Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Časopisje in oglaševanje = Newspapers and Advertising

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Časopisje in oglaševanje = Newspapers and Advertising"

1. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          a newspaper = časopis
-          a magazine = revija
-          a reporter = novinar (poročevalec)
-          a journalist = novinar (pisec)
-          a journal = dnevnik, tednik, časopis, revija*
-          a correspondent = dopisnik
-          a comic** = strip
-          an editor = urednik
-          daily = dnevno
-          a daily = dnevnik
-          weekly = tedensko
-          a weekly = tednik
-          monthly = mesečno
-          a monthly = mesečnik
-          the press = tisk, novinarji
-          a conference = konferenca
-          local = krajevni
-          an article = članek
-          a report = poročilo
-          an advert = an advertisement = an ad*** = oglas (za delo, produkt, dogodek)
-          an advert = an advertisement = reklama****
-          the adverts = a commercial break = the commercials = reklamni premor na televiziji
-          a review = kritika
-          a headline = naslovna vrsta (v časopisu)
-          the front page = naslovnica (časopisa)
-          the cover = naslovnica (knjige, revije)
-          a newsagent's = a newsagent***** = kiosk za prodajo časopisov in revij
-          to publish = izdati

* Izraz “journal” običajno označuje revialne akademske oziroma znanstvene publikacije.
** V ameriški angleščini se za stripe v revialni obliki uporablja izraz “a comic book”.
*** A britanski angleščini se za dani pomen sinonimno uporabljata izraza “an advert” in “an advertisement”, medtem ko je v ameriški angleščini rabljen predvsem “an ad”.
**** Pri tem pomenu, ki se nanaša na predstavni element nečesa, kar je preko tega elementa videno kot kakovostno in s tem reklamirano, se oba izraza, tako “an advert” kot “an advertisement”, uporabljata le v britanski angleščini.
***** V britanski angleščini se uporabljata oba od navedenih izrazov, v ameriški angleščini pa izraz “a newsstand”.

 

1.2. Phrases = Fraze

-          The event is going to hit the headlines. = Dogodek bo novica dneva po vseh medijih.
-          He is going to grab the headlines. =  V medijih bo največ govora prav o njem.
-          She has made the front page. = Prišla je na naslovnico.
-          The press is waiting outside. = The press are waiting outside.* = Novinarji čakajo pred vrati.
-          It’s in the morning newspaper. = V jutranjem časopisu je.
-          It’s in the evening newspaper. = V večernem časopisu je.
-          We’re having a press conference. = Imeli bomo novinarsko konferenco.

* Izraz “the press” lahko veže tako glagol v množinski kot glagol v edninski obliki.


UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          a column = rubrika, stolpec
-          a columnist = časnikar, ki piše za določeno rubriko
-          a tabloid = bulvarski časopis z manjšimi stranmi, malo besedila, plehko vsebino in veliko fotografijami
-          a paparazzo* = fotograf, ki sledi slavnim osebnostim v njihovem osebnem življenju
-          a broadsheet = resnejši časopis z večjimi stranmi
-          a circulation = naklada
-          an issue = številka (revije)
-          a colour supplement** = barvna revialna priloga časopisa
-          to censor = cenzurirati
-          hype = prevelika publiciteta in promocija
-          publicity = publiciteta
-          a leaflet = letak
-          a hoarding*** = velika reklamna deska (ob cesti ali na stavbi)
-          a slogan = slogan
-          a logo = logotip
-          a poster = poster
-          to advertise = oglaševati
-          to launch = spraviti v tek, postaviti na trg
-          a campaign = kampanja
-          to promote = promovirati
-          promotion = promocija
-          a leading article = an editorial**** = uvodnik
-          a sensation = senzacija

* Množinska oblika samostalnika je »paparazzi«.
** V ameriški angleščini se uporablja krajši izraz » a supplement«.
*** V ameriški angleščini se uporablja izraz »a billboard«.
**** V Veliki Britaniji se običajno uporablja izraz »a leading article«, v Združenih državah Amerike pa »an editorial«.

 

2.2. Phrases = Fraze

-          The company launched a new product. = Družba je postavila na trg nov izdelek.
-          The company launched an advertising campaign for their new product. = Družba je začela oglaševalno promocijo svojega novega izdelka.
-          He caused a sensation. = He created a sensation. = Povzročil je senzacijo.

Image: healingdream / FreeDigitalPhotos.net

 • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [1]
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja (prav/narobe) [1]
 • Dopolnjevanje povedi z eno izmed besed v oklepaju [1]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [2]
 • Povezovanje delov povedi [2]
 • Povezovanje povedi s povedmi najbližjega pomena [2]
Naša ponudba