Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Delovno okolje = Working Environment

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Delovno okolje = Working Environment"

1. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          a customer = stranka
-          a client = stranka*
-          a service = storitev
-          to provide = nuditi, oskrbeti, dobaviti
-          to charge = računati
-          to involve = vključiti
-          a responsibility = odgovornost
-          a complaint = pritožba
-          to run = voditi
-          a meeting = sestanek
-          to handle = to deal with = soočati se (z)
-          to deal in = trgovati s čim
-          a report = poročilo
-          to file = arhivirati
-          paperwork = rutinsko delo s pisarniškimi papirji, poročili in podobnim
-          a filing cabinet = kartotečna omara
-          an appointment = sestanek, dogovor
-          a co-worker = a colleague = sodelavec, kolega
-          satisfaction = zadovoljstvo

* Razlika med »a customer« in »a client« je v obliki ugodonosti, ki jih prejema kot stranka. Medtem ko »a customer« kupuje izdelek ali ga naroča v restavraciji, »a client« prejema plačljivo storitev.

 

1.2. Phrases = Fraze

-          They provide services. = Nudijo storitve.
-          I’m in charge of security. = I’m responsible for security. = Odgovoren sem za varnost.
-          He took charge of the business. = Posel je vzel v svoje roke.
-          The job involves getting up early. = Delo vključuje zgodnje vstajanje.
-          He runs a restaurant. = Vodi restavracijo.
-          I have to deal with this. = I have to handle this. = Soočiti/Spoprijeti se moram s tem.
-          We deal in antiquities. = Trgujemo s starinami.
-          He has to file the report. = Arhivirati mora poročilo.
-          She made an appointment. = Dogovorila se je za sestanek.
-          I attended the meeting. = Šel sem na sestanek. (Udeležil sem se sestanka.)
-          I do a lot of paperwork. = Veliko dela imam z rutinskim urejanjem paprijev.
-          Job satisfaction is important to me. = Veliko mi pomeni delovno zadovoljstvo.

 

2. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          a curriculum vitae = a CV* = življenjepis
-          an interview = razgovor
-          an offer = ponudba
-          to offer = ponuditi
-          to take on = sprejeti (službeno odgovornost)
-          a shift = izmena
-          shiftwork = delo v izmenah
-          flexitime = prilagodljiv urnik
-          full-time = polni delovni čas
-          part-time = nepolni delovni čas, honoraren
-          overtime = nadure
-          a workaholic = deloholik
-          a promotion = napredovanje
-          to promote = povišati
-          a superior = nadrejeni
-          a subordinate = podrejeni
-          redundant = odvečen
-          to resign = to quit = dati odpoved**
-          a strike = stavka
-          to pay = plačati
-          (a) payment = plačilo
-          a salary = wages*** = plača
-          (a) minimum wage = minimalna plača
-          income = prihodek
-          to earn (money) = to make (money) = zaslužiti (denar)
-          a rise**** = povišica
-          a (job) position = delovno mesto

* V ameriški angleščini se uporablja izraz »a résumé«.
** Izraz »to resign« je bolj formalen od »to quit«, ki se uporablja pogovorno.
*** Izraz »a salary« označuje mesečno plačo, medtem ko se izraz »wages« navezuje na redno plačevanje dela – bodisi dnevno bodisi tedensko.
**** V ameriški angleščini se za povišico uporablja izraz »a raise«.

 

2.2. Phrases = Fraze

-          I can’t find/get work in this town. = V tem mestu ne najdem/dobim službe.
-          I’m looking for work/a job. = Iščem delo/službo.
-          I got a job offer. = Dobil sem ponudbo za službo.
-          I took on the job. = Sprejel sem delo.
-          I was made redundant. = Odpustili so me. (Postal sem odvečna delovna sila.)
-          I work eight-to-four. = Delam od osmih do štirih.
-          I do/work flexitime. = Imam prilagodljiv delovni urnik.
-          I do shiftwork. = I work in shifts. = Delam v izmenah.
-          I’m on the night shift. = I’ve got the night shift. = Delam nočno izmeno.
-          I work full-time. = I have a full-time job. = Delam polni delovni čas.
-          I work part-time. = I have a part-time job. = Delam nepolni delovni čas. (Imam honorarno delo.)
-          She earns 1,500 euros per month. = She makes 1,500 euros per month. = Zasluži 1.500 evrov mesečno.
-          She is paid per hour. = Plačana je na uro.
-          I get low/high salary. = Dobivam nizko/visoko plačo.
-          I got a pay rise. = Povišali so mi plačo.
-          I have a job interview. = Imam razgovor za službo.
-          I work/do overtime. = Delam nadure.
-          You can work your way up. = Z dobrim delom lahko napreduješ na višje položaje.
-          They are going on strike. = Stavkali bodo.
-          It’s difficult to make ends meet.= Težko je preživeti z omejenimi sredstvi in vsakodnevnimi stroški.

 

Image: healingdream / FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje delov povedi [1]
 • Dopolnjevanje povedi z vstavljanjem ene od danih možnosti v oklepajih [2]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [2]
 • Dopolnjevanje povedi tako, da izražajo enake pomene [3]
 • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [3]
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja (prav/narobe) [3]
Naša ponudba