Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Priporočilo = Recommendation

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Priporočilo = Recommendation"

1) Short explanation = Kratka razlaga

This type of letter is intended to support a candidate for a new job. It presents an objective evaluation, providing evidence and information to help the admission committee get a better picture of the candidate and his potentials. It is best that letters of recommendation are written by a professor or individuals on leading positions who know the candidate’s qualifications and can positively estimate his abilities.

= Namen te vrste pisma je podpreti kandidata za novo službo. Predstavlja objektivno oceno z dokazi in informacijami, ki pomagajo sprejemnemu odboru dobiti boljšo sliko kandidata in njegovih zmožnosti. Najbolje je, da priporočilo napiše professor ali kak posameznik na vodilnem položaju, ki ve, kakšne so kandidatove sposobnosti in lahko pozitivno oceni njegove zmožnosti.

 

2) Useful phrases = Uporabne fraze

 • Mrs Jones has asked me to write a letter of recommendation for her to accompany her application for… = Gospa Jones me je prosila, naj napišem priporočilno pismo k njeni prošnji…
 • It is a pleasure to write a letter for Mr Atlee. = Z zadovoljstvom pišem priporočilno pismo za gospoda Atleeja.
 • I am delighted to be called upon as a reference for Mrs James. = Vesel sem, da lahko napišem priporočilno pismo za gospo Jones.
 • I was Mr Kent’s supervisor for the past ten years… = Zadnjih deset let sem bil nadrejeni gospoda Kenta…
 • She was in top 10 % of her class. = Sodila je med najboljših 10 % v svojem razredu.
 • I first became acquainted with Mrs Jones... = Gospo Jones sem spoznal…
 • She grasps new ideas quickly and accepts constructive criticism concerning her work and efficiency. = Hitro dojema nove ideje ter je dovzetna za konstruktivne kritike njenega dela in učinkovitosti.
 • Some of the main Jessica’s attributes are her honesty,… = Nekatere njene (dobre) lastnosti so poštenost,...
 • Mr Sammler always behaves professionally and politely… = Gospod Sammler se vedno vede profesionalno in uglajeno…
 • Some of her greatest achievements at our company were... = Nekateri njeni najboljši dosežki pri našem podjetju so bili…
 • I have every confidence in his ability and I am positive he will meet your highest expectations. = Popolnoma sem prepričan v njegove sposobnosti in verjamem, da bo izpolnil vaša največja pričakovanja.

 

3) Commonly used words = Pogosto rabljene besede

 • Achievement = Dosežek
 • Confidence = Zaupanje
 • I am happy/pleased to = Vesel sem, da
 • To meet expectations = Dosegati pričakovanja
 • Pleasure = Zadovoljstvo
 • To recommend = Priporočiti
 • Reference = Priporočitelj, priporočilo

 

4) Notes = Opombe

When writing a recommendation letter you should avoid comments about race, religion, health, marital or parental status, age or appearance.

Do not use words ‘I hope’, rather write ‘I am confident/sure that…’.

One can include some mild criticism in his letter of recommendation, e.g. about candidate’s retiring nature or modesty, but point out that in the end, his good qualities prevail.

= Pri pisanju priporočila se je dobro izoogniti omenjanju rase, vere, zdravja, zakonskega stana, otrok, starosti in videza.

Raje kot “Upam” napišite “Prepričan/-a sem, da...”

Lahko vključite tudi manjšo kritiko, npr. da je kandidat nedružaben ali sramežljiv, ampak na koncu poudarite, da njegove pozitivne lastnosti še vedno prevladujejo.

Naša ponudba