Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Pridevniki = Adjectives

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Pridevniki = Adjectives"

Po pridevnikih se vprašamo z vprašalnico "kakšen/-a/-o".  Pridevniki so besede, ki natančneje opisujejo samostalnike (npr.: business, people)  ali zaimke (npr.: it, she, they). V angleščini se pridevniki ne prilagajajo spolu, sklonu in številu samostalnika (npr.: smart girl, smart boys).


VRSTNI RED PRIDEVNIKOV

Kadar se pred samostalnikom zvrsti več pridevnikov, morajo biti ti v določenem zaporedju, in sicer:

quantifier

člen, svojilni zaimek, kazalni zaimek

število, zaporedna številka

velikost, kvaliteta

oblika

barva

izvor

material

some of
all of
both

a, an, the
this, that
her, his

four
third
next

interesting
big
amazing

round
square
flat

pink
white
green

Greek
Irish
Czech

silver
iron
gold
wood

 

STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV

V slovenščini pridevnike stopnjujemo (lep, lepši, najlepši), isto počne tudi angleščina.

Kot slovenščina, tudi angleščina pozna tri stopnje (osnovenik, primernik, presežnik).

Angleščina je podobna slovenščini tudi v tem, da stopnjuje na dva načina. Z obrazili (nov-novejši-najnovejši; v ang.: new-newer-the newest) in opisno (zanimiv-bolj zanimiv-najbolj zanimiv; v ang.: interesting-more interesting- the most interesting): 

1. način: z obrazili "–er/ -est"

 • rich – richer – the richest

Obrazila "–er/ -est" uporabljamo z naslednjimi pridevniki:

1.1.pridevniki, ki imajo samo en zlog

 • high   - higher   - the highest
 • young  - younger  - the youngest
 • clean  - cleaner  - the cleanest

1.2. dvozložnimi pridevniki in se končajo na sledeče črke:

a) črko "-y"

 • dirty- dirtier – the dirtiest
 • easy – easier – the easiest

b) na " -er"

 • clever – cleverer – the cleverest

c) na "-le"

 • simple – simpler – the simplest

d) na " -ow"

 • narrow – narrower – the narrowest

POŠLJITE MI KNJIGO

Posebnosti pri črkovanju

nice

nicer

nicest

če se pridevnik že konča na "-e", samo dodamo "-r"

fat

fatter

fattest

če se pridevnik konča na soglasnik, pred njim pa stoji kratek samoglasnik, se soglasnik pri stopnjevanju podvoji

thin

thinner

thinnest

happy

happier

happiest

"-y" gre v "-i" (ker je pred "–y" soglasnik)


2.
način: opisno, z "more/ the most"

 • expensive – more expensive – the most expensive

Na ta način se stopnjujejo vsi pridevniki z dvema ali več zlogi.

 • important – more important – the most important
 • profitable – more profitable – the most profitable
 • valuable – more valuable – the most valuable

Izjeme:

 • good → better → the best
 • bad → worse → the worst
 • much→ more → the most (“much” se uporablja z neštevnimi samostalniki)
 • many→ more → the most (“many” se uporablja s števnimi samostalniki)
 • little→ less→ the least
 • little → smaller → the smallest

 

3. ostali načini primerjanja

3.1. Enakost dveh pojmov izražamo z "as...as":

 • Our house is as big as Peter’s  house.= Naša hiša je tako velika kot Petrova.

3.2. Neenakost izražamo z zanikanjem in "as...as":

 • Our house isn't as big as Jože's house. (A<B) = Naša hiša ni tako velika kot Jožetova.

Neenakost izražamo tudi s primernikom, ki mu dodamo than:

 • Jože's house is bigger than our house. (A>B) = Jožetova hiša je večja kot naša.
 • My motorbike is faster than Tilen's.= Moj motor je hitrejši kot Tilnov.
 • Tilen's motorbike is slower than mine.= Tilnov motor je počasnejši od mojega.

Pazite zapis: then (potem), than (kot).


POSAMOSTALJENI PRIDEVNIKI

Da bi v angleščini iz pridevnika naredili samostalnik, moramo pridevniku dodati eno izmed naslednjih besed: one/ones, thing, person, people, man/woman.

 • I want the big one. = Želim velikega.
 • Take the blue one. = Vzemi modrega.

 • Izbiranje ustreznega vrstnega reda pridevnikov [1]
 • Izbiranje ustreznega vrstnega reda pridevnikov [2]
 • Izbiranje ustreznega vrstnega reda pridevnikov [3]
 • Stopnjevanje pridevnikov
 • Stopnjevanje pridevnikov (v povedih)
Naša ponudba