Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Vsi angleški časi (mešano) = All English Tenses (Mixed)

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Vsi angleški časi (mešano) = All English Tenses (Mixed)"

1) RAZLIKA MED ČASOMA "PRESENT SIMPLE" IN "PRESENT CONTINUOUS"

 

"Present Simple" uporabljamo, ko govorimo o stalnih navadah, rutinah in splošnih resnicah.

"Present Continuous" uporabljamo, ko govorimo o dejanjih, ki se dogajajo v sedanjosti, vendar se bodo zaključila ali ko govorimo o fiksnih dogovorih za bližnjo prihodnost.

 • I play the piano. = Igram klavir. (Igranje klavirja je tukaj nekaj, kar govorec  stalno počne, njegova rutina, navada, stalno dogajanje.)
 • am playing the piano. = (Ta trenutek) igram klavir. (Igranje klavirja se tukaj vrši v času govora, to je začasno dogajanje.)
 • I usually work in the mornings but this week I am working in the afternoon. = Ponavadi delam zjutraj, ta teden pa delam popoldne. (popoldansko delo je začasno)

 

2) RAZLIKA MED ČASOMA "PAST SIMPLE" IN "PAST CONTINUOUS"

 

1) "Past Simple" izraža kratko preteklo dovršeno dejanje:

 • She wrote a letter. = Napisala je pismo.

2) "Past Continuous" izraža trajajoče nedovršeno dejanje:

 • She was writing a letter yesterday morning. = Včeraj zjutraj je pisala pismo.

POŠLJITE MI KNJIGO

3) RAZLIKA MED ČASOMA “PRESENT PERFECT SIMPLE” IN “PRESENT PERFECT CONTINUOUS”

 

1) “Present Perfect Simple” bolj poudarja rezultat (na primer število), “Present Perfect Continuous” pa osebo, ki je dejanje vršila in trajanje dejanja:

 • How many books have you translated? = Koliko knjig si že prevedla?
 • How long have you been translating this book? = Kako dolgo že prevajaš to knjigo?

2) “Present Perfect Simple”  se uporablja za prekinjeno dejanje, “Present Perfect Continuous” pa za neprekinjeno dejanje:

 • She has travelled by plane five times.  = Petkrat je že potovala z letalom.
 • She has been travelling by plane for more than an hour. = Že več kot eno uro potuje z letalom.

3) Če je glagol dovršen uporabimo v angleščini "Present Perfect Simple" in če je nedovršen "Present Perfect Continuous":

 • have been reading this book for a month. = To knjigo berem že en mesec.
 • have read a book.= Prebrala sem knjigo.

 

4) RAZLIKA "PAST SIMPLE/PRESENT PERFECT SIMPLE"

 

Glavna razlika med časoma je, da ima "Present Perfect Simple" posledico v sedanjosti; medtem ko se je dejanje v času "Past Simple" zaključilo v preteklosti in nima zveze s sedanjostjo.

 • I have written a book. = Napisala sem knjigo. (Do sedaj sem napisala eno. Ker sem še živa, bom mogoče še kakšno.)
 • Shakespeare wrote a lot of books. = Shakespeare je napisal veliko knjig. (Shakespeare ni več živ in ne more več pisati.)
 • I lived in Vrhnika. = Živela sem na Vrhniki. (Zdaj ne živim več na Vrhniki, dejanje je zaključeno.)
 • I have lived in Vrhnika for 3 years. = Na Vrhniki živim že tri leta. (Dejanje se je začelo v preteklosti in še kar traja.)
 • Did you receive the letter this morning. = Si danes zjutraj prejel pismo? (Jutro je že mimo, možnosti, da ga dobi zjutraj, ni več.)
 • Have you received the letter this morning. = Si danes zjutraj prejel pismo? (Jutro še traja, lahko ga še dobi.)
 • I have washed my hands. = Umila sem si roke. (Sedaj so čiste.)
 • I washed my hands. = Umila sem si roke. (Samo navajam preteklo dejanje. Do sedaj so se roke morda že umazale.)

5) RAZLIKE MED "PAST PERFECT SIMPLE" IN "PAST PERFECT CONTINUOUS"

 

Oba časa se nanašata na dejanja, ki so se zgodila pred neko časovno točko v preteklosti, oziroma pred nekim drugim dejanjem v preteklosti. Razlika med časoma je, da je bilo pri času "Past Perfect Simple" dejanje končano (v slovenščino ga prevedemo z dovršnim glagolom), medtem ko pri času "Past Perfect Continuous" (v slovenščino ga prevedemo z nedovršnim glagolom) dejanje ni bilo dovršeno in je še trajalo.

