Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Prehodni in neprehodni glagoli = Transitive and intransitive verbs

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Prehodni in neprehodni glagoli = Transitive and intransitive verbs"

1) Prehodni glagoli

Prehodnim glagolom sledi predmet v tožilniku (v ang. tako imenovani “direct object”). Nanj prehaja dejanje izraženo z glagolom. Poleg predmeta v tožilniku ima prehoden glagol lahko tudi predmet v dajalniku (v ang.  je to  “indirect object”), ki pove komu ali čemu je bilo dejanje namenjeno.

Primeri prehodnih glagolov:

 • He missed his girlfriend. = On je pogrešal svoje dekle. (his girlfriend = predmet v tožilniku, na katerega prehaja glagol “missed”)
 • She sent him a kiss. = Poslala mu je poljub. (a kiss = predmet v tožilniku, na katerega prehaja glagol "sent"; him = predmet v dajalniku, ki pove, komu je bilo dejanje namenjeno.)

Predmet v dajalniku (v zgornjem primeru “him”) je postavljen pred predmet v tožilniku (v našem primeru je to “a kiss”). Vendar lahko predmet v dajalniku stoji tudi za predmetom v tožilniku. Poglejmo si sledeč primer:

 • She sent a kiss to Martin. = Martinu je poslala poljub. (V primeru, da je predmet v dajalniku za predmetom v tožilniku, moramo predenj postaviti predlog "to".)

Če predmeta ni, je pomen prehodnih glagolov nepopoln.

 • Jim punished.= Jim je kaznoval. (Nepopoln pomen, nekaj manjka, da bi razumeli pomen.)
 • Jim punished his son. = Jim je kaznoval svojega sina. (Pomen je popoln, poved razumemo.)
 • I carried. = Nesla sem. (Nepopoln pomen, nekaj manjka, da bi razumeli pomen.)
 • I carried my luggage. = Nesla sem prtljago. (Pomen je popoln, poved razumemo.)
 • The ols lady wants.= Stara gospa želi. (Nepopoln pomen, nekaj manjka, da bi razumeli pomen.)
 • The old lady wants to say something. = Stara gospa želi nekaj reči. (Pomen je popoln, poved razumemo.)

 

2) Neprehodni glagoli

V nasprotju s prehodnimi glagoli, neprehodni nimajo nobenega predmeta.  To so vsi tisti, katerih dejanje nikakor ne more prehajati na predmet. Naj jih samo nekaj naštejemo: agree, be, stay, come, become, sleep, die. S prehodnimi glagoli lahko tvorimo trpnik, medtem ko z neprehodnimi ne moremo. (link za trpnik)

 • We arrived at ten in the morning. = Prispeli smo ob desetih zjutraj.
 • Mary grew up in a village. = Mary je zrasla na vasi.
 • I sleep till eight. = Spim do osmih.
 • While Tom was skiing, he fell. = Medtem ko je Tom smučal, je padel.
 • My tooth aches. = Zob me boli.

V teh povedih dejanja izražena z glagoli “arrived/grew/sleep/was skiing/fell/aches” ne prehajajo na noben predmet. Kar sledi tem glagolom niso predmeti, temveč drugi stavčni členi. V prvem primeru (at ten in the morning) je to prislovno določilo časa, v drugem (in a village) je to prislov kraja, v tretjem primeru (till eight) imamo spet prislov časa, v četrtem glagoloma (“was skiing” in “fell”) ne sledi nič in v zadnjem (aches) prav tako ne.

ŽELIM IMETI KNJIGO Z VAJAMI

3) Glagoli, ki so tako prehodni kot neprehodni

Nekateri glagoli so tako prehodni (jim sledi predmet v tožilniku) kot neprehodni (so brez predmeta v tožilniku). Kakšni so, je odvisno od konteksta v stavku. Naj nekaj takšnih glagolov naštejemo: eat, dance, answer, begin, close, read, shake, understand, write, watch, leave, sing.

