Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Prislovi = Adverbs

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Prislovi = Adverbs"

Prislovi opisujejo glagol. Povedo kje, kdaj, kako, zakaj (itd.) nekdo nekaj dela.

 • Linda runs very fast. = Linda hitro teče. (Kako teče Linda? –Hitro.)


POLOŽAJ PRISLOVOV V STAVKU

Prislovi so pojavljajo na različnih mestih v stavku. Obstajajo trije najpogostejši položaji, vendar je veliko izjem.

Trije najpogostejši položaji prislovov:

1) Prislov na začetku stavka

 • Unfortunately, we arrived too late. = Na žalost smo prispeli prepozno.

2) Prislov na sredini stavka

 • She often writes emails. = Pogosto piše elektronska sporočila.

3) Prislov na koncu stavka

 • Jožica goes to Kolosej every weekend. = Jožica gre v Kolosej vsaj vikend.

Prislova nikoli ne postavimo med glagol in predmet.

 • They seldom watch TV.  (– prav)= Redko gledajo TV.
 • They watch seldom TV.  (- narobe)


VRSTE PRISLOVOV:

1)      Krajevni prislovi

Po teh se vprašamo z vprašalnicami kje/kam/od kje...

 • She has lived there all her life. = Celo življenje že živi tam.
 • She still lives here. = Še vedno živi tu.
 • Turn left. = Zavij levo.
 • You will see the bank on the right. = Na levi boš videl banko.
 • You can see this everywhere. = To lahko vidiš vsepovsod.
 • Come early. = Pridi zgodaj.

2)      Vzročni prislovi

Po teh se vprašamo: Zakaj?/ S kakšnim namenom?

 • She stopped at the supermarket to buy some food. = Ustavila se je v supermarketu, da bi kupila nekaj hrane.
 • She waited for the sales to spend less money. = Čakala je na razprodaje, da bi zapravila manj denarja.

3)      Časovni prislovi

Po teh se vprašamo z vprašalnicami kdaj/od kdaj/do kdaj...

 • She called me yesterday morning. = Klicala me je včeraj zjutraj.
 • It is getting dark now. = Zdaj se že temni.
 • She ate her supper first. = Ona je najprej pojedla svojo večerjo.
 • They arrived early. = Zgodaj so prispeli.

4)      Prislovi pogostnosti

Vprašamo se : kako pogosto?

 • I often meet her. = Pogosto jo srečam.
 • They sometimes watch TV. = Včasih gledajo televizijo.
 • He is never late. = On nikoli ne zamuja.
 • I seldom talk to her. = Redko govorim z njo.
 • He frequently calls me. = Pogosto me kliče.
 • They do not usually eat in restaurants. = Ponavadi ne jedo v restavracijah.

"Never", "seldom", "rarely" in druge prislove pogostnosti, ki imajo negativni pomen ne uporabljamo v stavkih, ki so zanikani (v angleščini namreč nikoli dvakrat ne zanikamo):

 • We never do not eat fish.
 • They are not rarely late.

5)      Načinovni prislovi

Te v večini tvorimo iz pridevnikov.

Pridevnik (kakšen?)

Prislov (kako?)

Matjaž is a quiet boy. = Matjaž je tih fant.

He speaks quietly. = On govori (po)tiho.

Matjaž is very quiet. = Matjaž je zelo tih.

 

Po načinovnih prislovih se vprašamo z vprašalnico "kako?" in opisujejo glagol (1), pa tudi pridevnike (2), druge prislove (3) ali cele stavke (4).

1) He speaks loudly. = Govori glasno.

2) This dinner was extremely/very/pretty/quite tasty. = Ta večerja je izjemno/zelo/dokaj/še kar okusna.

Prislovom, ki opisujejo pridevnike, rečemo tudi poudarjalni, ker poudarijo pomen pridevnikov.

3) The athlete jumped surprisingly well. = Atlet je skočil presenetljivo dobro.

4) Interestingly, they did not complain. = Zanimivo, se niso pritoževali.

Oblika

Pridevnik + obrazilo "-ly"

Pridevnik

Prislov

important

importantly

calm

calmly

successful

successfully

loud

loudly

wild

wildly

innocent

innocently

Izjeme:

good

well

fast

fast

hard

hard

Niso vse besede, ki se končajo na "–ly",  prislovi:

1) Pridevniki, ki se končajo na -ly:

 • silly, lonely, lovely, ugly, deadly, etc.

Pridevniki, ki se končajo na "–ly", nimajo prislova.

2) Samostalniki, ki se končajo na "–ly":

 • bully, Italy, melancholy, belly, butterfly, July, etc.

3) Glagoli, ki se končajo na "–ly":

 • bully, rely, apply, supply, etc.

Črkovanje:

 1. Če se pridevnik konča na  "-y", ima prislov končnico "-ily" (happy - happily)
 2. Če se pridevnik konča na  "-ble", ima prislov končnico "-bly" (comfortable - comfortably)
 3. Če se pridevnik konča na  "-ic", ima prislov končnico "-ically" (dramatic- dramatically)

Stopnjevanje prislovov:

Kot pridevniki se tudi prislovi stopnjujejo. Poleg osnovnika imajo še primernik in presežnik.

Večina prislovov se primerja z drugim prislovom.
"More" in "less" se uporabljata za tvorjenje primernika.
"Most" in "least" se uporabljata za tvorjenje presežnika.

 • I sing beautifully (or horribly).= Krasno pojem. (ali grozno)
 • I sing more beautifully (or more horribly). = Bolj krasno pojem (ali bolj grozno)
 • I sing most beautifully (or most horribly). = Najbolj krasno pojem (ali najbolj grozno)

  Pri stopnjevanju obstajajo tudi izjeme:
  • late/lately later latest
  • little less least
  • much more most
  • well better best
  • bad/badly worse worst
  • far farther/further farthest/furthest
 • Nekateri prislovi pa se zaradi svoje narave sploh ne stopnjujejo:
  almost, before, there, now, then, again, ever, never, here, there, thus, too, twice, very.

  • Tvorjenje prislovov
  • Tvorjenje prislovov
  • Dopolnjevanje s prislovi ali pridevniki
  • Dopolnjevanje s prislovi ali pridevniki
  • Dopolnjevanje s prislovi ali pridevniki
  • Dopolnjevanje s prislovi ali pridevniki
  • Stopnjevanje prislovov [2]
  • Stopnjevanje prislovov [1]
  • Dopolnjevanje s pridevnikom ali prislovom
  • Stopnjevanje prislovov v stavku (samo primerniki)
  Naša ponudba