Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Odvisni stavki = Relative Clauses

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Odvisni stavki = Relative Clauses"

1) Poglejmo si sledeči stavek:

 

 • The man who owns this car is my tennis instructor. = Moški, ki je lastnik tega avta, je moj učitelj tenisa.

"who owns this car" je odvisni stavek

 

2) Odvisni stavek je sestavni del povedi. Pove nam, o kateri oziroma kakšne vrste osebi ali stvari je govora. Osebo ali stvar dodatno in natančneje opiše ali določi. Če bi izpustili ta del povedi, pri omejevalnih odvisnih stavkih (več o teh v nadaljevanju) ne bi vedeli koga oziroma kaj ima govorec v mislih:

 

 • The man who is wearing a red tie runs a big company. = Moški, ki nosi rdečo kravato, vodi veliko podjetje. ("who is wearing a red tie" nam pove kateri moški)
 • People who live in this part of the city are all very wealthy. = Ljudje, ki živijo v tem delu mesta, so vsi zelo bogati. ("who live in this part of the city" nam pove kateri ljudje)

POŠLJITE MI KNJIGO Z VAJAMI IN REŠITVAMI

3) Odvisni stavki iz dveh povedi naredijo eno, pri čemer "who/what/which" v odvisnih stavkih nadomeščajo zaimke/osebe/stvari. Rečemo torej:

 

 • This is the bike which costs over €2,000. = To je kolo, ki stane preko €2.000.

Namesto tega bi lahko imeli dve povedi: "This is a bike. The bike/It costs over €2,000."

 

4) "Who" je v rabi za osebe in nadomešča zaimke "he/she/they":

 

 • The man-he owns this car- is my tennis instructor. = Moški - on je lastnik tega avta - je moj učitelj tenisa.
  The man who owns this car is my tennis instructor. = Moški, ki je lastnik tega avta, je moj učitelj tenisa.
 • I live near a man – he has won has a jackpot. = Živim blizu moškega – on je zadel glavno nagrado.
  I live near a man who won a jackpot. = Živim blizu moškega, ki je zadel glavno nagrado.

Še nekaj primerov:

 • Where is the book which I lent you? = Kje je knjiga, ki sem ti jo posodila?
 • There is the man who is a national champion in swimming. = Tam je moški, ki je državni prvak v plavanju.

 

5) Ko govorimo o osebah v odvisnih namesto "who" lahko rečemo tudi "that", vendar samo v omejevalnih odvisnih stavkih (razloženi so v nadaljevanju):

 

 • The police interrogated a woman that supposedly cooperated in the murder. = Policija je zaslišala žensko, ki naj bi sodelovala v umoru.

 

6) Ko govorimo o stvareh v odvisnih stavkih uporabimo bodisi "which" ali "that", vendar "that" samo v omejevalnih odvisnih stavkih (razloženi so v nadaljevanju):

 

 • This is the newspaper that came out yesterday. = To je časopis, ki je izšel včeraj.

Še nekaj primerov:

 • I don't like dishes that/which contain no meat. = Ne maram jedi brez mesa.
 • Hank is talking about the new taxes that/which came into force last month. = Hank govori o novih davkih, ki so stopili v veljavo prejšnji mesec.
 • It was a relationship that/which left him broken-hearted. = Bilo je razmerje, ki ga je pustilo z zlomljenim srcem.

 

7) Odvisnike uporabljamo tudi pri tvorjenju definicij:

 

 • A singer is someone who sings. = Pevec je nekdo, ki poje.

 

8) Pogosto lahko "who/that/which" izpustimo

 

a) Kadar nastopajo "who/that/which" v vlogi predmeta v odvisnem stavku, jih lahko izpustimo. Izpust ni možen, ko se pojavijo v vlogi osebka.

Poglejmo si stavke, kjer so"who/that/which" predmet stavka:

 • I want to watch a film. The film was directed by Steven Spielberg.

The film which I want to watch was directed by Steven Spielberg. = Film, ki ga želim videti, je režiral Steven Spielberg. ("Which" = "the film" je predmet in "I" je osebek.)

 • Can you see a girl? I am telling you about this girl.

Can you see the girl who I am telling you about? = Vidiš dekle, o kateri ti govorim? ("Who" = "the girl" je predmet in "I" je osebek.)

Da sta v obeh zgornjih primerih  “which/who” v vlogi predmeta, vemo po tem, da jima sledi osebek, v obeh zgornjih primerih je to zaimek “I”; če bi bila v vlogi osebka, bi jima sledil glagol.

Kadar so "who/that/which" predmeti v stavku, jih lahko izpustimo. Lahko torej rečemo:

 • The film (which/that) I want to watch was directed by Steven Spielberg. = Film, ki ga želim videti, je režiral Steven Spielberg.
 • Have you received the shipment (that/which) we sent yesterday? = Ste prejeli pošiljko, ki smo jo poslali včeraj?
 • The picture (that/which) Helen took looks nice. = Slika, ki jo je naredila Helena, zgleda lepa.
 • Is there anything (that/which) I can do? = Lahko kaj naredim?

b) “Who/that/which” ne moremo izpustiti, kadar ti igrajo vlogo osebka v odvisnem stavku:

 • The man who/that owns this car is my tennis instructor. = Moški, ki je lastnik tega avta, je moj trener tenisa.

The man who owns this car. ("Who" = "the man" =  osebek)

 • This is the bike which/that costs over €2,000. = To je kolo, ki stane preko 2.000€.

The bike that costs over €2,000. ("That" = "the bike" =  osebek)

Kadar je govora o osebku odvisnega stavka, ne moramo izpustiti "who/that/which". Ne moremo reči: "The man owns this car is my tennis instructor." ali "This is the bike costs over €2,000."

Da sta v vseh zgornjih primerih  “who/which” v vlogi osebka, vemo po tem, da jima sledi glagol, v prvem primeru “owns” v drugem primeru “costs”.

Bodite pozorni na to, da ne dodajate zaimkov na koncu odvisnih stavkov:

 • The money you earned... = Denar, ki si ga prislužil. (Ne rečemo: The money you earned it...)
 • The car they rented... = Avto, ki so ga najei.. (Ne rečemo: The car they rented it…)

 

 • Izbiranje ustreznih zaimkov, ki uvajajo odvisne stavke
 • Izbiranje ustreznih zaimkov, ki uvajajo odvisne stavke
 • Izbiranje ustreznih zaimkov, ki uvajajo odvisne stavke
 • Izbiranje odvisnih stavkov z vejicami ali brez
 • Izbiranje odvisnih stavkov z vejicami ali brez
 • Spajanje dveh povedi v eno
 • Spajanje dveh povedi v eno
Naša ponudba