Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Telefoniranje = Telephoning

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Telefoniranje = Telephoning"

Čeprav se nam morda zdi telefoniranje precej preprosta stvar, nam po drugi strani nemalokrat predstavlja precejšen izziv ali nas spravlja v zadrego. V delovnem okolju je lahko telefonska komunikacija zaradi tempa dela in različnih motečih dejavnikov že sama po sebi zahtevna, če pa temu dodamo še pomanjkljivo znanje angleškega jezika pri telefonskih stikih s tujimi partnerji, je lahko takšno komuniciranje izjemno naporno in stresno.  Glavno krivdo za to gre pripisati predvsem dejstvu, da osebe, s katero se pogovarjamo po telefonu, ne vidimo in zaradi pomanjkanja vizualne komunikacije je telefoniranje zelo specifična situacija, ki od nas zahteva več pozornosti in vaje.

 

Razlage in vaje vam bodo pomagale, da v telefonskih pogovorih s tujimi poslovnimi partnerji pustite pozitiven vtis.

a)    PRONUNCIATION OF THE LETTERS = IZGOVORJAVA ČRK

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

[eı]

[bi]

[si]

[di]

[i]

[ef]

[dži]

[eıtč]

[aı]

[džeı]

[keı]

[el]

[em]

[en]

[əu]

[pi]

[kju]

[ɑ(r)]

[es]

[ti]

[ju]

[vi]

[dablju]

[eks]

[waı]

[zed]

 

 

b)    READING THE NUMBERS = BRANJE TELEFONSKIH ŠTEVILK

 

 • Vsako številko izgovarjamo posebej (398621 = three-nine-eight-six-two-one)
 • Številko 0 izgovarjamo zero ali pa uporabimo izraz, ki se izgovori [ou] in zapiše oh (697450 = six-nine-seven-four-five-zero/oh)
 • Pri podvojenih številkah uporabimo izraz double (0044-562-4467-9864 = double-oh-double four, five-six-two, double four-six-seven, nine-eight-six-four)

c)    DIFFERENT KINDS OF TELEPHONE NUMBERS = RAZLIČNE VRSTE TELEFONSKIH ŠTEVILK

 

 • direct phone number = direktna telefonska številka
 • home phone number = domača telefonska številka
 • fixed phone number = fiksna telefonska številka
 • extension number = interna/direktna številka
 • mobile (cell) phone number = mobilna telefonska številka
 • office phone number = službena telefonska številka

Želiš to in ostala poglavja v knjigi?

d)    USEFUL VOCABULARY = UPORABNO BESEDIŠČE

 • answering machine/answerphone (British English) = avtomatski odzivnik
 • switchboard, exchange = centrala
 • directory enquiries = informacije
 • call = klic
 • emergency call = klic v sili
 • international exit code = koda 00 za začetek klica v tujino
 • area code = koda posameznega mesta/regije
 • long-distance phone call = medkrajevni/meddržavni klic
 • mobile/cell phone = mobilni telefon
 • country code = nacionalna koda države (386 je Slovenijo)
 • to hang up = odložiti slušalko
 • dialling code = omrežna številka
 • to call/to (tele)phone/to ring someone up (British English)/to call someone up (American English)/ to ring (British English)/to give somebody a call/ to give someone a ring (British English) = poklicati
 • connection = signal
 • to take a call = sprejeti klic
 • helpline =  telefonska linija za pomoč na določenem področju
 • pay phone/public phone/coin phone/card phone = telefon na kovance/kartico
 • telephonist, operator =  telefonist(ka)
 • (tele)phone box, call box, phone booth(American English) = telefonska govorilnica
 • (tele)phone card = telefonska kartica
 • telephone line = telefonska linija
 • receiver/handset(British English) = telefonska slušalka
 • (tele)phone number = telefonska številka
 • (tele)phone book/(tele)phone directory = telefonski imenik
 • engaged/busy(American English) line = zasedena linija
 • dialling tone = znak za klicanje
 • engaged tone/busy signal(American English) = znak za zasedeno linijo
 • ringing = zvonjenje

