Razgovor za službo = Job Interview

 • Opis
 • Naloge
V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:

"Razgovor za službo = Job Interview"

Potem, ko ste poslali svojo prijavo za željeno delovno mesto nekje v tujini, ste presrečni, ker ste prejeli povabilo na razgovor. Vendar počasi, šele od vašega razgovora bo odvisno ali boste tudi dejansko sprejeti za to delo in ali lahko začnete pripravljati kovčke. Razgovor vsekakor zahteva od vas veliko truda in priprav, ki pa bodo z našo pomočjo veliko lažje, saj vam v tem poglavju ponujamo vse potrebno, da angleški jezik ne bo ovira in da boste na razgovoru blesteli, ter si zagotovili tako željeno delovno mesto.

Sledijo torej uporabne fraze, besedišče ter seveda koristne interaktivne naloge (v zgornjem desnem zavihku "Naloge") za pripravo na razgovor v angleščini.

Morda vas utegne zanimati tudi pisanje prošnje za delo in življenjepisa.

 

1. TYPES OF INTERVIEWS = VRSTE RAZGOVOROV

 • Traditional interviews = Klasični razgovori → vključujejo splošna vprašanja tipa ‘Zakaj želite delati v tem podjetju?’ in ‘Katere so vaše prednosti in slabosti?’
 • Situational interviews = Situacijski razgovori → iskalec zaposlitve je postavljen v hipotetično situacijo in nadrejeni ocenijo, kako dobro se odreže v dani situaciji in ali je kandidat sposoben rešiti nek problem
 • Behavioral/behavioural interviews = Vedenjski razgovori → temeljijo na vprašanjih, ki preizkušajo preteklo vedenje iskalca zaoslitve, npr. kako je odreagiral v določenih situacijah: ‘Kaj mi lahko poveste o tem, ko niste dosegli pričakovanih ciljev/ste izgubili ta posel?’
 • Stress/intimidation interviews = Stresni razgovori → delodajalci načrtno poskušajo preveriti kandidata, kako se obnese pod stresom; postavijo mu provokativno ali sarkastično izjavo, morda pustijo iskalca zaposlitve dolgo čakati in ocenijo njegov odziv
 • Screening interviews = Opazovalni/testni razgovori → razgovor pripravi in ga vodi nekdo, ki je usposobljen za psihološko ocenjevanje kandidatov in lahko tako izloči neustrezne kandidate

2.      USEFUL VOCABULARY = UPORABNO BESEDIŠČE

 • Accomplishments = Dosežki (v svoji karieri, ki jih poudariš pri iskanju službe)
 • Applicable skills = Uporabne spretnosti/veščine
 • Applicant = Kandidat
 • Application = Prijava
 • Application form = Prijavnica
 • Apprentice/trainee = Pripravnik
 • Apprenticeship = Pripravništvo
 • Assessment = Ocena
 • Background check = Preverjanje (ko delodajalec preveri resničnost podatkov, ki jih iskalec zaposlitve navede v življenepis oz. prijavo)
 • Cold call = Stik, ki ga iskalec zaposlitve naredi čeprav ni bilo razpisanega določenega delovnega mesta
 • Commuter = Delavec, ki se redno vozi na delovno mesto/vozač
 • Cover letter = Spremno pismo (ki ga iskalec zaposlitve doda k življenepisu)
 • Curriculum vitae (CV) = Življenjepis/CV
 • Declining letter = Pismo, ki ga pošljemo delodajalcu in s katerim zavrnemo ponudbo za delo
 • Employee = Zaposleni
 • Employer = Delodajalec
 • Employment = Zaposlitev
 • Employment gaps/breaks = Čas/obdobja med različnimi zaposlitvami nekega posameznika, ko je le-ta nezaposlen
 • Flex(i)time = Sistem, pri katerem zaposleni sam izbere kdaj začne in konča delo, mora pa opraviti določeno število ur
 • Full-time job = Služba s polnim delovnim časom
 • Interlocutor = Sogovornik
 • Job = Zaposlitev/služba
 • Job interview = Razgovor (za službo)
 • Job position = Delovno mesto
 • Job seeker = Iskalec zaposlitve
 • Marital status = Status o tem ali je nekdo poročen ali ne
 • Negotiations = Pogajanja
 • Occupation = Zaposlitev/profesija
 • Part-time job = Služba z nepolnim delovnim časom/s polovičnim delovnim časom
 • Performance = Delo/izvšitev
 • Persuasive = Prepričljiv
 • Probation = Preizkusna doba
 • Profession = Profesija/poklic
 • Qualification = Kvalikifikacija/usposobljenost
 • Reference = Priporočilo/referenca
 • Regular job = Redna služba/zaposlitev
 • Rejection = Zavrnitev
 • Responsibilities = Odgovornosti
 • Resume= Povzetek o karieri in dosežkih nekoga = rezime
 • Salary (for professional workers or for people working in an office/every month) = Plača (vsak mesec)
 • Selection = Izbira
 • Skilled worker = Izkušeni delavec

