Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Dodajanje obrazil "-s/-ed/-ing" = Adding "-s/-ed/-ing" suffixes

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Dodajanje obrazil "-s/-ed/-ing" = Adding "-s/-ed/-ing" suffixes"

OBRAZILA PRI GLAGOLIH

1)      Dodajanje  obrazila "-s"  glagolom v času "Present Simple" pri tretji osebi ednine (he/she/it)

Ko dodajamo "-s" pri 3. osebi ednine (he/she/it) včasih pride do črkovnih sprememb. Te nastanejo v sledečih primerih:

1)       pri glagolih, pri katerih se na koncu izgovori bodisi  sičnik ali šumnik (s, z, ž, č, dž). V teh primerih nedoločniku dodamo "-es":

 • I catch - he catches
 • I guess - he guesses

2)       pri glagolih, pri katerih je zadnja črka " -o" pred katerim je soglasnik:

 • I go - he goes
 • I do - he does

3)       pri glagoli, ki se končajo na "-y", pred katerim je soglasnik spremenimo "-y" odpade in dodamo  "ies":

 • I hurry - he hurries

Toda: pri glagolih, ki se končajo na "–y", pred katerim je samoglasnik (a, e, i, o, u):
dodamo samo "-s":

 • I play - he plays

4)       besede, ki se končajo na "-y":

če je pred "-y"  samoglasnik (a, e, i, o, u), dodamo "-ed":

 • I play - he played

-če je pred "y"  soglasnik, spremenimo "y" v "i" potem dodamo "-ed".

 • I study- he studieD

2)      Dodajanje obrazila "-ing" glagolom pri tvorjenju "Continuous" časov

1) Če je na koncu glagola kratek poudarjen samoglasniku, ki mu sledi soglasnik, podvojimo soglasnik:

 • dig –digging
 • run- running
 • sit- sitting
 • putputting
 • setsetting

Če samoglasnik ni poudarjen, podvajanja ni:
benefit - benefiting (tukaj je povdarjen prvi "e", in ne "i")

 • order- ordering
 • focus- focusing
 • listen- listening

V britanski angleščini podvojimo en "-l" na koncu besede:

 • travel – travelling
 • compel – compelling
 • signal – signalling
 • propel – propelling

2) "-e" na koncu glagolov izgine:

 • writewriting
 • taketaking

AMPAK:

-be-being
-kadar je dvojni" –e", dodamo "-ing":

 • seeseeing

3) pri glagolih, ki se končajo na "-ie", spremenimo "ie" v "y":

 • lie - lying
 • die - dying

4) pri glagolih, ki se končajo na "-c" spremenimo 'c' v 'ck':

 • picnic - picnicking

3)     Dodajanje obrazila "-ed" glagolom pri tvorjenju "Simple" preteklikov

Ko dodajaš "–ed" včasih pride do sprememb v črkovanju. To se zgodi v sledečih primerih:

1)   ko soglasnik na koncu besede sledi kratkemu poudarjenemu samoglasniku, se podvoji soglasnik (pogosto so to naslednje črke: t, p, d, m, l, n, r, b, g):

 • rob – robbed
 • shop – shopped

Toda: če samoglasnik ni poudarjen, podvojitve ni:

 • happen - happened (tukaj je poudarjen prvi  samoglasnik, ne drugi, zato ne podvajamo “n”
 • visit – visited (tudi tukaj je poudarjen prvi samoglasnik, zato ostane samo en “t”)

V britanski angleščini podvojimo "-l" na koncu besede:
travel – travelled

 • cancel – cancelled

2)   ko je na koncu besede  "-e":
dodamo samo "-d".

 • save – saved
 • joke – joked

 

OBRAZILO PRI SAMOSTALNIKIH

Dodajanje obrazila "-s"  števnim samostalnikom pri tvorjenju množine

Angleščina ima samo ednino in množino, dvojine, ki jo poznamo v slovenščini, v angleščini ni. Množinsko obliko iz samostalnika tvorimo tako, da mu dodamo obrazilo "-s":

 • table- tables = miza-mize
 • boy- boys = fant-fantje
 • girl-girls = dekle-dekleta
 • tree-trees = drevo-drevesa

Včasih pri dodajanju tega obrazila pride do posebnosti:

1)    v primeru, da se samostalnik konča na "-s/-x/-sh/-ch/-z", dobi pri tvorjenju množine končnico "-es":

 • kiss-kisses = poljub-poljubi
 • fox-foxes = lisica-lisice
 • dish- dishes = krožnik-krožniki
 • peach-peaches = breskev-breskve
 • glass-glasses = kozarec-kozarci
 • box-boxes = škatle-škatle
 • boss-bosses = šef-šefi

2)    v primeru, da se samostalnik konča na soglasnik, ki mu sledi "-y", se "-y" spremeni v "-ies". Če pa je pred "-y", samoglasnik, se samo doda "-s":

 • baby-babbies = dojenček-dojenčki
 • poppy-poppies = kužek-kužki
 • spy-spies = vohun-vohuni
 • lady-ladies = dama-dame
 • play-plays = igra-igre
 • monkey-monkeys = opica-opice
 • essay-essays = esej-eseji

3)    v primeru, da se samostalnik konča na soglasnik, ki mu sledi "-f" ali "-fe" se množina z zamenjavo teh dveh končnic z "-ves":

 • wife-wives = žena-žene
 • wolf-wolves = volk-voklovi
 • leaf-leaves = list-listi

Izjeme:

 • belief-beliefs = prepričanje-prepričanja
 • chief-chiefs = šef-šefi
 • proof-proofs = dokaz-dokazi

4)    pri samostalnikih, ki se končajo na "-o", tvorimo množino z dodajanjem "-os" ali "-oes"

 • radio-radios = radio-radiji
 • piano-pianos = klavir-klavirji
 • hero – heroes = junak-junaki
 • potato-potatoes = krompir-krompirji
 • tomato-tomatoes = paradižnik-paradižniki


 • Tvorjenje množine samostalnikov
 • Dodajanje obrazila "-ing" glagolom
 • Dodajanje obrazila "-s" glagolom
 • Dodajanje obrazila "-ed" glagolom
Naša ponudba