Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Življenjepis = Resume/CV/Curriculum Vitae

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Življenjepis = Resume/CV/Curriculum Vitae"

1) Short explanation = Kratka razlaga

In your CV you can summarize all your qualifications, interests and education. Before writing your CV, take some time to evaluate your abilities and decide which skills do you want to point out.

The most reasonable principle to write a CV is chronological. It presents your education and work experience chronologically by listing the most recent events first.

Every CV should contain basic information about the candidate (name, address, phone number, e-mail address), objective (e.g position in company’s branch office), educational background, experience and previous employments with brief description of each one, special skills, honours and activities and at the and list some interests that presents you as an interesting person.

= V svojem življenjepisu lahko povzamete vse svoje kvalifikacije, zanimanja in izobrazbo. Pred pisanjem življenjepisa si vzemite nekaj časa , da ocenite svoje sposobnosti in se odločite katera (strokovna) znanja in veščine želite izpostaviti.

Najbolj razumen način pisanja življenjepisa je kronološki. Takšen način predstavi vašo izobrazbo in delovne izkušnje kot so si časovno sledili,od zadnjega/najbolj nedavnega do prvega.

Vsak življenjepis mora vsebovati osnovne informacije o kandidatu (ime, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov), službeno mesto na katerega cilja (npr. položaj v podružnici podjetja), izobrazbo, izkušnje, prejšnje zaposlitve s kratkim opisom vsake izmed njih, posebne veščine ali (strokovno) znanje, častni nazivi, njegove dejavnosti in na koncu še nekaj zanimanj, ki kandidata predstavijo še kot zanimivo osebo.

 

2) Useful phrases = Uporabne fraze

 • With 12 years’ experience… = Z 12-letnimi izkušenjami…
 • I have good administration skills… = Imam dobre veščine upravljanja…
 • In my previous job I was responsible for… = V prejšnji službi sem bil zadolžen za…
 • I am keen to learn. = Rad se učim.
 • I am interested in an office-based career. = Zanima me pisarniško delo.
 • I can work alone or as a part of a team… = Lahko delam sam ali v skupini…
 • I am used to working in lively environment. = Vajen sem delati v živahnem okolju.
 • I am highly self-motivated and energetic. = Sem močno samomotiviran in energičen.
 • I am willing to work away from home. = Pripravljen sem delati stran od doma.
 • Excellent references available on request. = Po želji lahko priskrbim odlična priporočila.
 • I am member of… = Sem član…
 • I enjoy mountain biking and travelling. = Rad kolesarim po gorah ter potujem

 

3) Commonly used words = Pogosto rabljene besede

 • Capable = Sposoben
 • Employment history = Prejšnje zaposlitve
 • Organized = Organiziran
 • To be responsible for = Biti odgovoren za
 • To be used to = Biti vajen
 • Skill = Veščina

 

4) Notes = Opombe

You do not have to write full sentences when listing your skills and experience, employment history, education and training.

When listing your education steps, you do not have to go as far back as primary school.

= Pri naštevanju sposobnosti, izkušenj, preteklih zaposlitev in izobraževanj vam ni potrebno pisati celih povedi.

Pri naštevanju vaših izobraževanj vam ni treba iti tako daleč nazaj kot je osnovna šola.

 

5) Europass CV template = Europass predloga za življenjepis

Tu boste našli predlogo za življenjepis po Europassu.

Naša ponudba