Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Naše okolje = Our Environment

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Naše okolje = Our Environment"

1. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          pollution = onesnaženje
-          to pollute = onesnažiti
-          ecology = ekologija
-          ecological = ekološki
-          to recycle = reciklirati
-          recycling = reciklaža
-          the environment = okolje
-          environmental = okoljevarstven
-          environmentalism = okoljevarstvo
-          an environmentalist = okoljevarstvenik
-          to protect = zaščititi
-          protection = zaščita
-          to damage = (po)škodovati
-          damage = škoda
-          an emission = izločanje, oddajanje, emisija
-          to emit = izločati, oddajati
-          toxic = strupen
-          a toxin = strupena snov
-          waste = odpadki
-          an ice cap = ledeniška capa
-          acid rain = kisel dež
-          ozone = ozon
-          exhaust = izpuh
-          a fume = dim
-          a gas = plin
-          pesticides = pesticidi
-          a fertiliser = gnojilo
-          radiation = sevanje
-          sea level = morska gladina
-          global warming = globalno segrevanje
-          the greenhouse effect = učinek tople grede
-          renewable = obnovljiv
-          energy = energija
-          a resource = vir
-          nuclear = jedrski
-          a factory = tovarna
-          a chemical = kemikalija
-          coal = premog
-          solar = sončen
-          petroleum = oil = nafta
-          disposal = odprava
-          to dispose = odpraviti
-          to deplete = (iz)prazniti, (iz)črpati
-          depletion = (iz)praznenje, (iz)črpanje

 

1.2. Phrases = Fraze

-          People should follow a certain recycling scheme. = Ljudje bi se morali držati določenega sistema recikliranja.
-          Exhaust gases are dangerous. = Izpušni plini so nevarni.
-          The ozone layer contains high concentrations of ozone (O3). = Ozonski plašč vsebuje visoke koncentracije ozona (O3).
-          It runs on solar power. = Poganja ga sončna energija.

 

Image: Evgeni Dinev / FreeDigitalPhotos.net

 • Povezovanje delov povedi [3]
 • Izbiranje ustrezne besede za dopolnitev povedi [3]
 • Dopolnjevanje povedi z ustreznimi besedami [3]
Naša ponudba