Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Šesti sklop besedišča

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Šesti sklop besedišča"

1) a sale
Definicija: n. - (1) the action of selling a product or services; (2) (inf.) the person or organisation purchasing a product or service; (3) a promotion on goods, normally involving a reduction in the standard price
Primer rabe: (1) I made four sales today. (2) I'm going to call my potential sale to see if they are still interested in the product. (3) There is a sale on at the department store.
Prevod: (1) prodaja; (2) kupec; (3) razprodaja

2) sales cycle
Definicija: n. - the complete sales process
Primer rabe: We have installed software to manage our sales cycle.
Prevod: prodajni cikel

3) (regional) sales manager
Definicija: n. - the person in a company responsible for a company's sales, often involving a team of sales people; a sales manager may also be defined by their geographical area
Primer rabe: My father is a regional sales manager for a pharmaceutical company, covering the Midlands.
Prevod: (regionalni) vodja prodaje

4) sales representative, also rep (inf.)
Definicija: n. - a person who represents a company and sells the company's products and/or services; salesperson
Primer rabe: ABC Limited has a team of 7 sales reps covering the whole of the UK.
Prevod: prodajni predstavnik

5) (sales) pitch
Definicija: n. - what a salesperson says in order to try to persuade a person or organisation to buy something
Primer rabe: I have a standard sales pitch where I explain the benefits of the product.
Prevod: (prodajni) pristop, strategija

6) (to hit one's) sales target
Definicija: n. - (to achieve) a specified amount of sales by value or volume
Primer rabe: Jennifer was the salesperson of the month as she sold over £50,000 worth of advertising space.
Prevod: (doseči) cilj prodaje

7) sales pipeline/tunnel/funnel
Definicija: n - the number of prospects at each stage of the seles process
Primer rabe: ABC Limited has four customers in the pipeline to buy its services.
Prevod: prodajni lijak

8) (sales) presentation
Definicija: n. - an event at which a salesperson explains a particular product or service, including its benefits, in order to persuade a potential customer to buy it; there may also be a demonstration
Primer rabe: The sales team is preparing a presentation on the new product.
Prevod: (prodajna) predstavitev

9) territory
Definicija: n. - the geographic area that a salesperson serves
Primer rabe: My territory covers London and the South East.
Prevod: območje

10) protected territory
Definicija: n. - an area allocated to a sales representative from a company so as to prevent another sales representative from the same company trying to make sales
Primer rabe: All the sales representatives have their own protected area.
Prevod: zaščiteno območje

 • Dopolnjevanje povedi z danimi besedami/besednimi zvezami (SMS)
 • Povezovanje besed z njihovimi definicijami
 • Povezovanje besed z njihovimi prevodi
 • Izbiranje ustrezne besede/besedne zveze za dopolnitev definicije
Naša ponudba