Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Glagoli, ki jim sledi predmet (vendar ne nujno) in “to”-nedoločnik

1) Sledečim glagolom sledi nedoločnik s "to". Možni sta dve strukturi:

-glagol + “to”

-glagol + predmet + “to”.

 • I want you to be more open. = Želim si, da si bolj odprt.
 • I want to understand his point of view. = Želim razumeti njegovo stališče.
 • They expect us to learn everything by heart. = Od nas pričakujejo, da se bomo vse naučili na pamet.
 • I expect to get well soon. = Pričakujem, da bom hitro bolje.
 • Can I ask you to take out the garbage? = Te lahko prosim, da odneseš ven smeti?
 • I asked to get some more. = Tim je prosil, da bi dobil še več.
 • He begged me not to tell his mother. = Prosil me je, naj ne povem njegovi mami.
 • He bagged to get another chance. = Prosil je, da bi dobil še eno možnost.
 • Can you help me fix our photocopier? = Mi lahko pomagaš popraviti naš fotokopirni stroj?
 • My daughter helps to cook whenever she can. = Moja hči  pomaga kuhati kadarkoli lahko.
 • I would like you to join us. = Rada bi, da se nam pridružiš.
 • I would like to say something. = Rada bi nekaj povedala.
 • He would prefer her to be more energetic. = Raje bi videl, da bi bila bolj energična.
 • He would prefer to stay at home. = Raje bi ostal doma.
 • I would love my wife to become pregnant again. = Rad bi videl, da moja žena spet zanosi.
 • I would love to say "yes" but I can't. = Z veseljem bi rekla "ja", pa ne morem.
 • I would hate her to repeat my mistakes. = Sovražil bi, da bi ponovila moje napake.
 • I would hate to hear anything like that. = Sovražil bi slišati karkoli takega.

2) Pri sledečih glagolih je možna samo struktura glagol + predmet + "to":

 • I told you to be more careful. = Rekla sem ti, da bodi bolj previden.
 • We ordered them to stop right away. = Naročili smo jim, naj takoj nehajo.
 • He reminded me to take my passport. = Opomnil me je, naj vzamem potni list.
 • They warned us not to believe everything. = Opozoril so nas, naj ne verjamemo vsega.
 • His father forced him to eat. = Njegov oče ga je silil jesti.
 • Will you invite a lot of people to participate in the event? = Boste povabili veliko ljudi, da sodelujejo pri dogodku?
 • The money from her grandparents enabled her to finish her studies. = Denar njenih starih staršev ji je omogočil dokončanje študija.
 • Tim persuaded his wife to name their baby after his mother. = Tim je prepričal svojo ženo, da sta svojega dojenčka poimenovala po njegovi mami.
 • At our elementary school the teachers taught us to be more tolerant. = Na naši osnovni šoli so nas učetelji učili biti bolj tolerantni.
 • Mary got the dog to go out of her flat and cleaned everything. = Mary je prisilila psa, da je šel iz stanovanja, in vse očistila.

POŠLJITE MI KNJIGO

Naša ponudba