Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Podatki o splošni maturi iz angleščine (vir: RIC)

Podatki o splošni maturi iz angleščine za leto 2011 (vir: RIC)

 

PODLAGA ZA IZPIT

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo Angleščina.
Katalog je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 114. seji 12. 6. 2008 in se uporablja od spomladanskega
izpitnega roka 2010.

RAVNI ZAHTEVNOSTI

Osnovna in višja raven

ZGRADBA IZPITA

Pisni in ustni del

ČLENITEV IZPITA

OSNOVNA RAVEN
Pisni izpit

Izpitna pola 1
1 A – bralno razumevanje
1 B – poznavanje in raba jezika
Izpitna pola 2 – slušno razumevanje
Izpitna pola 3 – pisno sporočanje:
3 A – krajši vodeni spis (100–120 besed)
3 B – daljši pisni sestavek na določeno temo (220–250 besed)
Ustni izpit
1. pogovor na podlagi slikovne ali besedilne iztočnice
2. vodeni pogovor o določeni temi, obravnavani pri pouku
3. interpretacija krajšega odlomka iz predpisanega
umetnostnega besedila v angleščini in pogovor o vsebini

VIŠJA RAVEN
Pisni izpit

Izpitna pola 1
1 A – bralno razumevanje
1 B – poznavanje in raba jezika
Izpitna pola 2 – slušno razumevanje
Izpitna pola 3 – pisno sporočanje:
3 A – vodeni spis ali pisni sestavek na
določeno temo (180–220 besed)
3 B – književnost – pisni sestavek
(220–250 besed)
Ustni izpit
1. pogovor na podlagi slikovne ali besedilne iztočnice
2. vodeni pogovor o določeni temi, obravnavani pri pouku
3. interpretacija odlomka iz predpisanega umetnostnega
besedila

ČAS PISANJA

(TRAJANJE DELOV IZPITA)

OSNOVNA RAVEN
Pisni izpit

Izpitna pola 1 A – 40 minut
Izpitna pola 1 B – 40 minut
Izpitna pola 2 do 20 minut
Izpitna pola 3 A – 30 minut
Izpitna pola 3 B – 60 minut
Ustni izpit
do 20 minut

VIŠJA RAVEN
Pisni izpit

Izpitna pola 1 A – 40 minut
Izpitna pola 1 B – 40 minut
Izpitna pola 2 do 20 minut
Izpitna pola 3 A – 40 minut
Izpitna pola 3 B – 50 minut
Ustni izpit
do 20 minut

OCENJEVANJE

Pisni izpit ocenijo zunanji ocenjevalci po merilih, ki jih pripravi
DPK SM za angleščino.
Izpitna pola 1 A – 20 % ocene
Izpitna pola 1 B – 20 % ocene
Izpitna pola 2 – 10 % ocene
Izpitna pola 3 A – 10 % ocene
Izpitna pola 3 B – 20 % ocene
Ustni izpit oceni ŠIK SM na predlog izpraševalca po merilih, ki
jih pripravi DPK SM za angleščino.
Ustni izpit – 20 % ocene

USTNI IZPIT

Kandidati opravljajo ustni izpit pred šolsko izpitno komisijo za
splošno maturo.

PRIPOMOČKI

Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik HB ali B, radirka,
šilček; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3Naša ponudba