e)    USEFUL PHRASES = UPORABNE FRAZE

5.1. MAKING A CALL/OPENING A CALL = NEKOGA POKLIČEMO

5.1.1. Identifying yourself = Predstavimo se

 • This is Janez Novak from Slovenske nepremičnine. / It's Janez Novak (from) Slovenske nepremičnine.= Tukaj Janez Novak iz podjetja Slovenske nepremičnine.
 • This is Mr Jereb's office (This is the office of Mr Jereb). = To je pisarna gospoda Jereba.

5.1.2. Explaining the reason for calling = Pojasnimo namen našega klica

 • I'm calling you about... = Kličem vas zaradi...
 • I wanted to ask about...= Rad bi vas vprašala o...
 • I have a question... = Imam vprašanje...
 • Are you the right person to ask? = Ali vas lahko vprašam?

5.1.3. Getting through to the right person/department = Vprašamo za pravo osebo/oddelek

 • Can/Could I speak to Mr Smith, please? = Ali bi lahko govoril z gospodom Smithom?
 • Can/Could I speak with the office of Mr Smith, please? = Ali bi lahko govoril s pisarno gospoda Smitha?
 • Can/Could you connect me with Mr Smith? / Could you put me through to Mr Smith, please? = Ali me lahko vežete h gospodu Smithu?
 • Can I speak to (someone in) Marketing? = Ali bi lahko govoril s kom v trženju?
 • Can I speak to someone who is in charge of these matters? = Ali bi lahko govoril z osebo, ki je zadolžena za te zadeve?
 • Can I speak to Ms…? I’m sorry. I have forgotten her name. = Ali bi lahko govorila z gospo… Ime sem žal pozabil.
 • Is Martin there? = Ali je Martin tam?

5.2. TAKING A CALL = ODGOVORIMO NA KLIC

5.2.1. Identifying yourself = Predstavimo se

 • You have reached Slovenske nepremičnine. Ajda speaking. How can I help you? = Poklicali ste Slovenske nepremičnine. Ajda pri telefonu. Kako vam lahko pomagam?
 • Who’s calling, please? = Kdo kliče?
 • Can you repeat, please? = Lahko ponovite, prosim?
 • Can you spell your name, please? = Lahko črkujete svoje ime?

5.2.2. Transferring a call = Vežemo klic

 • Just a moment, I’ll put you through. /Just a moment I’ll connect you. = Samo trenutek, vežem.
 • I’m sorry, the line is (still) busy. / I’m sorry the line is (still) engaged. = Oprostite, linija je (še vedno) zasedena.
 • I’m sorry, nobody’s there. / I’m afraid there’s no answer. = Žal se nihče ne oglasi.
 • Would you like to hold or shall I ask him/her to call you back? = Boste počakali ali naj vas pokliče nazaj?
 • Can you hold on a moment, please?= Lahko za trenutek počakate, prosim?

5.2.3. The person we are calling is not available = Oseba, ki jo kličemo, ni na voljo

 • I’m sorry, Mr Vidmar can’t take your call at the moment.= Gospod Vidmar trenutno ne more sprejeti vašega klica.
 • I’m sorry, Mr Vidmar isn’t in the office today. = Gospoda Vidmarja danes ni v pisarni.
 • I’m afraid Mr Vidmar in unavailable at the moment. = Gospod Vidmar je trenutno nedosegljiv.
 • Mr Vidmar is on another line/in a meeting/on a business trip. = Gospod Vidmar je na drugi liniji/na sestanku/na poslovnem potovanju.
 • Mr Vidmar is out of office today. Mr Kovač is available instead. = Gospod Vidmar je danes odsoten. Nadomešča ga gospod Kovač.
 • Mr Vidmar is busy at the moment. He’ll call you back. = Gospod Vidmar je trenutno zaseden. Poklical vas bo nazaj.
 • Mr Vidmar is with a customer/client. Can I take a message? /Would you like to leave a message?/Would you like to call later? = Gospod Vidmar ima stranko. Mu kaj sporočim? /Boste zanj pustili sporočilo? /Boste poklicali kasneje?

