Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Čustva, občutki in preference = Emotions, Feelings and Preferences

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Čustva, občutki in preference = Emotions, Feelings and Preferences"

1. Feelings = Občutki

1.1. ELEMENTARY LEVEL

1.1.1. Vocabulary = Besedišče

-          to feel = čutiti, počutiti se
-          to love = ljubiti
-          to hate = sovražiti
-          to hope = upati
-          to want = hoteti
-          to like = imeti rad
-          to dislike = ne marati
-          to prefer = imeti raje
-          happy = vesel
-          sad = žalosten
-          angry = jezen
-          hungry = lačen
-          thirsty = žejen
-          surprised = presenečen
-          upset = prizadet, vznemirjen
-          tired = utrujen
-          ill = bolan
-          well = zdrav, dobrega počutja

 

1.1.2. Phrases = Fraze

-          I like coffe. = Rad imam kavo.
-          I prefer tea (to coffe). = Raje (kot kavo) imam čaj.
-          I want lunch. = Rad bi kosilo.
-          I want to have lunch. = Rad bi kosil.
-          I hope to have lunch soon. = I hope (that) I’ll have lunch soon. = Upam, da bom kmalu kosil.

 

1.2. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

1.2.1. Vocabulary = Besedišče

-          love = ljubezen
-          hate = sovraštvo
-          happiness = sreča
-          sadness = žalost
-          anger = jeza
-          hunger = lakota
-          thirst = žeja
-          surprise = presenečenje
-          fear = strah
-          afraid = frightened = scared = prestrašen
-          embarrassment = zadrega
-          embarrassed = v zadregi
-          pride = ponos
-          proud = ponosen
-          jealousy = ljubosumje
-          jealous = ljubosumen
-          shame = sramota
-          ashamed = osramočen

 

1.2.2. Phrases = Fraze

-          She’s in love with him. = Zaljubljena je vanj.
-          He got upset. = Razburil se je. / Prizadelo ga je.
-          How do you feel about her? = Kaj čutiš do nje?
-          I have mixed feelings about her. = Do nje imam mešane občutke.
-          I’m afraid/frightened/scared of him. = Strah me je njega.
-          I’m proud of myself. = Ponosen sem nase.
-          I’m ashamed of my actions. = Sram me je svojih dejanj.
-          I’m jealous of you. = Ljubosumen sem nate.
-          It took me by surprise. = It came as a surprise to me. = Presenetilo me je.

 

1.3. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

1.3.1. Vocabulary = Besedišče

-          amazed = astonished = začuden, presenečen
-          amazement = astonishment = začudenje, presenečenje
-          stunned = osupel
-          horrified = zgrožen
-          horror = groza
-          terrified = na smrt prestrašen
-          terror = grozljiv strah
-          exhausted = izčrpan
-          exhaustion = izčrpanost
-          disgusted = jezen, razočaran, zgrožen
-          disgust = gnus
-          confused = zmeden
-          confusion = zmeda
-          excited = vznemirjen
-          excitement = vznemirjenje
-          enthusiastic = vznesen, navdušen
-          enthusiasm = vznesenost, nadušenje
-          bored = zdolgočasen
-          boredom = dolgočasje
-          worried = zaskrbljen
-          anxious = zaskrbljeno nestrpen
-          anxiety = bojazen, zaskrbljenost
-          disappointed = razočaran
-          disappointment = razočaranje
-          delighted = vesel, očaran
-          delight = radost
-          thrilled = prevzet od veselja
-          grateful = hvaležen
-          gratefulness = hvaležnost
-          ecstatic = zanesen
-          ecstasy = zanos
-          pleased = vesel, zadovoljen
-          pleasure = zadovoljstvo, veselje
-          glad = vesel
-          depressed = potrt
-          depression = potrtost
-          fed up = sick and tired = naveličan, do grla sit
-          frustrated = prizadet zaradi nezmožnosti storiti, kar bi hotel
-          frustration = frustracija
-          misery = grief = huda žalost, bridkost
-          lonely = osamljen
-          loneliness = osamljenost
-          homesick = domotožen
-          homesickness = domotožje
-          cross = angry = jezen
-          furious = livid = besen
-          irritated = annoyed = razdražen
-          irritation = razdraženost
-          annoyance = nadloga
-          rage = fury = bes
-          temper = temperament, razpoloženje, jeza
-          passion = strast
-          passionate = strasten
-          content(ed)* = zadovoljen
-          discontented = nezadovoljen
* Oblika “content” se uporablja predikativno, npr.: “I am content.” (Zadovoljen sem.) Oblika “contented” se uporablja kot prilastek pred samostalnikom, npr.: “I am a contented person.” (Sem zadovoljna oseba.)