 • Strenghts = Moči/prednosti
 • Communication skills = Komunikacijske sposobnosti
 • Competent = Sposoben
 • Creativity = Kreativnost/izvirnost
 • Determination = Odločnost
 • Diplomatic = Diplomatičen
 • Efficiency = Učinkovitost
 • Experiences = Izkušnje
 • Flexibility = Prilagodljivost/fleksibilnost
 • Genuine = Pristen/odkrit
 • Honest = Pošten
 • Innovative = Inovativen
 • Mature = Zrel
 • Motivated = Motiviran
 • Practiced = Izkušen/spreten
 • Prepared = Pripravljen
 • Reliable = Zanesljiv
 • Resourceful = Iznajdljiv/domiseln
 • Self-confidence = Samozavest
 • Self-disciplined = Samodiscipliniran
 • Self-sufficient = Samostojen/neodvisen
 • Sincere = Iskren
 • Trustworthy = Vreden zaupanja
 • Versatile = Vsestranski
 • To accomplish = Doseči
 • To advertise = Objaviti
 • To apply for a job = Prijaviti se za neko delovno mesto
 • To asses = Oceniti
 • To be unemployed/to be out of work/to be on the dole (BrE) = Biti brezposeln/nezaposlen
 • To employ = Zaposliti
 • To excel (in) = Odlikovati se v
 • To fire/sack (BrE)/dismiss somebody/to give somebody notice = Nekoga odpustiti
 • To get a raise (AmE)/rise (BrE) = Dobiti višjo plačo
 • To handle = Izpeljati
 • To negotiate = Pogajati se
 • To quit/to resign/to hand in one’s notice = Dati odpoved
 • To recruit = Zaposlovati/Novačiti (nove zaposlene)/rekrutirati
 • To reemploy = Ponovno zaposliti
 • To reject = Zavrniti
 • To run a firm/business = Voditi/upravljati podjetje/posel
 • To select = Izbrati
 • To work in shifts = Delati v izmenah/delati izmensko
 • To work overtime = Delati nadure
 • Trade = Obrt
 • Training = Izobraževanje/urjenje
 • Unemployment = Brezposelnost
 • Unemployment benefit/Dole money (BrE) = (Socialna) podpora za brezposelne
 • Vacancy = Prosto delovno mesto
 • Wage cut = Znižanje plače
 • Wage group = Plačna skupina
 • Wage/wages (for work or services/every week) = Plača (vsak teden)
 • Weaknesses = Pomanjkljivosti/slabosti
 • Worker = Delavec

3.      USEFUL PHRASES = UPORABNE FRAZE

3.1.STARTING A JOB INTERVIEW = ZAČNEMO RAZGOVOR

3.1.1. Welcoming a candidate/the interviewer = Pozdravimo kandidata/tistega, ki izprašuje

 • Hello, it’s nice to welcome you here. Feel free to ask any questions you may have. = Z veseljem vas pozdravljam tukaj. Če imate/boste imeli kakršnokoli vprašanje vam bom z veseljem odgovoril(a).
 • Hello, Mr Brown. I hope you’ll enjoy this interview. = Pozdravljeni, gospod Brown. Upam, da vam bo današnji razgovor všeč.
 • Hello, Mr Brown. Today we’ll start by … Then we’ll continue with … Towards the end, I’ll be happy to answer any questions or discuss the points in more detail. = Pozdravljeni, gospod Brown. Začela bova z … Nato bova nadaljevala z … Proti koncu bom z veseljem odgovoril(a) na morebitna vaša vprašanja ali bolj natančno obdelala točke razgovora.
 • I’m sorry, I didn’t quite catch your name… = Se opravičujem, ampak nisem slišal(a) vašega imena…

3.1.2. Candidate = kandidat

 • Hello, I’m Martin Brown. Thank you for your welcome. = Pozdravljeni. Sem Martin Brown. Hvala za vašo dobrodošlico.
 • Hello. It’s nice to meet you/I’m pleased to meet you. = Dober dan. Veseli me, da sem vas spoznal(a).

