideas and suggestions. = Za zaključek naj samo omenim/dodam, da vas še čaka več gradiva in vas vabim, da nam pošljete svoje ideje in predloge.
 • In conclusion, I’d like to ask you to join us downstairs and visit our offices… = Na koncu vas vabim, da se nam pridružite spodaj in obiščete naše pisarne.
 • We’ve come to an end of this presentation. Thank you (all) for your attention. = Prišli smo do konca te prezentacije. Hvala vsem za pozornost.

 

4. THE USE OF INTENSIFIERS = RABA BESED, KI POUDARJAJO

Intensifiers are used for a more convincing performance. An intensifier is a word which emphasizes another word or a phrase. = Poudarjalne besede se uporabljajo kot pomoč za bolj prepričljiv nastop. “Intensifier” je beseda, ki poudari neko drugo besedo ali frazo.

 • Instead of: The sales have improved. > We can say: The sales have improved considerably.
  Namesto: Prodaja se je izboljšala. > Lahko rečemo: Prodaja se je znatno izboljšala.
 • Instead of: The sales have improved considerably. > We can say: The sales have actually improved considerably.
  Namesto: Prodaja se je znatno izboljšala. > Lahko rečemo: Prodaja se je dejansko znatno izboljšala.
 • Instead of: Let us consider the dip. > We can say: Let us consider the enormous dip.
  Namesto: Razmislimo o padcu. > Lahko rečemo: Razmislimo o ogromnem padcu.
 • Instead of: We can try more. > We can say: We can try so much more.
  Namesto: Lahko poskusimo več. > Lahko rečemo: Lahko poskusimo toliko več.

Ostale poudarjalne besede so še: extremely, pretty, too, absolutely, rather…

 

We can emphasize an idea in a presentation also with a stressed auxiliary verb. = Misel v prezentaciji lahko poudarimo tudi s poudarjanjem pomožnih glagolov.

 • (This can’t be the only solution.) This can NOT be the only solution.
 • (We need to find new workers, don’t you agree?) We DO need to find new workers, don’t you agree?

 

5. DIAGRAMS, CHARTS AND GRAPHS = DIAGRAMI, TABELE IN GRAFI

5.1. USEFUL VOCABULARY = UPORABNO BESEDIŠČE

 • diagram = diagram
 • chart/table = tabela
 • graph = graf
 • bar chart = stolpci
 • column = stolpec
 • pie chart = tortni prerez
 • bar chart = palični prikaz
 • segment = segment/del
 • line = črta
 • solid line = neprekinjena črta
 • broken line = prekinjena/črtkana črta
 • dotted line = pikčasta črta
 • curve = krivina
 • matrix = matrika
 • quadrant = kvadrant
 • axis (vertical/horizontal) = os (navpična/vodoravna)
 • dip = upad
 • position on the market = položaj na trgu
 • to improve = izboljšati
 • performance = storilnost/učinkovitost
 • ups and downs = vzponi in padci/rast in upad
 • overall trend = splošni trend
 • to represent = predstavljati
 • in the region of = v okviru
 • just short of = nekaj manj kot
 • to reach = doseči
 • to increase/to rise = povečati se/dvigniti se/zrasti
 • to grow = rasti
 • to be well above/to be way over = biti precej nad
 • to decrease/to decline/to fall/to go down = znižati se/upasti
 • to be well below/to be way under = biti precej pod
 • to fluctuate = nihati
 • to remain steady/stable = ostati nespremenjen/uravnotežen
 • to take off/to shoot up/to rocket = zrasti/povečati se/dvigniti se zelo na hitro/nenadoma/nepričakovano
 • to plunge/to dive = upasti/znižati (se) zelo na hitro/nenadoma/nepričakovano
 • to reach  peak/to reach the highest point = doseči vrh/najvišjo točko
 • to reach the lowest point/to hit the bottom/to hit a low/to bottom out = doseči dno/najnižjo točko
 • to recover/to pick up = opomoči si
 • to stabilize/to level off = uravnovesiti se/stabilizirati se

 

5.2. WHEN DESCRIBING CHARTS, DIAGRAMS AND GRAPHS WE CAN USE THE FOLLOWING ADJECTIVES AND ADVERBS = PRI OPISOVANJU TABEL, DIAGRAMOV IN GRAFOV LAHKO UPORABLJAMO NASLEDNJE PRIDEVNIKE IN PRISLOVE:

 • steady = uravnovešen/umirjen > steadily = uravnovešeno/umirjeno
 • moderate = zmeren > moderately = zmerno
 • slight = komaj/malo opazen > slightly = komaj/malo opazno
 • substantial =znaten/precejšen > substantially =znatno/precejšnje
 • considerable = znaten/precejšen > considerably = znatno/precejšnje
 • enormous = ogromen > enormously = ogromno
 • rapid = hiter > rapidly = hitro
 • sudden = nenaden > suddenly = nenadno
 • gradual = postopen > gradually = postopno
 • sharp = strm > sharply = strmo
 • rough = okviren > roughly = okvirno
 • spectacular = neverjeten > spectacularly  = neverjetno
 • dramatic = dramatičen > dramatically = dramatično
 • disastrous = katastrofalen > disastrously = katastrofalno
 • encouraging = spodbuden > encouragingly = spodbudno
 • disappointing = razočaranja vreden > disappointingly = razočaranja vredno

 

5.2. USEFUL PHRASES = UPORABNE FRAZE

 • This graph shows the increase of unemployed people for 2009. = Ta graf prikazuje porast nezaposlenih ljudi za leto 2009.
 • Can I please ask you to have a (good) look at this chart/graph/diagram? = Ali vas lahko prosim, da si (dobro) ogledate to tabelo/ta graf/ta diagram?
 • I suggest we have a (closer) look at this part of the graph. = Predlagam, da si (pozorno) pogledamo ta del grafa.
 • Let’s have/take a look at what happened in the last quarter of the year. = Poglejmo si, kaj se je zgodilo v zadnjem četrtletju letošnjega leta.
 • I’d like us to focus (our attention) on the changes shown on this graph. = Želel bi, da se osredotočimo na spremembe, ki so prikazane na tem grafu.
 • Let’s think about/consider the sudden decrease in the number of our customers. = Razmislimo o nenadnem padcu v številu naših kupcev.
 • I’d like to draw your attention to the figures shown here. = Pozorno si poglejmo številke, ki so prikazane tukaj.

Knjiga z razlagami in vajami je lahko že pojutrišnjem v vašem nabiralniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image: FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje delov prezentacije Reši
 • Postavljanje govora predstavitve v pravilni vrstni red
 • Izbiranje pravilnih odgovorov na vprašanja o tekstu
 • Povezovanje števil z njihovim zapisom
 • Povezovanje glagolov, ki se uporabljajo pri predstavitvah s predlogi/prislovi
 • Povezovanje glagolov, ki se uporabljajo pri predstavitvah s predlogi/prislovi
 • Povezovanje delov povedi
 • Povezovanje izrazov in njihovih razlag
 • Izbiranje najustreznejšega prevoda
 • Izbiranje pravilnih odgovorov
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja o predstavitvah (prav/narobe)
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
 • Odgovarjanje na vprašanja o tekstu (prav/narobe)
 • Dopolnjevanje z besedami/besednimi zvezami
Naša ponudba