Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Glagoli na "-ing" / "to"-nedoločniki / goli nedoločniki = Verbs Ending in "-ing" / "to" Infinitives / Bare Infinitives

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Glagoli na "-ing" / "to"-nedoločniki / goli nedoločniki = Verbs Ending in "-ing" / "to" Infinitives / Bare Infinitives"

 

+ “to”-nedol.

+ goli nedol.

+ gl.na “-ing”

+goli nedol. ali gl. na “-ing”

+ “to”-nedol. ali gl. na “-ing”

+ that +stavek

+ predmet + “to”-nedol. ali gl. na “-ing”

+ predmet + “to”-nedol.

agree

let

appreciate

hear

attempt

admit

require

advise

appear

help

avoid

see

begin

advise

allow

assist

arrange

make

burst out

watch

can't bear

agree

consider

beg

ask

 

can't stand

 

continue

appear

forbid

bribe

want

 

contemplate

 

forget*

threaten

imagine

command

choose

 

delay

 

go on*

arrange

permit

dare

dare

 

deny

 

hate

decide

 

employ

decide

 

detest

 

intend

demand

 

enable

demand

 

dislike

 

love

deny

 

encourage

deserve

 

endure

 

mean

expect

 

instruct

expect

 

enjoy

 

plan

warn

 

invite

fail

 

escape

 

prefer

forget

 

lead

grow

 

suggest

 

propose

happen

 

order

happen

 

resent

 

need*

hope

 

persuade

wish

 

fancy

 

remember*

intend

 

select

help

 

feel like

 

start

learn

 

send

hope

 

finish

 

stop*

mean

 

teach

hurry

 

give up

 

try*

mention

 

tell

learn

 

involve

 

regret*

order

 

train

neglect

 

it's no good/use

 

 

persuade

 

urge

refuse

 

keep on

 

 

plan

 

warn

threaten

 

leave off

 

 

wish

 

 

struggle

 

mention

 

 

pretend

 

 

offer

 

mind

 

 

promise

 

 

pay

 

miss

 

 

propose

 

 

plan

 

postpone

 

 

regret

 

 

manage

 

practise

 

 

remember

 

 

pretend

 

put off

 

 

resent

 

 

promise

 

 

 

 

tell

 

 

seem

 

 

 

 

seem

 

 

 

 

 

 

 

suggest

 

 

 

 

 

 

 

swear

 

 

 

 

 

 

 

teach

 

 

POŠLJITE MI KNJIGO Z VAJAMI

1) + “to”-nedoločnik

 • She agreed to come. = Strinjala se je, da pride.
 • He wanted to apologize. = Želel se je opravičiti.

2) + goli nedoločnik

 • My parents let me wear whatever I want. = Starši mi pustijo nositi karkoli želim.
 • My friend made me confess. = Prijatelj me je prisilil, da sem priznal.

3) + glagol na “-ing”

 • Sandra suggested going out. = Sandra je predlagala, da gremo ven.
 • She felt like eating pasta. = Zaželela si je testenine.

4) + goli nedoločnik ali glagol na “-ing”

 • I heard him explain/explaining it. = Slišala sem, da je to razložil/razlagal.
 • He watched her go/going. = Gledal je, ko je odšla/odhajala.

5) + “to”-nedoločnik ali glagol na “-ing”

 • He began to talk/talking about his past. = Začel je govoriti o svoji preteklosti.
 • I plan to take/taking a course. = Nameravam začeti s tečajem.

6) + that + stavek

 • He decided that he would quit his job. = Odločil se je, da bo pustil službo.
 • We expect that this research will take quite a lot of time. = Pričakujemo, da nam bo ta raziskava vzela veliko časa.

7) + predmet + “to”-nedoločnik ali glagol na “-ing”

 • Your father will forbid you to marry/marrying this boy. = Oče ti bo prepovedal, da se poročiš s tem fantom.
 • The security system will not permit you to enter/entering without the card. = Varnostni sistem vam ne bo dovolil vstopa brez kartice.

8) + predmet + “to”-nedoločnik

 • My mother taught me to ride a bike. = Mama me je naučila voziti kolo.
 • Larry’s neighbor advised me to use another bait. = Larryjev sosed mi je svetoval, naj uporabim drugo vabo.
 • Izbiranje ustrezne oblike glagola (glagol na "-ing", goli nedoločnik, nedoločnik) 1
 • Izbiranje ustrezne oblike glagola (glagol na "-ing", goli nedoločnik, nedoločnik) 2
 • Izbiranje ustrezne oblike glagola (glagol na "-ing", goli nedoločnik, nedoločnik) 3
 • Izbiranje ustrezne oblike glagola (glagol na "-ing", goli nedoločnik, nedoločnik) 4
 • Izbiranje ustrezne oblike glagola (glagol na "-ing", goli nedoločnik, nedoločnik) 5
 • Izbiranje ustrezne oblike glagola (glagol na "-ing", goli nedoločnik, nedoločnik) 6
 • Izbiranje ustrezne oblike glagola (glagol na "-ing", goli nedoločnik, nedoločnik) 7
Naša ponudba