5.3. LETTING SOMEONE KNOW WE WILL CALL BACK = SPOROČIMO, DA BOMO POKLICALI NAZAJ

 • Sorry. I’m really busy at the moment. Can I call you back later/in twenty minutes? = Oprostite. Trenutno sem zaposlen. Vas lahko pokličem nazaj kasneje/čez dvajset minut?
 • I’m talking to someone on the other line. = Trenutno govorim z nekom na drugi liniji.
 • I think I have your number, but can you give it to me just in case? = Mislim, da imam vašo številko, ampak mi jo lahko za vsak slučaj vseeno poveste.

5.4. RETURNING A CALL = POKLIČEMO NAZAJ

 • I’m returning your call from yesterday. = Kličem vas, ker ste me včeraj klicali.
 • I’m calling you because you left a message on my answering machine. = Kličem vas, ker ste mi na tajnici pustili sporočilo.

5.5. ENDING A CALL = KLIC KONČAMO

 • Thank you very much for calling. –You’re welcome. = Zahvaljujem se vam za klic. – Ni za kaj.
 • Let me know if there’s anything else I can do for you. –I will. = Povejte mi, če lahko še kaj storim za vas. – Bom.
 • I think that’s it.= Mislim, da je to vse.
 • Speak to you later. Goodbye.= Se slišiva kasneje. Nasvidenje.

 

5.6. COMMUNICATION PROBLEMS = PROBLEMI S KOMUNIKACIJO

 • I’m sorry we got cut off. I was saying… = Se opravičujem. Zveza je bila prekinjena. Rekla/rekel sem…
 • This is a really bad line. Can you call again, please?= Zveza je zelo slaba. Lahko pokličete kasneje?
 • I’m sorry, could you speak up a bit, please?/Could you speak a little bit more slowly, please? = Lahko govorite malo glasneje/počasneje.
  • Could you repeat that, please? = Lahko prosim ponovite?
  • Could you spell that for me, please? = Lahko prosim črkujete?
  • I’m sorry, I didn’t catch that. = Oprostite, nisem slišal kar ste povedali.

5.7. TAKING AND LEAVING A MESSAGE = SPREJEMANJE IN PUŠČANJE SPOROČILA

 • Can I take a message? = Mu/ji lahko kaj sporočim?
 • Would you like to leave a message? = Bi želeli pustiti sporočilo?
 • I’ll make sure he/she gets your message. = Vsekakor mu/ji bom posredovala vaše sporočilo.
 • Does she/he have your phone number?= Ali ima vašo telefonsko številko?
 • Shall I ask him/her to call you back?= Ali naj mu sporočim, naj vas pokliče nazaj?
 • Could you ask him/her to call me back? My name is Majda Novak. I’m calling from Slovenske nepremičnine. My phone number is… = Ali mu/ji lahko sporočite, naj me pokliče nazaj. Moje ime je Majda Novak. Kličem iz podjetja Slovenske nepremičnine. Moja telefonska številka je…

5.8. MESSAGES ON ANSWERING MACHINES = SPOROČILA NA TELEFONSKIH ODZIVNIKIH

5.8.1. Greetings on answering machines = Pozdravi na odzivnikih

 • Hello. You’ve reached Slovenske nepremičnine. Unfortunately, no one is available to take your call at the moment. Our office hours are 9 to 5. Please leave your name and phone number after the beep. We’ll call you as soon as possible.= Pozdravljeni. Poklicali ste Slovenske napremičnine. Trenutno ni nikogar, ki bi lahko sprejel vaš klic. Naš delovni čas je od 9h do 17h. Po pisku pustite svoje ime in telefonsko številko. Poklicali vas bomo v najkrajšem možnem času.
 • Hello. This is the answering machine of Maja Jereb./ This is Maja Jereb’s voice mail. I’m not available at the moment. Please leave your name and phone number after the beep. I’ll call you as soon as possible. = Pozdravljeni. Poklicali ste Majo Jereb. Trenutno sem nedosegljiva. Prosim vas, da po pisku pustite svoje ime in telefonsko številko. Poklicala vas bom v najkrajšem možnem času.

