Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Poklici = Occupations

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Poklici = Occupations"

1. ELEMENTARY LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          a job = poklic, služba, delo
-          work = delo
-          to work = delati
-          a factory = tovarna
-          an office = pisarna
-          a shop = trgovina
-          a hospital = bolnišnica
-          a restaurant = restavracija
-          a doctor = zdravnik
-          a nurse = medicinska sestra, medicinski tehnik
-          a secretary = tajnica, tajnik
-          a shop assistant = prodajalec
-          a hairdresser = frizer
-          a beauty parlour = lepotni salon
-          a farmer = kmet
-          a waiter* = natakar
-          a cook = kuhar
-          a chef = glavni kuhar
-          a bank = banka
-          a clerk = knjigovodja
-          a postman = poštar
-          a worker = delavec
-          a labourer = fizični delavec
-          a pilot = pilot
-          a taxi/bus driver = voznik taksija/avtobusa
-          a lorry driver** = voznik tovornjaka
-          a sailor = mornar


* Ženska oblika samostalnika je »a waitress« (= natakarica).
** V ameriški angleščini se za tovornjak uporablja izraz »a truck« in za voznika tovornjaka »a truck driver«.

 

1.2. Phrases = Fraze

-          I’m at work. = Na delu sem. (Sem v službi.)
-          I have to go to work. = V službo/Na delo moram.
-          I work at/from home. = Delam doma.
-          I work in an office. = Delam v pisarni.
-          What do you do (for a living)? = What’s your job? = S čim se ukvarjaš (po poklicu)?
-          I have to make a living. = Zaslužiti moram dovolj za preživetje.

 

2. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          a profession = poklic*
-          an occupation = zaposlitev**
-          an engineer = inženir
-          a mechanic = mehanik
-          a carpenter = tesar
-          an architect = arhitekt
-          a firefighter = gasilec
-          the fire brigade = gasilci (organizirana skupina gasilcev)
-          a soldier = vojak
-          the armed forces = oborožene sile (vojska)
-          a police officer = policist
-          the police force = policija določenega geografskega prostora
-          a detective = detektiv
-          a lawyer = pravnik
-          an electrician = električar
-          a plumber = vodovodni inštalater
-          a bricklayer = zidar
-          banking = bančništvo
-          marketing = marketing
-          advertising = oglaševanje
-          a driving instructor = inštruktor vožnje
-          a vet = veterinar
-          a tailor = krojač
-          a scientist = znanstvenik
-          a career = kariera, poslovna pot

* Izraz »a profession« se nanaša predvsem na posameznikovo izobrazbo. Na primer: »He is a doctor by profession.« (= Po izobrazbi je zdravnik.)
** Izraz »an occupation« se nanaša predvsem na posameznikov naziv oziroma tip zaposlitve. Na primer: »My previous occupation was an assistant manager in a bank.« (= Prej sem bil zaposlen v banki kot pomočnik direktorja.)

 

2.2. Phrases = Fraze

-          He is/works in banking. = Dela v bančništvu.

 

3. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

3.1. Vocabulary = Besedišče

-          retail = prodaja na drobno
-          wholesale = prodaja na veliko
-          a stockbroker = borzni mešetar
-          the stock market = borza
-          a stock = delnica
-          (a) tax = davek
-          a boss = šef
-          a supervisor = nadzornik
-          a receptionist = receptor
-          an adviser = svetovalec
-          a manager = direktor, vodja, upravnik
-          an accountant = računovodja
-          freelance = neodvisen
-          a window cleaner = čistilec oken
-          a security guard = varnostnik
-          an employee = uslužbenec
-          to employ = zaposliti
-          self-employed = samozaposlen
-          employment = zaposlitev
-          unemployment = nezaposlenost
-          an employer = delodajalec
-          a company = družba
-          a business = delo, podjetje
-          a firm = podjetje, firma
-          an industry = industrija
-          to hire = najeti
-          to dismiss = to sack = to fire = odpustiti
-          to quit = dati odpoved

 

3.2. Phrases = Fraze

-          She is/works in retail. = Ukvarja se s prodajo na drobno.
-          He’s a freelance writer. = Neodvisen pisatelj je.
-          It’s good business. = Delo je donosno.
-          They’ve started a business. = Ustanovili so podjetje.
-          I work for a(n) computer/publishing/insurance/television company. = Delam za računalniško družbo/založbo/zavarovalniško družbo/televizijsko hišo.
-          I work in the travel/motor/oil/film/entertainment industry. = Delam v potovalni agenciji/avtomobilski industriji/naftni industriji/filmski industriji/zabaviščni industriji.
-          You are in my employ. = Zame delaš.
-          I got the sack. = Odpustili so me.

 

Image: renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje poklicev z ustreznimi delovnimi mesti [1]
 • Povezovanje poklicev z ustreznimi opisi [1]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [2]
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja o temi (prav/narobe) [2]
 • Dopolnjevanje povedi z vstavljanjem ene od danih možnosti v oklepajih [2]
 • Dopolnjevanje povedi z vstavljanjem ene od danih možnosti v oklepajih [3]
 • Povezovanje delov povedi [3]
Naša ponudba