Ednina in množina = Singular and Plural

 • Opis
 • Naloge
V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:

"Ednina in množina = Singular and Plural"

Dodajanje obrazila "-s"  števnim samostalnikom pri tvorjenju množine

Angleščina ima samo ednino in množino, dvojine, ki jo poznamo v slovenščini, v angleščini ni. Množinsko obliko iz samostalnika tvorimo tako, da mu dodamo obrazilo "-s":

 • table- tables = miza-mize
 • boy- boys = fant-fantje
 • girl-girls = dekle-dekleta
 • tree-trees = drevo-drevesa

Včasih pri dodajanju tega obrazila pride do posebnosti:

1)    v primeru, da se samostalnik konča na "-s/-x/-sh/-ch/-z", dobi pri tvorjenju množine končnico "-es":

 • kiss-kisses = poljub-poljubi
 • fox-foxes = lisica-lisice
 • dish- dishes = krožnik-krožniki
 • peach-peaches = breskev-breskve
 • glass-glasses = kozarec-kozarci
 • box-boxes = škatle-škatle
 • boss-bosses = šef-šefi

2)    v primeru, da se samostalnik konča na soglasnik, ki mu sledi "-y", se "-y" spremeni v "-ies". Če pa je pred "-y", samoglasnik, se samo doda "-s":

 • baby-babbies = dojenček-dojenčki
 • puppy-puppies = kužek-kužki
 • spy-spies = vohun-vohuni
 • lady-ladies = dama-dame
 • play-plays = igra-igre
 • monkey-monkeys = opica-opice
 • essay-essays = esej-eseji

3)    v primeru, da se samostalnik konča na soglasnik, ki mu sledi "-f" ali "-fe" se množina tvori z zamenjavo teh dveh končnic z "-ves":

 • wife-wives = žena-žene
 • wolf-wolves = volk-voklovi
 • leaf-leaves = list-listi

Izjeme:

 • belief-beliefs = prepričanje-prepričanja
 • chief-chiefs = šef-šefi
 • proof-proofs = dokaz-dokazi

4)    pri samostalnikih, ki se končajo na "-o", tvorimo množino z dodajanjem "-os" ali "-oes"

 • radio-radios = radio-radiji
 • piano-pianos = klavir-klavirji
 • hero – heroes = junak-junaki
 • potato-potatoes = krompir-krompirji
 • tomato-tomatoes = paradižnik-paradižniki

 • Tvorjenje množine samostalnikov

Iskanje