3.2.DURING AN INTERVIEW = MED RAZGOVOROM

3.2.1. Giving some information about the job position/company = Predstavitev delovnega mesta/podjetja

 • Let me fill you in on all the details of this position. = Naj vas seznanim z vsemi podrobnostimi o tem delovnem mestu.
 • I’d be happy to tell you something about our company. = Z veseljem vam lahko malo predstavim naše podjetje.
 • I’d like to present a few facts about the job position. = Rada bi vam predstavil(a) nekaj dejstev o tem delovnem mestu.

3.2.2. Questions and possible answers = Vprašanja in možni odgovori

 • Question: So, Mr Brown, why did you apply for the job? = Gospod Brown, zanima me, zakaj ste se prijavili za to delovno mesto?

Answer 1: Well, I’ve always wanted to work in this company/sector/to work because… (+ dodaš neko podrobnost o tem podjetju, da pokažeš svoj interes in znanje o določenem podjetju) and I feel I have the right profile and experiences for the position. = Vedno sem želel(a) delati v tem podjetju/v tem sektorju/delati kot… in mislim, da imam pravi profil in potrebne izkušnje za to delovno mesto.

Answer 2: Because I sincerely believe I have the best profile for the job. = Prepričn(a) sem, da imam najboljši profil za to delovno mesto.

Answer 3: Because I would really like to have the opportunity to use/develop my skills (and experience). = Zato, ker bi res rad(a) imel(a) priložnost uporabiti/razviti svoje sposobnosti (in izkušnje).

 • Question: What type of position are you looking for? = Kakšno delovno mesto/delo vas zanima?

Answer 1: I would like any position for which I am qualified. = Rad(a) bi kakršnokoli mesto za katerega sem usposobljen(a).

Answer 2: I’m looking for a position in which I can utilize my experience/skills/knowledge. = Želim si delovno mesto, na katerem bom lahko koristno uporabil(a) svoje izkušnje in spretnosti/znanje.

 • Question: Tell me a bit about your experience. / What experience do you have? /Could you outline your experience in…?= Povejte mi nekaj o vaših izkušnjah. / Kakšne so vaše izkušnje?

Answer 1: My background is in administration/finances/… In my previous job I was responsible for/was in charge of/was working as… = Moje ozadje je administracija/so finance/… Na mojem prejšnjem delovnem mestu sem bil(a) odgovoren/odgovorna za/sem vodil(a)/sem delal(a) kot…

Answer 2: I’m keen to work in a large company which will allow me to develop my skills and take on new responsibilities. = Imam izkušnje z delom v velikem podjetju/organizaciji, ki mi bodo v pomoč pri razvijanju mojih sposobnosti in prevzemanju novih odgovornosti.

 • Question: This job involves frequently working under pressure. How would you cope with that? = To delovno mesto pogosto vključuje tudi delo pod pritiskom. Kako bi se s tem spopadli?

Answer: My experiences have proved that I actually work even better under pressure. However, I always believe in proper planning and time management to get the work done efficiently. = Moje izkušnje so pokazale, da lahko delam še boljše kadar sem pod pritiskom. Vendar pa sem mnenja, da ustrezno in učinkovito planiranje in razpolaganje s časom najbolj pozitivno vplivajo na efektivno opravljeno delo.

 • Question: What do you consider to be your greatest strength? = Katera je vaša največja prednost/pozitivna lastnost? → Pri tem vprašanju ne bodite skromni in vedno navedite primer.

Answer: (As I mentioned earlier) I work well under pressure. Whenever there is a deadline or problems with the customer’s requests I can stay focused and organize my schedule well. I remember the time when an important client insisted on changing the whole project minutes before launching the product. I succeeded in convincing the client that we did not have to change the project and even offered him another idea for our next project which he accepted.

