Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Členi = Articles

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Členi = Articles"

Angleščina ima tri člene, enega določnega "the" in dva nedoločna "a" in "an". Slovenščina ne pozna členov, posledično nam to poglavje lahko povzroča malo več problemov. Osnovna pravila za rabo členov niso zapletena, ko pa se enkrat spustimo na višjo raven angleščine, raba členov zaradi mnogih izjem postane bolj zapletena.

Osnovno pravilo za rabo je: ko je števen samostalnik v ednini in ga prvič omenjamo, predenj postavimo "an" (če se izgovor samostalnika začne na samoglasnik: a/e/i/o/u/ə) ali "a" (če se začne na soglasnik- vse druge glasove). Vsako nadaljnje omenjanje istega samostalnika zahteva rabo določnega člena "the". Samostalniki v množini so bodisi brez člena, če jih prvič omenjamo, ali s členom "the", kadar so že bili omenjeni ali so kako drugače določeni.

 • There is a cat on the roof. The cat is black. = Na strehi je mačka. Mačka je črna.

 

1)   nedoločni člen "a/an" stoji pred samostalniki, ki so prvič omenjeni in niso kako drugače določeni

Pred samostalnike katerih izgovor se začne na soglasnik, postavimo "a"

Pred samostalnike katerih izgovor se začne na samoglasnik, postavimo "an"

a table = miza

an aunt = teta

a comfortable bed = udobna postelja

an old bed = stara postelja

a nice boy = prijeten fant

an American girl = američanka

PAZITE: pomembna je izgovorjava besede in ne njen zapis

a unit = enota

a university = univerza

an uncle = stric

an hour = ura

an honest person = poštena oseba

na začetku besede se izgovori glas /j/, zato člen "a"

na začetku besede se izgovori glas /a/, zato člen "an"

2) določni člen "the" stoji pred že omenjenimi ali so kako drugače določenimi samostalniki v ednini in množini.

Pred samostalniki katerih izgovor se začne na soglasnik, se "the" izgovori / ð/

Pred samostalniki katerih izgovor se začne na samoglasnik, se "the" izgovori / ði/

the tables = mize

the umbrella = dežnik

the bed = postelja

the orange books = oranžne knjige

the service = storitev

the interesting professor= zanimiv profesor

the classrooms = učilnice

the aunts = tete

 

POŠLJITE MI KNJIGO Z VAJAMI

RABA

1) nedoločni člen "a/an"

-pred števnimi samostalniki v ednini, ki niso natančneje določeni ali poudarjeni in dotlej še niso bili omenjeni

I have read a very interesting book. = Prebrala sem zelo zanimivo knjigo.

I met a nice boy yesterday. = Včeraj sem spoznala prijetnega fanta.

We have a big dog. = Imamo velikega psa.

- v frazah s časom in merami

We have dancing lessons twice a week. = Plesne imamo dvakrat tedensko.

I go on holiday four times a year. = Na počitnice grem štirikrat letno.

We drove 230 kilometres an hour. = Vozili smo 230km na uro.

Potatoes were €1 a kilo. = Krompir je bil 1€ po kilogramu.

Milk costs over 90 cent a bottle. = Mleko stane preko 90 centov na steklenico.

- zaposlitve

My father is a doctor. = Moj oče je zdravnik.

- narodnosti

Vlado Kreslin is a Slovenian. = Vlado Kreslin je Slovenec.

- half / quite

We need half a kilo of flour. = Potrebujemo pol kilograma moke.

This is quite a good lie. = To je dokaj dobra laž.

 

2) določni člen "the"

Nedoločena stvar/oseba

Določena stvar/oseba; nekaj, kar je določeno s frazo, ki sledi, edinstveno ali želimo izločiti iz množice

Life is full of ups and downs.= Življenje je polno vzponov in padcev.


I like red flowers. = Rada imam rdeče rože.

There is a woman sitting in the corner. = V kotu sedi ženska.

I've read a book on the life of Lance Armstrong. = Prebrala sem knjigo o  življenju Lancea Armstronga. (točno določeno življenje – življenje Lancea Armstronga)

I want to buy the flowers from this vase. = Želim kupiti rože iz te vaze. (točno določene rože - rože iz te vaze)

The woman sitting in the corner is my ex schoolmate. = Ženska, ki sedi v kotu je moja bivša sošolka. (ne katerakoli ženska; temveč tista ženska, ki sedi v kotu)

Imena oseb, osebna imena z nazivi

Priimki družin

Peter and Tony are schoolmates. = Peter in Tony sta sošolca.
Uncle Tom lives in Celje. = Stric Tom živi v Celju.

Queen Mary was a smart woman.= Kraljica Marija je bila pametna ženska.

The Barrons enjoyed the party. = Barronovi so uživali na zabavi.

Javne stavbe, institucije, vozila (nedoločeno; takrat, ko je mišljen namen poslopja ali predmeta in ne poslopje samo po sebi)

Javne stavbe, institucije, vozila (določene) in "cathedral/cinema/office/theatre" pred katerimi je vedno določni člen

Goran doesn't like faculty. = Goran ne mara fakultete.


They go to work by train.= Na delo hodijo z vlakom.


A lot of people go to church on Sundays. = Veliko ljudi hodi v cerkev ob nedeljah.

The faculty that Goran goes to is well established. = Fakulteta, na katero hodi Goran, je dobro uveljavljena.


The train to Ljubljana leaves at 6.25.= Vlak za Ljubljano gre ob 6.25.


The famous church in the centre of Ljubljana has been renovated. = Znana cerkev v središču Ljubljane je bila obnovljena.

We are going to the cinema tonight. = Nocoj gremo v kino.

Imena držav, gora, celin, mest

Imena držav v množini, gorovij, regij (pogosto se končajo na “-s”)

Slovenia, Croatia; Mount Kilimanjaro, Mount Feathertop; Australia, Europe; Paris, Maribor

the United States of America, the United Kingdom, the Netherlands; the Highlands, the Rocky Mountains, the Alps; the Middle East, the south of Australia

Otoki (v ednini)

Otočja (v množini)

Norfolk Island, Sicily, Crete

The Balearic Islands, the British Isles, the Canaries

parki; jezera; ulice

Imena z of-frazo; oceani; morja; reke, prekopi

Mikumi National Park, Valley of Flowers National Park, Tapanti National Park; Crater Lake, Lake Tahoe Nevada; Wall Street, Abbey Road

the Statue of Zeus, the Isle of Man; the Indian Ocean, the Arctic Ocean; the Dead Sea, The Aral Sea; the Mississippi River, the Danube River, the Ohio River; The Suez Canal

Meseci, dnevi v tednu (ki niso določeni)

Meseci, dnevi v tednu (določeni s frazo, ki sledi)

Friday is my best day of the week. = Petek je najboljši dan v tednu.

December and January are the most popular months for skiing. = December in januar sta najbolj priljubljena meseca za smučanje.

I will never forget the Friday when we met.= Nikoli ne bom pozabila petka, ko sva se srečala.
The December of 2008 was mild. = Leta 2008 je bil december mil.

 • Dopolnjevanje z ustreznim nedoločnim členom a/an
Naša ponudba