Poglejmo si dva primera:

 • The children played in the playground. = Otroci so se igrali na igrišču. (Tu je glagol neprehoden. Kar sledi glagolu “played” je prislov kraja “in the playground” in to  ni predmet.)
 • The children played darts. = Otroci so se igrali pikado. (Tu je glagol prehoden. Kar sledi glagolu “played” je predmet v tožolniku, “darts”).

V sledečih primerih je isti glagol najprej rabljen neprehodno, potem pa prehodno:

1) sing

Neprehodno: Mandy sings like an angel. = Mandy poje kot angel.

Prehodno: We sang our national anthem. = Zapeli smo državno himno.

2) close

Neprehodno: The banks close at five. = Banke se zaprejo ob petih.

Prehodno: He closed the box and put it under the bed. = Zaprl je škatlo in jo postavil pod posteljo.

3) leave

Neprehodno: He left for Berlin early in the morning. = Zgodaj zjutraj je odšel v Berlin.

Prehodno: He became a very successful person even though he left the faculty. = Postal je zelo uspešna oseba, kljub temu da je pustil fakulteto.

4) watch

Neprehodno: I watched while mum was cooking. = Gledala sem, ko je mama kuhala.

Prehodno: I watched the latest Oprah’s episode online. = Zadnjo epizodo Oprah sem gledala preko interneta.

5) move

Neprehodno: Economy is moving slowly. = Ekonomija se počasi premika.

Prehodno: I moved the wardrobe to the other corner. = Omaro sem premaknila v drug kot.

6) read

Neprehodno: She learned to read when she was five. = Brati se je naučila, ko je bila stara pet let.

Prehodno: I can’t read your mind. = Ne morem ti brati misli.

7) fly

Neprehodno: The ballon flew over the hill. = Balon je letel nad hribom.

Prehodno: How can I become qualified to fly a plane? = Kako se lahko usposobim za upravljenje letala?

8) walk

Neprehodno: My son will walk soon. = Moj sin bo kmalu hodil.

Prehodno: I walk my dog every day. = Vsak dan sprehodim svojega psa.

 

Nekateri glagoli so si zelo podobni vendar se med seboj razlikujejo v pomenu in prehodnosti

LEŽATI se prevede z neprehodnim glagolom "lie" in ta glagol ima oblike: lies (3.os.ed) / lying (sedanji deležnik)/lay (Past Simple) /lain (pretekli deležnik).

POLOŽITI se prevede s prehodnim glagolom "lay" in ta glagol ima oblike: lays (3.os.ed) /laying (sedanji deležnik) /laid (Past Simple in pretekli deležnik).

VZHAJATI/DVIGNITI SE/VSTATI prevajamo z neprehodnim glagolom "rise" in ta glagol ima oblike: rises (3.os.ed)/ rising (sedanji deležnik)/ rose (Past Simple)/ risen  (pretekli deležnik).

DVIGNITI/VZGOJITI prevajamo s prehodnim glagolom "raise" in ta glagol ima oblike: raises (3.os.ed)/ raising (sedanji deležnik)/ raised  (pretekli deležnik).

SESTI, SEDETI prevajamo z neprehodnim glagolom "sit" in ta glagol ima oblike: sits (3.os.ed)/ sitting (sedanji deležnik)/ sat (Past Simple in pretekli deležnik).

POSTAVITI, NAMESTITI prevajamo s prehodnim glagolom "set" in ta glagol ima oblike: sets (3.os.ed)/ set (Past Simple in pretekli deležnik).

 • Določanje predmeta
 • Izbiranje ustreznega glagola (lie/lay)
 • Izbiranje ustreznega glagola (raise/rise)
 • Izbiranje ustreznega glagola (set/sit)
 • Izbiranje ustreznih oblik glagolov (sit/set/lay/lie/raise/rise)
 • Izbiranje ustreznih oblik glagolov (sit/set/lay/lie/raise/rise)
 • Izbiranje ustreznih oblik glagolov (sit/set/lay/lie/raise/rise)
Naša ponudba