Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Strinjanje/nestrinjanje = Agreeing/Disagreeing

Vsako naše na glas izraženo mišljenje pri drugih izzove strinjanje ali nestrinjanje, prav tako se lahko vi z nekom strinjate ali pa mu odgovorite z nestrinjanjem. V angleškem jeziku je na voljo veliko izrazov za izražanje takšnih odzivov. V tem poglavju smo najuporabnejše tudi nanizali.

 

1. USEFUL PHRASES = UPORABNE FRAZE

 

1.1.AGREEMENT(from formal to informal) = STRINJANJE (od uradnega do neuradnega)

1.1.1. Strong agreement = Močno strinjanje

 

 • I can't agree (with you) more! = Ne morem se bolj strinjati (z vami).
 • I absolutely agree!/Absolutely! = Povsem se strinjam. / Absolutno.
 • I definitely agree!/Definitely! = Vsekakor se strinjam. / Vsekakor.
 • I agree entirely! = Popolnoma se strinjam.
 • I quite agree! = Popolnoma se strinjam.
 • That's just what I was thinking! = Ravno to sem imel v mislih.
 • That's exactly how I feel. = Točno tako mislim.
 • Of course! = Vsekakor.
 • No doubt about it! = O tem ni nobenega dvoma.
 • That's so true! = To je popolnoma res.
 • 100% = Stoodstotno!
 • I'm 100% with you on this. = Stoodstotno se strinjam z vami!

ŽELIŠ KNJIGO S TO VSEBINO?

1.1.2. Agreement = Strinjanje

 

 • I agree. = Strinjam se.
 • I think so too. = Tudi jaz tako mislim.
 • You have a point. = Imate prav.
 • (I think) You're right. = (Mislim, da) imate prav.
 • That's right. = Tako je.
 • I am of the same opinion. = Sem enakega mnenja.
 • That's my opinion, too. = To je tudi moje mnenje.
 • I think that's a good idea. = Mislim, da je to dobra ideja.
 • That's correct. = Drži.
 • I can't say I don't agree. = Ne morem reči, da se ne strinjam.
 • I'm inclined to agree with you on that. = Moram se strinjati z vami.
 • I'm with you on this. = V tem se strinjam z vami.
 • I suppose so. /I guess so. = Recimo.
 • You bet! = Prav imate!
 • You can say that again! = Točno!

 

1.1.3. Partial agreement = Delno strinjanje

 

 • I partially agree (with you). = Delno se strinjam z vami.
 • It's partly true. = (To) delno drži.
 • I agree with that, but... V tem se strinjam z vami, ampak...
 • I agree on this but not that. = S tem se strinjam, s tem pa ne.
 • Yes, but have you considered...? = Da, ampak ali ste upoštevali...?
 • You may have a point, but... = Morda imate prav, ampak...

 

ŽELIŠ KNJIGO S TO VSEBINO?

 

1.2.DISAGREEMENT (FROM FORMAL TO INFORMAL) = NESTRINJANJE (OD URADNEGA DO NEURADNEGA)

 

 • I respect your opinion, but... = Spoštujem vaše mnenje, ampak...
 • (I'm afraid) I disagree. = Ne strinjam se (na žalost).
 • I don't agree (with you). = Ne strinjam se (z vami).
 • I don't really think so. = Ne mislim tako.
 • I don't think I can agree. Mislim, da se ne morem strinjati.
 • I'm afraid I can't go along with that. = Žal se s tem ne morem strinjati.
 • I'm not sure about that/this. = Nisem prepričan o tem.
 • I think you're wrong on this. = Mislim, da se o tem motite.
 • I'm sorry but you're wrong. = Oprostite, ampak se motite.
 • I can't agree with this idea. = S to idejo se ne morem strinjati.
 • I am of different opinion. = Sem drugačnega mnenja.
 • I cannot share this/that view. = Nisem enakega mnenja.
 • Not necessarily. = Ni nujno.
 • This doesn't make sense to me. = To (zame) nima nobenega smisla.
 • I object. = Nasprotujem.

 

1.2.1 Strong disagreement = Močno nestrinjanje

 

 • I completely/totally disagree with you. = Popolnoma se ne strinjam s z vami.
 • Absolutely not! = Nikakor ne.
 • This goes against my better judgment. = To ni nikakor logično.
 • You're very wrong to say/think that. = Zelo se motite v tem, kar pravite.
 • I really don't think so. = Prav res se ne strinjam.
 • I'd say the exact opposite. = Rekel bi prav nasprotno.
 • No way! = Nikakor!
 • You're dead/way wrong. = Popolnoma se motiš.
 • Come on! = Dajte no!
 • That's ridiculous! = To je smešno!
 • You've got to be kidding/joking. = Ali se šalite?
 • Come off it! = To pa že ne!
 • You can't really be serious! = Ne morete misliti resno!
 • Don't be silly! = Ne bodi smešni!

 

1.3.EXPRESSING NO OPINION (NEITHER AGREEMENT NOR DISAGREEMENT) = SMO BREZ MNENJA (NI STRINJANJA NITI NESTRINJANJA)

 

 • I'm not sure (about that) = Nisem prepričan (o tem).
 • Are you sure? = Si prepričan?
 • I think it’s difficult to say. = Mislim, da je to težko reči.
 • Perhaps. = Morda.

 

2. EXPRESSING POSITIVE AND NEGATIVE AGREEMENT USING 'SO' AND 'TOO' & 'NEITHER' AND 'EITHER' = IZRAŽANJE POZITIVNEGA IN NEGATIVNEGA STRINJANJA Z BESEDAMI 'SO' IN 'TOO' TER 'NEITHER' IN 'EITHER'

 

2.1.'SO' AND 'TOO' POSITIVE AGREEMENT =  'SO' IN 'TOO' POZITIVNO STRINJANJE

 

 • 'so' usually at the beginning of a sentence
 • 'too' usually at the end of a sentence

A: I am really disappointed. = Razočaran sem.

B: So am I. / I am too. = Tudi jaz.

 

A: I need to see my superior to discuss my wage. = Moram k nadrejenemu, da se pogovoriva o moji plači.

B: Me too. / I do too. / Me too.= Jaz tudi.

 

2.2.'NEITHER' AND 'EITHER' NEGATIVE AGREEMENT = 'NEITHER' IN 'EITHER' NEGATIVNO STRINJANJE

 

 • 'neither' is used instead of 'so' (used with positive verbs)
 • 'either' is used instead of 'too' (used with negative verbs)

 

A: I am not disappointed. = Nisem razočaran.

B: Neither am I. / I'm not either. = Jaz tudi ne.

 

A: I don't work for ABT Electron anymore. = Ne delam več za ABT Electron.

B: Neither do I. / I don't either. = Jaz tudi ne.

 

 

ŽELIŠ KNJIGO S TO VSEBINO?

 

 

 

 

Image: FreeDigitalPhotos.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naša ponudba