 • I had written the report before I went out. = Preden sem šel ven sem napisal poročilo. (Poročilo je dokončano.)
 • I had been writing the report before I went out. = Preden sem šel ven, sem pisal poročilo. (Čas pove, da dejanja ni bilo dokončano; poročila nisem napisal do konca.)

 

6) RAZLIKA MED "PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS/FUTURE SIMPLE/GOING TO FUTURE" V RABI ZA PRIHODNOST

 

1) "Present Simple" se nanaša na prihodnost, ko je govora o urnikih/prireditvah/voznih redih:

 • His lectures start at nine. = Njegova predavanja se začnejo ob devetih.
 • The plane leaves at 5.30. = Letalo odleti ob 5.30.
 • The concert starts at ten. = Koncert se začne ob desetih.

2) "Present Continuous" uporabljamo skupaj s prislovnim določilom, ki se nanaša na prihodnost za izražanje bližnje prihodnosti, za katero smo se že prej dogovorili (pogosto za sestanke):

 • I am meeting my new co-worker next week. = Prihodnji teden bom spoznala svojega novega sodelavca.
 • They are coming on Monday. = Prišli bodo v ponedeljek.

3) "Will-future" uporabljamo za prihodnost, ko govorimo o dejanjih, za katere se odločimo spontano, v trenutku govora, ta čas uporabljamo tudi za obljube, prošnje, predvidevanja, ponudbe:

 • Don’t get up. I will open the window. = Ne vstajaj. Bom jaz odprla okno.
 • I will write the report instead of you. = Jaz bom napisala poročilo namesto tebe.
 • It will rain tomorrow. = Jutri bo deževalo.

4) "Going to-future" uporabljamo za vnaprej načrtovana dejanja, ali predvidevanja na osnovi izkušenj (dokazov v naravi):

 • She is going to sing at the party. = Na zabavi namerava peti/bo pela.
 • Be more careful with these high heels! You are going to fall! = Bodi bolj pazljiva s temi visokimi petami! Padla boš!

ŽELIM KNJIGO

7) RAZLIKE MED "FUTURE CONTINUOUS", "FUTURE PERFECT SIMPLE" IN "FUTURE PERFECT CONTINUOUS"

 

"Future Continuous" poudarja neprekinjeno dejanje (je navadno v slovenščino preveden z nedovršnim glagolom), "Future Perfect Continuous" poudarja daljše trajanje nečesa pred nečim v prihodnosti (je navadno v slovenščino preveden z nedovršnim glagolom), "Future Perfect Simple" pa samo pove, da bo nekaj dokončano pred neko časovno točko v prihodnosti (je navadno v slovenščino preveden z dovršnim glagolom).

 • I will be writing the report at noon. = Opoldne bom pisala poročilo. (Bom sredi pisanja.)
 • I will have been writing the report for three hours by noon. = Opoldne bom že tri ure pisala poročilo. (Hočem poudariti, da sem začela pred poldnevom in je dejanje neprekinjeno trajalo ter se bo mogoče nadaljevalo še po poldnevu.)
 • I will have written the report by noon. = Opoldne bom napisala poročilo.  (Bom dokončala.)

 

 • Dopolnjevanje tabele glagolov (vse oblike) Reši
 • Vsi pretekliki (4)
 • "Past Tense Simple" nasproti času "Past Tense Continuous" (1)
 • Dopolnjevanje tabele glagolov (vse oblike)
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (1)
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (2)
 • "Present Simple" nasproti času "Present Continuous" (3)
 • "Present Perfect Simple" nasproti času "Past Simple" (1)
 • "Present Perfect Simple" nasproti času "Past Simple" (2)
 • "Present Perfect Simple" nasproti času "Past Simple" (3)
 • "Past Tense Simple" nasproti času "Past Tense Continuous" (2)
 • "Present Perfect Simple" nasproti času "Present Perfect Continuous" (1)
 • "Present Perfect Simple" nasproti času "Present Perfect Continuous" (2)
 • Vsi pretekliki (1)
 • Vsi pretekliki (2)
 • Vsi pretekliki (3)
 • Vsi prihodnjiki (1)
 • Vsi prihodnjiki (2)
 • Vsi prihodnjiki (3)
Naša ponudba