= (Kot sem omenil(a) prej) lahko dobro delam pod pritiskom. Kadarkoli imamo (skrajni)rok ali pa težave z zahtevami stranke ostanem osredotočen(a) in lahko dobro organiziram moj urnik. Spominjam se, ko je naša pomembna stranka vztrajala, da spremenimo celoten project malo pred lansiranjem izdelka. Uspel(a) sem prepričati stranko, da projekta ni potrebno spremeniti in ji celo ponudila idejo za naslednji skupen projekt, ki jo je stranka sprejela.

 • Question: How do you handle failure? = Kako prenašate neuspeh/se odzovete na neuspeh?

Answer: Well, I usually give myself a short time to feel sad, but not too much and I always try to analyze why something went wrong. Thus I can prevent the mistake from happening again. = Navadno se le kratek čas počutim slabo in nezadovoljno, nato pa vedno analiziram vzrok za napako, tako da preprečim njeno ponovitev v prihodnje.

 • Question: What do you consider to be your greatest weakness? = Katera je vaša največja pomanjkljivost? Pri tem vprašanje je potrebno omeniti neko vašo pomanjkljivost, ki je pravzaprav lahko pozitivna. Dobro je dodati, kako bi lahko to pomanjkljivost izboljšali.

Answer: I’m a very dedicated person and I expect the same kind of dedication from other people. It happens that not everybody is as dedicated as me thus my expectations are sometimes too high. However, I’m aware of this problem and before I say something to my co-worker I try to find out if he/she has any probleMs

= Sem zelo predan(a) svojemu delu in to pričakujem tudi od drugih ljudi. Se pa zgodi, da niso vsi enako predani delu, tako da so včasih moja pričakovanja previsoka. Vendar pa se te težave zavedam in tako preden komu kaj rečem, poskušam izvedeti od sodelovavcev ali imajo kakšne težave.

 • Question: When can you start? = Kdaj lahko začnete?

Answer 1: As soon as you would like me to begin. = Kakor hitro boste želeli, da začnem.

Answer 2: Immediately. = Takoj.

3.2.2.1.Other common interview questions = Ostala pogosta vprašanja na razgovorih

 • Can you describe your ideal work environment? = Ali lahko opišite, po vašem mnenju, najboljše delovno okolje?
 • Why did you leave your previous job? / Why do you want to leave your present job? = Zakaj ste pustili prejšnje delovno mesto? / Zakaj želite pustiti sedanje delovno mesto?
 • How would you handle … (ex. last-minute problems with the account…)? = Kako bi rešili/ravnali z … (npr. s težavami z računom, ki bi se pojavile zadnji hip…)?
 • What did you like or dislike concerning your previous job? = Kaj vam je bilo všeč in kaj vam ni bilo všeč v zvezi z vašim prejšnjim delovnim mestom?
 • What were the biggest accomplishments/problems with your previous job? = Kateri so bili največji dosežki/težave na prejšnjem delovnem mestu?
 • What were your expectations about your previous job and how were they met? = Kakšna so bila vaša pričakovanja glede prejšnjega delovnega mesta in v kolikšni meri so se izpolnila?
 • Why did you lose the job? = Zakaj ste izgubili delovno mesto?

3.2.2.2.Follow-up questions = Nadaljna vprašanja

 • Could you please tell more about…/about it/about this? = Ali mi lahko poveste več/o tem?
 • What exactly did you mean/did you mean by/do you mean by…? = Kaj (natančno) ste mislili/ste mislili z(s)/mislite z(s)..?
 • Could you enlarge on that, please? = Ali lahko (to) prosim obširneje predstavite/razložite?
 • Could you please give an example/examples/example(s) of…? = Ali lahko prosim date/predstavite primer/primere …
 • I’m sorry, I didn’t (quite) understand what you said. = Oprosite, nisem razumel(a) kar ste rekli/povedali.
 • Would you mind repeating what you’ve (just) said? = Lahko prosim ponovite kar ste (pravkar) povedali/rekli.

