Pokličite nas

Pokličite nas

031 556 388
 • 30-dnevna garancija na zadovoljstvo

  30-dnevna garancija na zadovoljstvo

 • Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

  Brezplačna poštnina pri pošiljkah nad 50€

 • Pošiljke oddajamo vsak dan

  Pošiljke oddajamo vsak dan

 • Vse za angleščino na enem mestu

  Vse za angleščino na enem mestu

Šole in predmeti = Schools and Subjects

V zgornjem desnem zavihku ("Naloge") boste našli BREZPLAČNE interaktivne vaje za poglavje:
"Šole in predmeti = Schools and Subjects"

1. ELEMENTARY LEVEL

1.1. Vocabulary = Besedišče

-          a school = šola
-          a subject = šolski predmet
-          a class = razred (skupina učencev), učna ura
-          a year = a grade* = razred (stopnja izobrazbe)
-          a classroom = učilnica
-          a teacher = učitelj
-          to teach = učiti (nekoga)
-          to study = študirati, učiti se
-          to learn = učiti se
-          a lesson = učna ura**
-          a classmate = sošolec
-          a student = dijak, študent***
-          a pupil = učenec****
-          a language = jezik (govor)
-          foreign = tuj
-          English = angleščina
-          Slovene = Slovenian = slovenščina
-          German = nemščina
-          French = francoščina
-          Spanish = španščina
-          Italian = italijanščina
-          grammar = slovnica
-          literature = književnost
-          mathematics = maths = matematika
-          history = zgodovina
-          geography = geografija
-          chemistry = kemija
-          biology = biologija
-          physics = fizika
-          art = umetnost
-          music = glasba

* V Veliki Britaniji se za razredne stopnje uporablja izrazje »Year One, Year Two, ...«, medtem ko so v Združenih državah Amerike in v Kanadi v rabi izrazi z »grade«; natančneje »first grade, second grade, ...« v Združenih državah in »Grade 1, Grade 2, ...« v Kanadi.
** Izraz »a lesson« se za razliko od »a class« običajno navezuje na privatno učno uro, denimo »a piano lesson« (= učna ura klavirja).
*** Izraz »a student« se običajno uporablja za učence višjih razredov oziroma višje izobrazbe.
**** Izraz »a pupil« se v Veliki Britaniji lahko uporablja zgolj za mlajše učence nižjih razredov.

 

1.2. Phrases = Fraze

-          We’re in class. = Pri pouku smo.
-          I’m taking diving lessons. = Hodim na tečaj potapljanja.
-          I’m learning to read. = Učim se brati.
-          I’m studying maths. = Učim se matematiko.*
-          I’m doing three foreign languages this year. = Letos hodim na tri tuje jezike.

* Izraz “to learn” se uporablja v smislu učenja spretnosti, medtem ko se “to study” navezuje na pridobivanje znanja oziroma intelektualnega vedenja.

 

2. PRE-INTERMEDIATE and INTERMEDIATE LEVEL

2.1. Vocabulary = Besedišče

-          physical education = PE = športna vzgoja
-          home economics = gospodinjstvo
-          information technology = IT = informatika
-          computer technology = računalništvo
-          psychology = psihologija
-          sociology = sociologija
-          philosophy = filozofija
-          architecture = arhitektura
-          astronomy = astronomija
-          engineering = tehnika, inženirstvo
-          economics = ekonomija
-          a lecture = predavanje
-          to lecture = predavati
-          a lecturer = predavatelj
-          a professor = profesor*
-          a tutor = profesor, tutor**
-          a course = zaključen sklop predavanj o neki temi, univerzitetni predmet
-          a break = odmor
-          a university = univerza
-          public = javen
-          private = zaseben
-          primary education = primarna izobrazba
-          secondary education = sekundarna izobrazba
-          tertiary education = terciarna izobrazba
-          nursery school = vrtec
-          primary school = elementary school*** = osnovna šola
-          secondary school = comprehensive school = grammar school = high school**** = srednja šola
-          college = kolidž, fakulteta*****
-          vocational training = poklicna izobrazba
-          postgraduate education****** = podiplomski študij
-          an academy = akademija

