Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Učenje in študiranje = Studying

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Učenje in študiranje = Studying"

1. ELEMENTARY LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          homework = domača naloga
-          notes = zapiski
-          an exam = izpit
-          a test = test
-          to pass = opraviti
-          to fail = pasti, ne opraviti
-          a desk = šolska klop, pisalna miza
-          a notebook = zvezek
-          a textbook = učbenik
-          a workbook = delovni zvezek
-          a pen = nalivno pero, kemični svinčnik*
-          ink = črnilo
-          a pencil = svinčnik
-          a ruler = ravnilo
-          a rubber** = radirka
-          a pencil sharpener = šilček
-          a crayon = barvni svinčnik ali barvna kreda
-          a blackboard*** = tabla
-          a chalk = kreda
-          a noticeboard**** = oglasna deska

* Izraz »a pen« lahko označuje tako nalivno pero kot kemični svinčnik, natančneje pa ju opišeta izraza »a fountain pen« (= nalivno pero) in »a ballpoint pen« (= kemični svinčnik).
** V ameriški angleščini se uporablja izraz »an eraser«.
*** V ameriški angleščini se uporablja izraz »a chalkboard«.
**** V ameriški angleščini se uporablja izraz »a bulletin board«.

 

1.2. Phrases = Fraze

-          I have to do my homework. = Narediti moram domačo nalogo.
-          I’ve got homework. = Domačo nalogo imam.
-          Take notes. = Delaj si zapiske.
-          She has to take the test/exam. = She has to do the test/exam. = Mora pisati/opravljati ta test/izpit.
-          He passed the test/exam. = Uspešno je odpisal/opravil test/izpit.
-          I failed the test/exam. = Padla sem test/pri izpitu.

 

2. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          a grade = ocena (črkovna)
-          a mark = ocenitev (točkovna)
-          an oral examination = ustni izpit
-          a degree = diploma
-          to graduate* = diplomirati
-          a viva (voce)** = zagovor
-          an undergraduate = dodiplomski študent
-          a postgraduate*** = podiplomski študent
-          a Bachelor of Arts = a BA = diploma iz humanističnih študij ali umetnosti
-          a Bachelor of Science = a BSc = diploma iz naravoslovnih ved ali znanosti
-          a Master of Arts = an MA = magisterij iz humanističnih študij ali umetnosti
-          a Master of Science = an MSc = magisterij iz naravoslovnih ved ali znanosti
-          a Doctor of Philosophy = a PhD**** = doktorat
-          a thesis = a dissertation = dizertacija*****
-          research = raziskovanje, (poglobljen) študij
-          a finding = ugotovitev
-          to drop out (of school) = pustiti šolo/študij
-          a deadline = rok za oddajo
-          to hand in = oddati
-          an essay = esej
-          bilingual = dvojezičen
-          an accent = naglas
-          a mother-tongue = materni jezik
-          to pronounce = izgovoriti
-          to pick up = pobrati
-          self-taught = samouk

* V Združenih državah Amerike se glagol “to graduate” uporablja tako za uspešen zaključek srednje šole oziroma “high school” kot za diplomiranje na univerzi oziroma kolidžu.
** V Veliki Britaniji in na Irskem se za ustni zagovor (predvsem doktorske disertacije) uporablja izraz “a viva voce” ali kratko “a viva”, medtem ko je v Severni Ameriki v rabi izraz “a thesis defense” ali “an oral defense”.
*** V Severni Ameriki se za podiplomskega študenta uporablja izraz “a graduate (student)”.
**** Kratice “BA”, “BSc”, “MA”, “MSc” in “PhD” se v ameriški angleščini pišejo s pikami: “B.A.”, “B.Sc.”, “M.A.”, “M.Sc.” ter “Ph.D.”
Nazivi, kot so “a Bachelor of Arts”, “a Master of Science” in drugi, v britanski angleščini lahko označujejo tudi osebo s tovrstno izobrazbo.
***** V Veliki Britaniji izraz “a thesis” najpogosteje označuje doktorsko disertacijo ali raziskovalno magistrsko delo, medtem ko je “a dissertation” splošnejši izraz za obsežnejše delo oddano v okviru magistrskega ali dodiplomskega študija.
V Združenih državah Amerike je za doktorsko disertacijo po drugi strani najpogosteje v rabi izraz “a dissertation”, medtem ko je izraz “a thesis” rabljen zgolj za označevanje magistrskega dela.
Pozor: množina samostalnika “thesis” je “theses”.

