Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Besedotvorje = Word formation P

GLAGOL

SAMOSTALNIK

PRIDEVNIK

PRISLOV

pack

packet package

 

 

part

part partner particle

partial

 

 

patience impatience

patient impatient

 

pay

payment payee

payable unpaid

 

 

peculiarity

peculiar

 

permit

permission

permissive

 

 

person personality

personal impersonal

 

perceive

perception

perceptive unperceptive

 

perfect

perfection

perfect imperfect

 

perform

performance

 

 

 

permanence permanency

permanent

 

persuade

persuasion

persuasive unpersuasive

 

person personality

personal

personally

please

pleasure displeasure

pleasurable

 

 

plenty

plentiful

 

 

politics politician

political

 

 

poison

poisonous

 

popularize

popularity unpopularity

popular unpopular

 

populate

population

 

 

 

poverty

poor

 

power

powerful

powerfully

possess

possession possessor

possessive

 

post

postage

postal

 

 

possibility impossibility

possible impossible

possibly impossibly

 

practicality practicability

practical impractical practicable impracticable

 

practise

practice practitioner

 

 

prefer

preference

preferable

preferably

present

presence

present

 

preserve

preservation

preservative

 

press

pressure

 

 

prevent

prevention

preventive

 

prettiness

pretty

 

pride

proud

 

privacy

private

profession

professional

professionally

imprison

prison prisoner imprisonment

 

 

 

probability improbability

probable improbable

probably improbably

press

pressure

produce

production product producer

productive unproductive

 

 

profession

professional unprofessional

 

profit

profit

profitable unprofitable

profitably unprofitably

prosamostalnikce misprosamostalnikce

pronunciation mispronunciation

 

 

propose

proposal

 

 

protect

protection

protective

 

prove disprove

proof disproof

 

 

publicize

publicity

public

 

 

punctuality

punctual

 

punish

punishment

 

 

purify

purity impurity

pure impure

 

Naša ponudba