* V Veliki Britaniji se naziv “Professor” pridaja le pomembnejšim akademikom in vodjem univerzitetnih oddelkov, medtem ko je v Združenih državah Amerike in v Kanadi kot “a professor” lahko označen vsak pomembnejši profesor (ne pa na primer asistenti ali zunanji predavatelji) na univerzi, ne le vodje oddelkov.
** V Veliki Britaniji se izraz “a tutor” uporablja za profesorja na univerzi ali kolidžu, medtem ko je na nekaterih ameriških univerzah to predavatelj z nižjim statusom.
Poleg tega je “a tutor” lahko tudi nekdo, ki nudi zasebne učne ure oziroma inštrukcije.
*** V Veliki Britaniji (in med drugim tudi na Irskem, v Indiji in v mnogih drugih bivših britanskih kolonijah) se uporablja izraz “primary school”, v Združenih državah Amerike pa “elementary school”.
**** Izrazi “secondary school”, “comprehensive school” in “grammar school” so v rabi v Angliji (in med drugim na Irskem), medtem ko je se v Severni Ameriki za ustanovo sekundarne izobrazbe običajno uporablja izraz “high school”. Izraz v obeh primerih slovenim kot “srednja šola”, čeprav so med šolskimi sistemi posameznih držav tudi precejšnje razlike glede na število šolskih let in razredno stopnjo pričetka sekundarne izobrazbe.
***** V Združenih državah Amerike in na Irskem je, na primer, izraz razmeroma sinonimen z “university” in označuje ustanovo za terciarno izobrazbo, medtem ko na nekaterih univerzah v ZDA predstavlja posamezni odsek, specializiran za določene predmete, kar je najbližje slovenskemu izrazu “fakulteta”.
Po drugi strani pa v Veliki Britaniji izraz “college” običajno označuje institucijo med sekundarno izobrazbo in univerzo, vendar ne izključno, saj raba v večini angleško govorečih držav variira med različnimi ustanovami sekundarne in terciarne izobrazbe.
****** V Severni Ameriki se uporablja izraz “graduate school”.

 

2.2. Phrases = Fraze

-          I go to school/university. = Hodim v šolo/na univerzo.
-          He’s good at maths. = Dober je v matematiki.
-          She’s at/in college. = Na fakulteto hodi.
-          She’s at university. = Na univerzo hodi.
-          He’s doing/taking a course in economics. = Hodi na predavanja iz ekonomije.
-          He’s doing/taking a course on the economic development of Europe. = Hodi na predavanja o ekonomskem razvoju Evrope.*

* Samostalnik “a course” se veže s predlogom “in”, kadar gre za navedbo študijskega področja, in s predlogom “on”, kadar gre za navedbo posebnega tematskega sklopa znotraj širšega znanstvenega področja.

 

3. UPPER-INTERMEDIATE and ADVANCED LEVEL

3.1. Vocabulary = Besedišče

-          the curriculum = učni načrt/program
-          a timetable* = urnik
-          boarding school = internat
-          a gym = telovadnica
-          a staff room = učiteljska zbornica
-          a laboratory = a lab = laboratorij
-          an experiment = poskus
-          a playground = igrišče
-          a playing field = športno igrišče
-          a department = oddelek
-          a caretaker = hišnik**
-          a head teacher = a headmaster/headmistress = a principal = ravnatelj/ravnateljica***
-          a deputy head teacher = a deputy headmaster/headmistress = podravnatelj/podravnateljica****
-          further education = FE = poklicna izobrazba po srednji šoli
-          higher education = HE = univerzitetna izobrazba
-          a term***** = semester
-          a seminar = seminar
-          law school = študij prava
-          medical school = študij medicine

* V ameriški angleščini se uporablja izraz »a class schedule«.
** V ameriški angleščini se uporablja izraz »a janitor«.
*** V Veliki Britaniji se v osnovnih šolah za ravnatelja najpogosteje uporabljata izraza »a head teacher« ali »a headmaster« oziroma »a headmistress« za ravnateljico, medtem ko se za ravnatelja kolidžev uporablja tudi »a principal«.
V Združenih državah Amerike se po drugi strani najpogosteje uporablja naziv »the principal«, za zasebne šole pa »Head of School«.
**** Izven Velike Britanije tudi »a vice-principal«, »a deputy principal« ali »an assistant principal«, odvisno od izobraževalnega sistema in natančno določene funkcije.
***** V ameriški angleščini se za semester uporablja izraz »a semester«.

Arvind Balaraman / FreeDigitalPhotos.net

 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [1]
 • Dopolnjevanje povedi z vstavljanjem ene od danih možnosti v oklepajih [1]
 • Povezovanje šolskih predmetov z ustreznimi opisi [1]
 • Razvrščanje izobraževalnih ustanov glede na starost njihovih učencev [2]
 • Dopolnjevanje povedi z eno izmed danih možnosti v oklepaju [2]
 • Povezovanje šolskih predmetov z najustreznejšimi opisi [2]
 • Izbiranje ustreznih predlogov za dopolnitev povedi [2]
 • Izbiranje ustreznih besed za dopolnitev povedi [3]
 • Povezovanje mest in prostorov s šolskimi predmeti oziroma dejavnostmi, ki se tam odvijajo [3]
 • Povezovanje položajev z ustreznimi opisi [3]
Naša ponudba