Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Zločin = Crime

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Zločin = Crime"

1. ELEMENTARY LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          a crime = zločin
-          a criminal = zločinec
-          the law = zakon
-          vandalism = vandalizem
-          a drug = droga, mamilo
-          an abuse = zloraba
-          to deal = preprodajati
-          a drug dealer = preprodajalec drog
-          a prison = zapor
-          a prisoner = zapornik
-          a (prison) cell = (jetniška) celica
-          a court = sodišče
-          guilty = kriv
-          innocent = nedolžen
-          to arrest = aretirati
-          to murder = umoriti
-          a murderer = morilec
-          a murder = umor
-          a victim = žrtev
-          to kill = ubiti
-          a killer = ubijalec
-          a killing = uboj
-          serial = serijski
-          terrorism = terorizem
-          a terrorist = terorist
-          speeding = prehitra vožnja
-          violence = nasilje
-          domestic = družinski

 

1.2. Phrases = Fraze

-          It’s against the law. = To je prepovedano z zakonom.
-          You shouldn’t break the law. = Ne krši zakona.
-          Don’t take drugs. = Ne uživaj drog.
-          He’ll go to court. = Šel bo na sodišče.
-          She’ll take him to court. = Sprožila bo sodno razpravo proti njemu.
-          They are discussing it in court. = O tem razpravljajo na sodišču.
-          I was arrested for drug dealing and drug abuse. = Aretirali so me zaradi preprodaje in zlorabe drog.
-          He got a speeding ticket. = Dobil je kazen za prehitro vožnjo.
-          She was a serial killer. = Serijska morilka je bila.
-          They found him guilty of domestic violence and child abuse. = Spoznali so ga za krivega nasilja v družini in zlorabe otrok.

 

2. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          to blackmail = izsiljevati
-          a blackmail = izsiljevanje
-          a rape = posilstvo
-          to rape = posiliti
-          a rapist = posiljevalec
-          to rob = oropati
-          a robber = ropar, tat
-          a robbery = rop
-          to steal = (u)krasti
-          a thief = tat
-          a theft = tatvina
-          to shoplift = krasti v trgovini
-          a shoplifter = tat v trgovini
-          shoplifting = tatvina v trgovini
-          a pickpocket = žepar
-          to break in = vlomiti
-          a burglar = vlomilec
-          a burglary = vlom
-          to mug = oropati na ulici
-          a mugger = ulični tat
-          a mugging = kraja na ulici
-          to commit = zakriviti
-          legal = zakonit, praven
-          illegal = nezakonit
-          to investigate = raziskovati, preiskovati
-          an investigation = preiskava
-          a suspect = osumljenec
-          to suspect = sumiti
-          to catch = ujeti
-          a trial = sodna preiskava
-          to accuse = obtožiti
-          to charge = pravno obtožiti
-          to sentence = obsoditi
-          a sentence = obsodba
-          to pronounce = razglasiti
-          manslaughter = nenaklepen uboj
-          a punishment = kazen
-          capital punishment = smrtna kazen
-          a bar = rešetka
-          a case = primer
-          self-defence* = samoobramba
-          a fine = denarna kazen
-          an offence = prekršek
-          minor = manjši

* Ameriška angleščina sledi črkovanju »self-defense«.

 

2.2. Phrases = Fraze

-          I committed a crime. = Zakrivil sem zločin.
-          They accused me of robbery. = Obtožili so me ropa. (Rekli so, da sem nekoga oropal.)
-          They charged me with robbery. = Obtožili so me ropa. (Sodili so mi za rop.)
-          They sentenced him to five years in prison. = Obsodili so ga na pet let zapora.
-          She was put on trial. = Sodili so ji.
-          They will pronounce sentence on the accused today. = Danes bodo razglasili sodbo glede obtoženega.
-          He’s behind bars. = Za rešetkami je. (V zaporu je.)
-          The case is under investigation.
-          He had to pay a fine. = Plačati je moral kazen.

 

3. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

3.1. Vocabulary = Besedišče

-          an arson = požig
-          an arsonist = požigalec
-          a smuggler = tihotapec
-          to smuggle = tihotapiti
-          smuggling = tihotapljenje
-          a kidnapping = ugrabitev osebe
-          to kidnap = ugrabiti osebo
-          a kidnapper = ugrabitelj osebe
-          to hijack = ugrabiti vozilo
-          a hijacking = ugrabitev vozila
-          a hijacker = ugrabitelj vozila
-          a fraud = prevara, sleparstvo
-          to forge = ponarediti
-          a forgery = ponaredek, ponaredba
-          a forger = ponarejevalec
-          to embezzle = poneveriti
-          an embezzlement = poneverba
-          an attempt = poskus
-          to attempt = poskusiti
-          to imprison = poslati v zapor
-          an imprisonment = zaporna kazen
-          custody* = pripor
-          a jury = porota
-          a juror = porotnik, porotnica
-          a judge = sodnik, sodnica
-          a judgement** = a verdict = sodba
-          to pass = razglasiti
-          evidence = dokazno gradivo
-          (a) proof = neizpodbiten dokaz
-          an alibi = alibi
-          a witness = priča
-          a defendant = obtoženec, obtoženka
-          a barrister = zagovornik***
-          to defend = zagovarjati, braniti
-          to plead = izkazovati se
-          to convict = obsoditi
-          probation = pogojen odpust kazni

* Gre za pripor do sojenja ali za čas sojenja.

** Ameriška angleščina sledi črkovanju »a judgment«.

*** V Angliji in Walesu gre za tip odvetnika, ki zagovarja obtoženca na sodišču.

 

3.2. Phrases = Fraze

-          They sentenced her to life imprisonment. = Obsodili so jo na dosmrtno ječo.
-          They sentenced her for attempted murder. = Obsodili so jo za poskus umora.
-          She’s been convicted for/of attempted murder. = Spoznali so jo za krivo poskusa umora.
-          He commited a minor offence. = Zagrešil je manjši prekršek.
-          The judge passed verdict in favour of the defendant. = Sodnik je razsodil v prid obtožencu.
-          She passed verdict on the defendant. = Razsodila je glede obtoženega.
-          I plead guilty. = Priznavam krivdo.
-          I plead not quilty. = Zanikam krivdo.
-          I’m on probation. = Sem na poskusnem odpustu kazni.
-          She’s being kept/held in custody. = Priprta je.
-          He’s been taken into custody. = Priprli so ga.

 

Image: Arvind Balaraman / FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje delov povedi [1]
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja (prav/narobe) [1]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [1]
 • Povezovanje delov povedi [2]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [2]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [2]
 • Povezovanje delov povedi [3]
 • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed v oklepaju [3]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [3]
Naša ponudba