 

1.3.2. Phrases = Fraze

-          He was scared stiff. = He was terrified. = Na smrt je bil prestrašen.
-          You have nothing to worry about. = Ne skrbi.
-          She burst into tears. = Planila je v solze.
-          He jumped for joy. = Skakal je od veselja.
-          I’m in love head over heels. = Do ušes sem zaljubljen.
-          You’re driving me crazy! = Spravljaš me ob živce!
-          She gets on her nerves. = Na živce ji gre.
-          I’ve had enough of this. = I’m fed up with this. = Dovolj imam tega.
-          He’s disappointed/disgusted with him. = Razočaran je nad njim.
-          This was the last straw. = To je bila kaplja čez rob.
-          She was in a rage. = She was in a temper. = Besnela je.
-          She had a fit of anger. = Imela je napad jeze.
-          He lost his temper. = Izgubil je potrpljenje.


2. Likes and Dislikes = Všeč mi je, ni mi všeč

2.1. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

2.1.1. Vocabulary = Besedišče

-          to adore = oboževati
-          to enjoy = uživati
-          to attract = privlačiti
-          to fascinate = to captivate* = očarati, prevzeti
-          to worship = častiti, oboževati
-          devoted = predan
-          to desire = želeti si**
-          to loathe = to detest = sovražiti, mrzeti
-          to dread = bati se
-          revolted = disgusted = zgrožen; v odporu do nečesa, kar se ti gnusi
-          to care = skrbeti, imeti rad
-          wonderful = fantastic = krasen, čudovit
-          excellent = brilliant = odličen
-          appalling = dreadful = terrible = awful = grozljiv
-          all right = not bad = OK = v redu
* Izraz »captivate« označuje močnejšo privlačnost in očaranost kot »fascinate«.
** »Desire« se rabi običajno v smislu spolnega poželenja po nekom, lahko pa tudi kot formalna, nekoliko poetična sopomenka za »želeti« oziroma »željo«: »(to) wish«.

 

2.1.2. Phrases = Fraze

-          I quite like it. = Še kar všeč mi je.
-          I really like it. = Zelo mi je všeč.
-          I’m fond of it. = I like it. = Všeč mi je.
-          I’m keen on tennis. = Rad imam tenis.
-          I enjoy playing tennis. = I like playing tennis. = Rad igram tenis.
-          I’m crazy/mad about tennis. = Nor sem na tenis.
-          I look forward to playing tennis. = Veselim se igranja tenisa.
-          I’m into tennis. = I’m interested in tennis. = Ukvarjam s tenisom. / Tenis me veseli.
-          I’m passionate about tennis. = Tenis je moja strast.
-          I care for you. = Rad te imam.
-          I care about my reputation. = Skrbi me za moj ugled.
-          She’s fallen for him. = Zaljubila se je vanj.
-          He longs for eternal rest. = He yearns for eternal rest.* = Hrepeni po večnem počitku.
-          I cannot stand/bear you. = Ne prenašam te.
-          He’s fascinated/captivated by her. = Očaran je nad njo.
-          I’m attracted to you. = Privlačiš me.

* “To yearn for” je nekoliko bolj poetičen izraz za “to long for”.

Image: Ian Kahn / FreeDigitalPhotos.net

 • Feelings (občutki): Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Feelings (občutki): Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi [1]
 • Feelings (občutki): Povezovanje povedi z njihovim nasprotnim pomenom. [1]
 • Dopolnjevanje teksta z ustreznimi besedami/besednimi zvezami [1]
 • Dopolnjevanje manjkajočih delov povedi s samostalniki, oblikovanimi iz danih pridevnikov ali obratno [2]
 • Dopolnjevanje teksta z ustreznimi besedami/besednimi zvezami [2]
 • Izbiranje najustreznejših besed/besednih zvez za dopolnitev povedi [3]
 • Povezovanje povedi s pridevniki najbližjega pomena [3]
 • Dopolnjevanje manjkajočih delov povedi s samostalniki, oblikovanimi iz danih pridevnikov ali obratno [3]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami/besednimi zvezami [3]
 • Izbiranje najustreznejših besed/besednih zvez za dopolnitev teksta [3]
 • Smiselno povezovanje delov povedi [3]
Naša ponudba