5.8.2. Leaving a message on an answering machine = Pustimo sporočilo na odzivniku

 • Hello. This is Ana Novak calling. I’m calling about the change in the date of our meeting. Would you call me back as soon as possible, please?/Perhaps you can call me back? My phone number is 058081802.= Pozdravljeni. Tukaj Ana Novak. Kličem v zvezi s spremembo datuma za naš sestanek. Bi me prosim poklicali kakor hitro bo mogoče?/Me lahko prosim pokličete nazaj? Moja telefonska številka je 058081802.

5.9. MOBILE PHONES = MOBILNI TELEFONI

5.9.1. Answering a call = Klic sprejmemo

 • No, you are not interrupting. What I can I do for you? / Go ahead. = Ne, ne motite me. Kaj lahko storim za vas? / Kar povejte.
 • I’m sorry, I can’t talk right now. I’m in a meeting. Can I call you back? = Oprostite ampak zdaj ne morem govoriti. Sem na sestanku. Vas lahko pokličem nazaj?
 • My battery is low so we might get cut off. = Imam slabo baterijo, tako da bo zveza mogoče prekinjena.
 • I’m in the car at the moment. Can I call you later? = Trenutno sem v avtu. Vas lahko pokličem nazaj.
 • I’m afraid I can’t talk at the moment. Can you send me an SMS?/Can you text me?= Trenutno ne morem govoriti. Mi lahko pošljete SMS sporočilo?
 • I’m sorry but I’m losing the connection. = Oprostite ampak imam slab signal.

5.9.2. Opening a call = Nekoga pokličemo

 • Can you speak? Am I interrupting something? = Ali lahko govorite? Vas motim?
 • Shall I call you later? = Ali vas/te pokličem kasneje?
 • Have you got a couple of minutes? = Ali imate nekaj minut časa? 

 

 

 

Želiš to in ostala poglavja v knjigi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image: Stefano Valle / FreeDigitalPhotos.net

 • Izbiranje ustrezne številke
 • Številke pri telefoniranju
 • Odgovarjanje na splošna vprašanja (prav/narobe)
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami/besednimi zvezami
 • Povezovanje besed/besednih zvez z razlagami
 • Izbiranje odgovorov na vprašanja o telefonskem pogovoru
 • Povezovanje
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Postavljanje pogovora v pravilni vrstni red
 • Povezovanje parov povedi v smiselnem sledenju bodisi britanski bodisi ameriški izrazoslovni rabi [2]
 • Izbiranje pravilnih odgovorov na splošna vprašanja o telefoniranju
 • Izbiranje pravilnih odgovorov na splošna vprašanja o telefoniranju
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi Reši
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Izbiranje najustreznejše besede/besedne zveze za dopolnitev povedi
 • Odgovarjanje na vprašanja o telefonskem pogovoru (prav/narobe)
 • Postavljanje pogovora v pravilni vrstni red
 • Postavljanje pogovora v pravilni vrstni red
 • Povezovanje izrazov istega pomena
 • Povezovanje glagolov, ki se uporabljajo pri telefoniranju s predlogi/prislovi
 • Povezovanje fraz pri telefoniranju Reši
 • Postavljanje telefonskega pogovora v pravilno zaporedje [2]
 • Postavljanje telefonskega pogovora v pravilno zaporedje [2]
 • Izbiranje ustreznih besed/besednih zvez za dopolnitev povedi [2]
Naša ponudba