3.3.OTHER USEFUL PHRASES = OSTALE UPORABNE FRAZE

3.3.1. Experiences and knowledge = Izkušnje in znanje (med razgovorom ali v spremnem pismu)

 • This is a position for which I believe I’m ideally suited. = Za to delovno mesto sem, po mojem mnenju, idealen kandidat/kandidatka.
 • I have already acquired some experiences in (administration)… = Pridobil(a) sem že izkušnje na področju (administarcije)…
 • I gained wide experiences in/ working in… /working as… = Pridobil(a) sem veliko izkušenj na področju… /ko sem delal(a) za… /ko sem delal(a) kot…
 • I am specialized in (investments)… = Speciliziral(a) sem se za…
 • For the past _________ years I have been working/employed as a… = V zadnjih ____________ letih sem delal(a) kot/sem bila zaposlen(a) kot…
 • I speak fluent English/…/I am fluent in English/… = Tekoče govorim angleško/…
 • I am eager to undertake new responsibilities (in a challenging position/international environment/…) = Rad(a) bi prevzel(a) nove odgovornosti (na zahtevnem delovnem mestu/v mednarodnem okolju/…)
 • I am keen to broaden my knowledge in the field of (telecommunication)… = Rad(a) bi razširila znanje na področju (telekomunikacij)…

3.3.2. Cover letter = Spremno pismo

 • I see from your advertisement in the …. that you have a vacancy for a (secretary). = Iz vašega oglasa v … sem izvedel(a), da imate prosto delovno mesto …(tajnice)
 • As advertised in…(newspaper)/on (website)… = Kot ste objavili v (časopis)/na (spletna stran)…
 • I enclose a copy of my Curriculum Vitae (CV) which will give you more complete details of my career to date. = Prilagam svoj življenepis s popolnimi podatki o svoji dosedanji poklicni poti.
 • I would (greatly) appreciate the opportunity of an interview = Zelo bi me veselilo, če bi dobil(a) priložnost za razgovor.
 • I am available for an interview at your convenience/at any time. = Za razgovor sem na volji, kadar vam ustreza./Za razgovor sem na voljo kadarkoli.
 • The names of the/three…four… references are given below. = Imena ljudi/treh, štiri… ljudi, ki me lahko priporočijo, so navedena spodaj.
 • I look forward to hearing from you. = Z veseljem pričakujem vaš odgovor.

4.      TENSES = ČASI

 • Present Simple

Ta čas uporabite, ko predstavljate vaše dnevne odgovornosti in kadar govorite o svoje trenutnem delovnem mestu:
I work in the administration and I’m responsible for organizing meetings. = Delam v administraciji in sem odgovoren/odgovorna za organizacijo sestankov.

 • Past Simple

Ta čas uporabite, ko predstavljate vaše dnevne odgovornosti na prejšnjem delovnem mestu, torej kadar govorite o preteklih zaposlitvah:
I developed the ABM computer program. = Razvil(a) sem ABM računalniški program.

 • Present Continuous

Uporabite ga, ko predstavljate trenutne projekte, ki se dogajajo oz. razvijajo v tem času:
Currently, we’re developing the ABM computer program. = Trenutno razvijamo ABM računalniški program.

 • Present Perfect

Uporabite ga, ko govorite o izkušnjah, dosežkih, projektih, službah/…, ki ste jih dosegli/dobili do tega trenutka:
I’ve developed three computer programs. = Do sedaj sem razvil(a) tri računalniške programe.

 • Future Simple

Ta čas uporabite, ko govorite o svojih prihodnjih načrtih/projektih, vendar le, kadar vas o tem povprašajo:
I will do my best to develop a new computer program. = Vse bom dal/-a od sebe, da razvijem nov računalniški program.

5.      TIPS = NASVETI

 • Ne bodite preveč površinski in predstavite svoje znanje in izkušnje čimbolj podrobno.
 • Ne bodite skromni, ko govorite o svojih prednostih in vedno dodajte primer.
 • Pokažite pripravljenost za delo.
 • Med razgovorom dosledno uporabljajte čase.

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

 

 

 

Za lažjo pripravo na razgovor si priskrbite knjigo Poslovna angleščina z razlagami in vajami.

ŽELIM KNJIGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Povezovanje izrazov in njihovih razlag
 • Povezovanje delov povedi Reši
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja o tekstu (prav/narobe)
 • Izbiranje najboljšega prevoda
 • Izbiranje najustreznejšega odgovora na splošna vprašanja o razgovorih
 • Izbiranje ustreznega odgovora na vprašanja o tekstu
 • Izbiranje pravilnega odgovora na vprašanja o tekstu
 • Dopolnjevanje pisma z ustreznimi besedami/besednimi zvezami
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami/besednimi zvezami
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Povezovanje delov povedi

Iskanje