Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Present Tense Continuous

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Present Tense Continuous"

1) RABA

 

1)      Trajajoče dejanje v času govora (now, at the moment):

 • Blaž  is watching TV now. = Blaž pravkar gleda televizijo.
 • She’s writing a report. = Ona piše poročilo.

2)      Načrt v bližnji prihodnosti (pogosto za sestanke/srečanja in skupaj s prislovi tomorrow, soon, next week/month...):

 • She is meeting our CEO next week. = Naslednji teden bo spoznala našega izvršnega direktorja.

V tej rabi se pogosto pojavijo glagoli see, meet, go, come, leave, stay, arrive:

 • We are leaving next week. = Drug teden odhajamo.

3)      Začasna dejanja, ki se ne odvijajo ravno v času govora, temveč okrog časa govora (pogosto s prislovi: today, this week/month/year):

 • I am reading a really interesting book this week. = Ta teden berem zelo zanimivo knjigo.
 • My friend is renovating his apartment. = Moj prijatelj prenavlja stanovanje.

5)      Trendi:

 • More and more people are using Facebook. = Vse več ljudi uporablja Facebook.

6)      Ponavljajoča se dejanja, ki se govorcu zdijo nadležna  (navadno skupaj z:always/constantly/forever/continually):

 • Andrej is always picking his nose. (I don't like it.)= Andrej si kar naprej vrta po nosu.

Simple Present:

 • Andrej picks his nose. (Here I don't show my dislike.) = Andrej si vrta po nosu.

Priskrbi si knjigo z razlagami časa "Present Tense Continuous"

2) OBLIKA

 

Ustrezna oblika glagola "to be" v sedanjiku ("am/are/is"*) + nedoločnik + obrazilo "-ing"

*am: z “I”

is: s “he/she/it”

are: z “we/you/they”

 

3) TRDILNE/NIKALNE/VPRAŠALNE POVEDI

+

am listening to music. (“am” lahko okrajšamo z “’m”: I’m listening to music.)
He/she/it is listening to music. (“is” lahko okrajšamo s “’s”: He’s listening to music.)
We/you/they are listening to music. (“are” lahko okrajšamo z “’re”: We’re listening to music.)

Torej uporabite "am" z "I", "is" s "he, she, it" in z ostalimi zaimki "are".

-

V nikalnih stavkih samo zanikamo pomožni glagol (am not/is not/are not):
am not listening to music. (“am” lahko okrajšamo z “’m”: I’m not listening to music.)
He/she/it is not listening to music. (“is not” lahko okrajšamo z “isn’t”)

We/you/they are not listening to music. (“are not” lahko okrajšamo z “aren’t”)
?
Pri vprašalnih povedih pred osebek damo pomožni glagol ("am/are/is").

Torej: pomožni glagoli + osebek + polnopomenski glagoli + ostalo:
Amlistening to music? 
Is he/she/it listening to music? 
Are we/you/they listening to music?

 

4) PRISLOVI

 

 • now
 • at the moment

Pod rabo številka 3 (za dejanja okoli časa govora) uporabljamo tudi druge prislove: today, at present, this week/month/year.

Pogosto za glagoli, ki sami po sebi nakazujejo, da bo govora o dejanju, ki se vrši v času govora: Look!/Listen!

 

5) POSEBNI GLAGOLI

 

Z nekaterimi posebnimi glagoli ne uporabljamo časa "Present Continuous". To so glagoli, ki izražajo čustva (want, like, dislike, wish, love, prefer, hate, adore), stanja (belong, remain, own, seem, have, contain), miselne procese (understand, know, realize, think ), zaznavanje (smell, feel, taste, see, hear):

 • I understand Chinese. = Razumem kitajsko.
 • He doesn't like meat. = Ne mara mesa.
 • I know him. = Poznam ga.
 • I have a big house. = Imam veliko hišo.

Včasih nekatere izmed teh glagolov uporabimo v "Present Continuous", vendar se jim s tem spremeni pomen in tudi v slovenščino jih drugače prevedemo:

-think

 • What are you thinking about? = O čem razmišljaš?
 • What do you think? = Kaj misliš?

-see

 • I see you. = Vidim te.
 • He's seeing his boss in two hours. = S šefom se sreča čez dve uri. (fiksno dogovorjeni sestanek)
 • The group is seeing the Statue of Liberty.  = Skupina si ogleduje kip svobode. (ogledovati si)

-have

Kadar ni v pomenu lastnine, temveč izraža aktivnost in se pojavlja skupaj z: a bath/shower/meeting/appontment/breakfast/snack/lunch/dinner...

 • He is having a shower. = Tušira se. (tu je "have" v pomenu aktivnosti, ne lastnine)
 • She has two children. = Ima dva otroka.

-smell

 • This soup smells great. = Ta juha diši odlično.
 • My dog is smelling your shoes. = Pes ovohava tvoje čevlje.

-feel

 • I feel pain in my lower back. = V križu čutim bolečino.
 • She is feeling objects in the dark. = V temi otipava predmete.

-taste

 • This pizza tastes delicious. = Pizza je odličnega okusa.
 • The gourmet is tasting the dessert. = Gurman okuša sladico.

-hear

 • Do you hear the train? = Slišiš vlak?
 • The police are hearing the man who saw the accident. = Policija zaslišuje moškega, ki je videl nesrečo.

6) ČRKOVANJE

7) RAZLIKOVANJE ČASA "PRESENT TENSE CONTINUOUS" OD OSTALIH ČASOV

 • Dodajanje obrazila "-ing" glagolom
 • Vstavljanje glagolov v čas "Present Tense Continuous" (trdilne povedi)
 • Vstavljanje nikalnih oblik glagolov v čas "Present Tense Continuous" (nikalne povedi)
 • Vstavljanje glagolov v vprašanja v času "Present Tense Continuous" (vprašalne povedi)
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (1)
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (2)
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (3)
 • Vsi prihodnjiki (1)
 • Vsi prihodnjiki (2)
 • Vsi prihodnjiki (3)
Naša ponudba