Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Števni in neštevni samostalniki = Countable and Uncountable nouns

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Števni in neštevni samostalniki = Countable and Uncountable nouns"
ŠTEVNI SAMOSTALNIKI = COUNTABLE NOUNS

 

1) Večina samostalnikov je števnih. To pomeni, da prednje lahko postavimo številke (npr.: one, two, three):

 • one dog
 • nine tables
 • one hundred windows

2) Števni samostalniki so lahko v ednini ali množini (dvojine, ki jo imamo v slovenščini, v angleščini ni).

 • His friend is nice. = Njegov prijatelj je prijazen.
 • His friends are nice. = Njegovi prijatelji so prijazni.

3) Pred števne samostalnike v ednini postavimo nedoločni člen "a/an".

 • My father is a truck driver. = Moj oče je voznik tovornjaka.

4) Namesto nedoločnega člena (a/an) lahko pred števnim samostalnikom stojijo tudi določni člen "the" ali svojilni pridevniki npr."my/your/his".

 • I miss my cat. = Pogrešam svojo muco. (Ne rečemo: I miss cat.)
 • This is his father. = To je moj oče. (Ne rečemo: This is father.)

5) Ko je števni samostalnik v množini, je lahko brez členov.

 • I am looking forward to holidays. = Veselim se počitnic.
 • I invited friends. = Povabil sem prijatelje.

6) Pred števne samostalnike lahko damo "some" (v trdilnih povedih) ali "any" (v nikalnih in vprašalnih povedih).

 • I've got some friends. = Imam nekaj prijatelje.
 • Do you have any pets? = Imaš kaj domačih ljubljenčkov?

7) Pred števne samostalnike lahko damo "(a) few" ali "many".

 • I've got a few friends. = Imam nekaj prijateljev.
 • I haven't got many friends. = Nimam veliko prijateljev.

POŠLJITE MI KNJIGO Z VAJAMI IN REŠITVAMI

NEŠTEVNI SAMOSTALNIKI = UNCOUNTABLE NOUNS

1) Nekaterih samostalnikov v angleščini ne moremo šteti. Tem pravimo neštevni samostalniki. Mednje štejemo snovi in pojme.

Nekaj primerov neštevnih samostalnikov: music, art, love, happiness, sadness, advice, information, news, furniture, luggage, rice, sugar, butter, water, electricity, gas, power, money, sadness, research, evidence, safety, beauty, knowledge, news, progress, traffic, trouble, weather, work, accommodation, advice, behaviour, bread, furniture, experience, time.

2) Če želimo izraziti količino, moramo uporabiti posebno frazo, npr.: a glass of water (kozarec vode), some money (nekaj denarja), a lot of information (veliko informacij), a piece of bread (kos kruha), a bit of advice (en nasvet), a great deal of interest (veliko zanimanja)...

Sledi nekaj mer, s katerimi lahko štejemo tiste neštevne samostalnike, ki označujejo hrano in pijačo:

 • a tin of pepsi = pločevinka pepsija
 • a pinch of salt = ščepec soli
 • a slice of cake = kos torte
 • a spoon of sugar = žlica sladkorja
 • a packet of butter = zavitek masla
 • a bottle/barrel of wine = steklenica/sod vina
 • a cup of coffee = skodelica kave
 • a bowl of soup = posoda juhe
 • a box of cereal = škatla žitaric
 • a tube of toothpaste = tuba zobne paste
 • a loaf of bread = hlebec kruha
 • a jar of honey = kozarec medu
 • a cartoon of milk = tetrapak/kartonska embalaža mleka
 • a glass of water = kozarec vode
 • a pan of lasagna = ponev/posoda lazanje

3) Neštevnim samostalnikom sledi glagol v ednini.

 • This money is not yours. = Ta denar ni tvoj.
 • The weather is nice. = Vreme je lepo.

4) Nedoločnih členov "a/an" z neštevnimi samostalniki ne uporabljamo. Ne moremo reči "an advice" ali "a water".  Lahko pa uporabimo nedoločni člen, neko količino in neštevni samostalnik.

 • Can you give me a piece of advice? = Mi lahko daš nasvet?
 • Would you like a glass of water? = Bi rad kozarec vode?

5) Pred neštevnimi samostalniki lahko stojita "some" (v trdilnih povedih) in "any" (v nikalnih in vprašalnih povedih).

 • Can I have some water? = Lahko dobim nekaj vode.
 • He doesn't have any money. = Nima nič denarja.

6) Pred neštevne samostalnike lahko damo "a little" in "much"

 • I need a little sugar. = Potrebujem nekaj sladkorja.
 • There isn't much bread left. = Ni ostalo veliko kruha.IZJEME- SAMOSTALNIKI, KI SO TAKO ŠTEVNI KOT NEŠTEVNI

Nekateri samostalniki so lahko števni ali neštevni, odvisno od tega v kakšnem kontekstu se pojavijo:

1) Hair

 • There is a hair in your soup. = V tvoji juhi je las.
 • They all have short hair. = Vsi imajo kratke lase. (– tu mislimo na frizuro)

2) Work

 • Mona Lisa is a great work of art. = Mona Lisa je odlično umetniško delo.
 • I can't go out. I have too much work to do. = Ne morem ven. Preveč imam dela.

3) Noise

 • I can't study in such noise. = Ne morem se učiti v tem hrupu.
 • Did you hear a noise downstairs? = Si slišal hrup spodaj?

4) Light

 • I have to buy a light for my study room. = Moram kupiti luč za moj kabinet.
 • I can't read in this bad light. = Ne morem brati v tej slabi luči.

5) Paper

 • I read a paper this morning. = Danes zjutraj sem prebrala časopis.
 • We ran out of paper. = Zmanjkalo nam je papirja.

6) Time

 • Do you have time in the evening? = Imaš čas zvečer?
 • They recorded a time of ten minutes and forty-five seconds which is better than the old record. = Zabeležili so čas desetih minut in petinštirideset sekund, kar je bolje od starega rekorda.

7) Room

 • My apartment has four rooms. = Moje stanovanje ima štiri sobe.
 • This closet takes up too much room and it is old. = Ta omara zavzame preveč prostora in je stara.
 • Povezovanje mer in neštevnih samostalnikov
 • Povezovanje mer in neštevnih samostalnikov
 • Izbiranje ustrezne dopolnitve povedi (člen/Ø)
 • Izbiranje ustrezne dopolnitve povedi (člen/Ø)
 • Izbiranje ustrezne dopolnitve povedi (člen/Ø)
 • Izbiranje ustrezne dopolnitve povedi (člen/Ø)
 • Izbiranje ustrezne dopolnitve povedi (člen/Ø)
 • Izbiranje ustrezne dopolnitve povedi (člen/Ø)
 • Izbiranje ustrezne dopolnitve povedi (člen/Ø)
 • Izbiranje ustrezne dopolnitve povedi (člen/Ø)
 • Izbiranje med "much" in "many"
 • Izbiranje med "much" in "many"
Naša ponudba