 

2.2. Phrases = Fraze

-          He got a very low mark. = He got 10/60 points. = Dosegel je malo točk.
-          He did well in the exam. = Dobro je opravil izpit.
-          She did badly. = Slabo se je odrezala.
-          She got a good grade. = She got a B. = Dobila je dobro oceno.
-          He’s doing a degree in economics. = Študira ekonomijo.
-          She has (got) a degree in English. = Ima diplomo iz angleščine.
-          He graduated from college/university. = Diplomiral je.
-          She’s got/doing a Masters in computer sciences. = Ima/Dela magisterij iz računalništva.
-          He’s got/doing a PhD in computer sciences. = Ima/Dela doktorat iz računalništva.
-          I’m doing research into/on the effects of air pollution on lung cancer. = Proučujem vpliv zračnega onesnaženja na pljučnega raka.
-          You can pick up new words from a conversation. = Iz pogovora lahko pobereš nove besede.
-          I handed in the paper yesterday. = Včeraj sem oddal nalogo.

 

3. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

3.1. Vocabulary = Besedišče

-          to skip = »špricati«
-          truant = neupravičeno odsoten (šolar)
-          to sit (an exam) = pisati (izpit)
-          to resit (an exam) = ponovno pisati (izpit)
-          to revise = pregledati
-          to assess = to mark/grade = oceniti
-          the results = rezultati
-          a presentation = predstavitev
-          a handout = izroček
-          an assignment = naloga (raziskovalna, projektna)
-          a grant = štipendija, finančna podpora
-          a scholarship = štipendija
-          tuition = a tuition fee = šolnina
-          a loan = posojilo
-          the costs = stroški
-          to cover = pokriti
-          to apply = poslati prijavo/prošnjo
-          to submit = oddati
-          an application = prošnja, prijava
-          an assistant = pripravnik
-          an assistantship = pripravništvo
-          a uniform = uniforma
-          detention = pripor*
-          attention = pozornost
-          to specialise = specializirati (se)
-          a specialisation = specializacija
-          a specialist = specialist
-          an expert = strokovnjak

* Gre za pogosto obliko šolskega kaznovanja, kjer je šolar primoran ostati pod šolskim nadzorstvom tudi med odmorom ali po koncu pouka.

 

3.2. Phrases = Fraze

-          He skipped class. = Šprical je pouk.
-          She played truant. = Neupravičeno je izostala od pouka.
-          I've applied for a grant. = Vložil sem prošnjo za štipendijo.
-          I've submitted the application. = Oddal sem prošnjo za prijavo.
-          She hated her school uniform. = Sovražila je svojo šolsko uniformo.
-          Pay attention. = Bodi pozoren. (Poslušaj pozorno.)
-          The scholarship covers the costs. = Štipendija pokrije stroške.
-          I specialised in designing web pages. = Specializiral sem se za oblikovanje spletnih strani.
-          He gave a presentation on the subject. = Na to temo je imel predstavitev.

 

Image: Simon Howden / FreeDigitalPhotos.net

 • Dopolnjevanje povedi z vstavljanjem ene od danih možnosti v oklepajih [1]
 • Povezovanje delov povedi [1]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [1]
 • Povezovanje povedi [2]
 • Izbiranje ustreznih besed/besednih zvez za dopolnitev povedi [2]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [2]
 • Dopolnjevanje manjkajočih delov povedi z ustreznimi poklici ali drugimi besedami/besednimi zvezami
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [3]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [3]
 • Dopolnjevanje povedi z vstavljanjem ene od danih možnosti v oklepajih [3]
Naša ponudba