Pokličite nas: 031 556 388

Angleški časi = English Tenses

Da bo vaša raba angleških časov (English tenses) odslej še pravilnejša, smo vam v podkategorijah pripravili razlage in interaktivne vaje za vse angleške čase (English tenses). Poleg omenjenih razlag in vaj boste tu našli tudi napotke za lažje razlikovanje med rabami tistih angleških časov (English tenses), ki jih nenaravni govorci sicer pogosto mešajo in posledično narobe uporabljajo.

Uspešno reševanje vaj vam želimo!

Ta vsebina je del knjige. Klikni za več informacij!

Vsi angleški časi (mešano) = All English Tenses (Mixed)

  1) RAZLIKA MED ČASOMA “PRESENT SIMPLE” IN “PRESENT CONTINUOUS” “Present Simple” uporabljamo, ko govorimo o stalnih navadah, rutinah in splošnih resnicah. “Present Continuous” uporabljamo, ko govorimo o dejanjih, ki se dogajajo v sedanjosti, vendar se bodo zaključila ali ko govorimo o fiksnih dogovorih za bližnjo prihodnost. I play the piano. = Igram klavir. (Igranje klavirja […]
  Preberi več

  Will- future

   1) RABA 1) Za dogodke v prihodnosti, ki se zgodijo brez govorčevega vpliva (weather, birthday): It will be extremely hot tomorrow. = Jutri bo izjemno vroče. Sonja will be 34 next Tuesday. = Sonja bo drug torek imela 34 let. Next month will be April. = Naslednji mesec bo april. 2) Za predvidevanja, domneve, obljube, […]
   Preberi več

   Present Tense Simple

    1) RABA 1) Ponavljajoča dejanja, navade v sedanjosti (pogosto skupaj s prislovi: every hour/day/week/month/year, always, often, sometimes, never, occasionally, usually, generally, hardly ever, normally, rarely, seldom): I visit my grandparents every month. = Svoje stare starše obiščem vsak mesec. She never comes on time. = Nikoli ni točna. 2) Splošne resnice: Water freezes at a […]
    Preberi več

    Present Perfect Simple

     1) RABA 1) Ta čas uporabljamo, ko govorimo o dejanjih, ki so se zgodila v pretekosti in imajo zvezo s sedanjostjo. Rezultat dejanja v preteklosti je pomemben za sedanjost. Ni pomembno, kdaj se je dejanje zgodilo. Ko imamo določeno točko v preteklosti, npr. “yesterday”, potem uporabimo “Past Simple”. I have cancelled the meeting. = Odpovedal […]
     Preberi več

     Present Perfect Continuous

      1) RABA 1) Ta čas uporabljamo, ko govorimo o dejanjih, ki so se začela v preteklosti in se nadaljujejo v sedanjost, so se pravkar končala ali se nadaljujejo tudi v prihodnost. V slovenščino ta čas prevajamo z nedovršnimi glagoli: I have been waiting for you for an hour. = Čakal sem te eno uro. I […]
      Preberi več

      Past Tense Simple

       1) RABA 1) Pogosto ga prevajamo z dovršnimi galgoli in označuje v preteklosti zaključeno dejanje: I went to the cinema last week. = Prejšnji teden sem šla v kino. Andrew read a newspaper yesterday. = Andrew je včeraj prebral časopis. 2) Več v preteklosti zaključenih zaporednih dejanj: First I checked everything , then I called […]
       Preberi več

       Past Tense Continuous

        1) RABA 1) Za dejanja, ki niso bila zaključena ob določenem času v preteklosti (nedovršna dejanja): Peter was cleaning the bathroom yesterday evening. =Peter je čistil kopalnico včeraj zvečer. Tanja was watching a documentary. =Tanja je gledala dokumentarec. 2) Kadar govorimo o zaključenih/dovršenih dejanjih, uporabljamo “Past Simple”: Peter cleaned the bathroom yesterday evening. =Peter je […]
        Preberi več

        Present Tense Continuous

         1) RABA 1) Trajajoče dejanje v času govora (now, at the moment): Blaž is watching TV now. = Blaž pravkar gleda televizijo. She’s writing a report. = Ona piše poročilo. 2) Načrt v bližnji prihodnosti (pogosto za sestanke/srečanja in skupaj s prislovi tomorrow, soon, next week/month…): She is meeting our CEO next week. = Naslednji […]
         Preberi več

         Past Perfect Continuous

          1) RABA Ta čas uporabljamo, ko govorimo o dejanjih, ki so se začela v preteklosti in nadaljevala do določenega trenutka v preteklosti. To je pretekli ekvivalent časa “Present Perfect Continuous”, s to razliko, da “Present Perfect Continuous” traja do sedanjosti, “Past Perfect Continuous” pa do časovne točke ali drugega dejanja v preteklosti. When I saw […]
          Preberi več

          Past Perfect Simple

           1) RABA Ta angleški čas je po rabi enak slovenskemu predpretekliku. Slovenski predpreteklik je že skoraj povsem izumrl (Ko jih je Petra obiskala, so ti že bili odšli na potep.). Tudi v angleščini ta čas uporabljamo samo, kadar govorimo v navezi z drugim preteklim dejanjem (slednje je najpogosteje v času “Past Simple”); ko govorimo o […]
           Preberi več

           Going to- future

            1) RABA 1) Načrtovana dejanja v prihodnosti, trdne namere, načrti (v slovenščino zato lahko prevajamo z “nameravati/načrtovati”) : We are going to learn English. = Nameravamo se učiti angleščino./Učili se bomo angleščino. They are going to see the World Cup. = Nameravajo si ogledati svetovno prvenstvo./Ogledali si bodo svetovno prvenstvo. 2) Ko smo na osnovi […]
            Preberi več

            Future Perfect Continuous

             1) RABA Ta čas izraža dejanje, ki se neprekinjeno razteza do nekega trenutka v prihodnosti (včasih tudi po tem). You will have been working at Lek for three years tomorrow. = Jutri boš že tri leta delala v Leku. 2) OBLIKA will + have + been + glagol + ing 3) TRDILNE/NIKALNE/VPRAŠALNE POVEDI + I/you/he/she/it/we/you/they […]
             Preberi več

             Future Perfect Simple

              1) RABA Ko želimo povedati, da se bo neko dejanje zgodilo pred nekim drugim dejanjem, ali pred določeno časovno točko v prihodnosti. I will have finished this report by the time you come. =To poročilo bom dokončala, preden prideš. I will have finished this report by next week. = To poročilo bom dokončala do drugega […]
              Preberi več

              Future Continuous

               1) RABA Ta čas se uporablja za dejanja ali aktivnosti, ki se bodo odvijale v določenem trenutku v prihodnosti. “Future Continuous” je v rabi tudi za izražanje načrtov v prihodnosti, stanj ali navad; vse v določeni časovni točki v prihodnosti. “Continuous” kot vedno, tudi sedaj sam po sebi pove, da bo dejanje v teku/trajalo/potekalo dlje […]
               Preberi več

               Tabela/razpredelnica angleških časov = Table of English Tenses

                ANGLEŠKI ČASI – RAZPREDELNICA (Table of English Tenses) Angleški časi (English tenses) tvorijo enega izmed najpomembnejših poglavij angleške slovnice. V nadaljevanju sledi njihova razpredelnica. V razpredelnici v drugem stolpcu vidimo obliko, v tretjem rabo in v zadnjem še prislove značilne za posamezen čas.
                Preberi več
                Don`t copy text!